ENR 2 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2.1 FIR, CTA AND TMA

 
 
(ICAO DOC 1466, ICAO DOC 871, ICAO DOC 1277, ICAO NAT ANP (DOC 9634 VOL I))
Nafn
Hliðarmörk
Hæðarmörk
Flokkur loftrýmis/
Name
Lateral limits
Vertical limits
Class of Airspace

Hver veitir
þjónustuna/
Unit
providing
service

Kallmerki
Tungumál
Notkunarskilyrði
Þjónustutími/
Call sign
Languages
Area and
conditions of use
Hours of service

Tíðni
Tilgangur/
Frequency
and Purpose

Athugasemdir/
Remarks

1
2
3
4
5
FLUGUPPLÝSINGASVÆÐI REYKJAVÍKUR/
REYKJAVIK FLIGHT INFORMATION REGION
 
7300N 02000W along 7300N to
7300N 00000W dct
6100N 00000W along 6100N to
6100N 03000W dct
6330N 03900W dct
7000N 02000W dct
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: Ótakmarkað
Upper Limit: Unlimited
Neðri mörk: Jörð
Lower Limit: SFC
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / 
Reykjavík Control

Enska /
English
H24
 
   
ÚTHAFSSVÆÐI HLIÐARMÖRK:/
OCEANIC AREA:
LATERAL LIMITS

 
610000N 0000000W along 610000N to
610000N 0300000W dct
633000N 0390000W along 633000N to
633000N 0554000W dct
650000N 0574500W dct
760000N 0760000W dct
780000N 0750000W dct
820000N 0600000W dct
900000N 0000000W dct
820000N 0300000E along 820000N to
820000N 0000000W dct
610000N 0000000W dct
að upphafsstað / to point of origin.

utan svæðis innan BGGL FIR í FL195, og neðar, íslenska innanlandssvæðisins í FL245 og neðar og Vagar TIZ í FL075 og neðar við Færeyjar þegar það er í notkun / excluding the airspace within BGGL FIR at or below FL195, the Icelandic Domestic Area at FL245 and below Faeroe Vagar TIZ at FL075 and below when active.
 
Efri mörk: Ótakmarkað
Upper Limit: Unlimited
Neðri mörk: Jörð
Lower Limit: SFC
 
Flokkur A fyrir ofan FL 55
(Sjá AIP Grænland fyrir flokkun fyrir neðan FL195 innan BGGL FIR, sjá neðar fyrir flokkun fyrir neðan FL245 innan íslenska innanlandssvæðisins og AIP Færeyjar fyrir flokkun neðan FL075 innan Vagar TIZ).
Flokkur G í og fyrir neðan FL 55.

Class A above FL 55
(See AIP Greenland for classification within BGGL FIR below FL195, see below for classification below F245 within the Icelandic Domestic Area and AIP Faroe  Islands for classification below F075 within Vagar TIZ).
Class G at and below FL 55.

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / 
Reykjavík Control

Enska /
English
H24
 
  Úthafssvæði Reykjavíkur er skipt í fjögur eftirfarandi svæði: 
Austursvæði
Suðursvæði
Vestursvæði
Norðursvæði 
   /

Reykjavik Oceanic Area is divided into four areas as follows: 
East area
South Area
West Area
North Area

UNDIRDEILD ÚTHAFS- OG INNANLANDSSVÆÐISINS - AUSTURSVÆÐI/
SUB-DIVISION OF OCEANIC AND DOMESTIC AREA-EAST AREA
 
610000N 0000000W dct
654500N 0000000W dct
664500N 0100000W along 664500N to
664500N 0151036W dct
660000N 0140000W dct
640000N 0120000W dct
610000N 0100000W dct
604000N 0100000W dct
610000N 0070000W along 610000N
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk / Upper Limit: Ótakmarkað nema RATSU Triangle / Unlimited excluding RATSU Triangle
610000N 0100000W along
610000N to 0070000W dct
604000N 0100000W dct
610000N 0100000W.
Efri mörk F660.
(sjá ENR 2.2.3 RATSU TRIANGLE. /
Upper limit F660
(see ENR 2.2.3 RATSU TRIANGLE)

Neðri mörk / Lower Limit:
a) Jörð, að undanskildu íslenska innanlandssvæðinu í FL245 og neðar, Vagar TIZ þegar það er í notkun, sjá einnig ENR 2.2 varðandi hliðarmörk loftrýmis afhent til Aberdeen ATSU (FL85).
b) 7500 fet Vagar TIZ
/

a) GND, excluding the Icelandic Domestic Area at FL245 and below, Vagar TIZ, when active, see also ENR 2.2 regarding delegation of airspace to Aberdeen ATSU (FL85).
b) 7500 feet Vagar TIZ.

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / 
Reykjavík Control

Enska /
English
H24
 
Bein flugfjarskipti
flugumferðarstjóra/
flugmanna:/

Direct controller / pilot
communication:

VHF 126.750 MHZ
H24
132.200 MHZ
On demand.
125.500 MHZ
On demand. 
128.800 MHZ
On demand.

 
Tíðni fyrir almenn flugfjarskipti á VHF/HF: /
General purpose VHF/HF:
PRIMARY 127.850 MHZ
SECONDARY 129.625 MHZ
SECONDARY 126.550 MHZ
HF family D primary and family B and C secondary.

 
auk RATSU TRIANGLE (sjá ENR 2.2.3) / Including RATSU TRIANGLE (See ENR 2.2.3)
UNDIRDEILD ÚTHAFS OG INNANLANDSSVÆÐISINS - SUÐURSVÆÐI/
SUB-DIVISION OF OCEANIC AND DOMESTIC AREA -SOUTH AREA
 
610000N 0100000W dct
640000N 0120000W dct
660000N 0140000W dct
664500N 0151036W along 664500N to
664500N 0300000W dct
610000N 0300000W along 610000N
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: Ótakmarkað
Upper Limit: Unlimited
Neðri mörk: Jörð
Lower Limit: SFC
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / 
Reykjavík Control

Enska /
English
H24
 
Bein flugfjarskipti
flugumferðarstjóra/
flugmanna:/

Direct controller / pilot
communication:

VHF 119.700 MHZ
H24
125.700 MHZ
On demand.
128.600 MHZ
On demand.
132.300 MHZ
On demand. 
123.900 MHZ
On demand.
129.900 MHZ
On demand.

 
Tíðni fyrir almenn flugfjarskipti á VHF/HF: /
General purpose VHF/HF:
PRIMARY 126.550 MHZ
SECONDARY 129.625 MHZ
SECONDARY 127.850 MHZ
HF family D primary and family B and C secondary.

 
 
UNDIRDEILD ÚTHAFSSVÆÐISINS - VESTURSVÆÐI/
SUB-DIVISION OF OCEANIC AREA -WEST AREA
 
701500N 0634127W dct
650000N 0574500W dct
633000N 0554000W along 633000N to
633000N 0390000W dct
610000N 0300000W dct
664500N 0300000W dct
681500N 0400000W dct
701500N 0500000W along 701500N
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: Ótakmarkað
Upper Limit: Unlimited
Neðri mörk / Lower Limit:
a) Jörð utan BGGL FIR
b) FL 195 innan BGGL FIR
/

a) GND outside BGGL FIR
b) FL 195 within BGGL FIR

 
Flokkur A Fyrir ofan FL 195 í BGGL FIR. Í BIRD FIR fyrir ofan FL 55
Class A Above FL 195 in BGGL FIR. In BIRD FIR Above FL 55.
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / 
Reykjavík Control

Enska /
English
H24
 
Bein flugfjarskipti
flugumferðarstjóra/
flugmanna:/

Direct controller / pilot
communication:

VHF 124.400 MHZ
H24
127.500 MHZ
On demand
128.200 MHZ
On demand.
126.900 MHZ
On demand.

 
Tíðni fyrir almenn flugfjarskipti á VHF/HF: /
General purpose VHF/HF:
VHF 127.850 MHZ
   
HF family D primary and family B and C secondary

 
 
UNDIRDEILD ÚTHAFSSVÆÐISINS - NORÐURSVÆÐI/
SUB-DIVISION OF OCEANIC AREA -NORTH AREA
 
701500N 0634127W dct
760000N 0760000W dct
780000N 0750000W dct
820000N 0600000W dct
900000N 0000000W dct
820000N 0300000E along 820000N to
820000N 0000000W dct
654500N 0000000W dct
664500N 0100000W along 664500N to
664500N 0151036W along 664500N to
664500N 0300000W dct
681500N 0400000W dct
701500N 0500000W along 701500N
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: Ótakmarkað
Upper Limit: Unlimited
Neðri mörk / Lower Limit: Jörð nema innan BGGL FIR FL 195. / GND except within BGGL FIR FL 195.
 
Flokkur A Fyrir ofan FL 195 í BGGL FIR. Í BIRD FIR fyrir ofan FL 55 eða 2000 fet yfir jörðu hvort sem er hærra (Jan Mayen 8347 fet)
Class A Above FL 195 in BGGL FIR. In BIRD FIR above FL 55 or 2000 feet above GND whichever is higher (Jan Mayen 8347 feet).
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / 
OACC Reykjavik

Reykjavík flugstjórn / Reykjavik Control
Enska /
English
H24
 
Bein flugfjarskipti
flugumferðarstjóra/
flugmanna:/

Direct controller / pilot
communication:

VHF 133.100 MHZ
H24
134.300 MHZ
On demand.
135.250 MHZ
on demand

 
Tíðni fyrir almenn flugfjarskipti á VHF/HF: /
General purpose VHF/HF:
126.550 MHZ
HF family D primary and family B and C secondary

 
LANDSTÖÐ FYRIR FLUGFJARSKIPTI UTAN ATC VHF COVERAGE:
   
AÐAL: Ísland
KALLMERKI: Iceland Radio (Gufunes).
TUNGUMÁL: Enska.
     
VARA: Gander Radio, Shanwick Radio og Bodo Radio.
TUNGUMÁL: Enska

AERONAUTICAL STATIONS: 
   
PRIMARY: Iceland. 
CALL SIGN: Iceland Radio. 
LANGUAGE: English. 
    
SECONDARY: Gander Radio, Shanwick Radio and Bodo Radio.
LANGUAGE: English.

INNANLANDSSVÆÐI/
DOMESTIC AREA
 
673000N 0260000W along 673000N to
673000N 0110000W dct
640000N 0110000W dct
630000N 0160000W along 630000N to
630000N 0184413W then clockwise along an arc with 120NM radius centered on 635913N 0223652W to 652119N 0260000W dct
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: FL 245
Upper Limit: FL 245
Neðri mörk: Jörð
Lower Limit: SFC
 
Flokkur A fyrir ofan FL 195
Flokkur E í eða fyrir neðan FL 195 í og ofan 3000 fet eða 1000 fet SFC hvort sem er hærra.
Flokkur G í eða fyrir neðan 3000 fet MSL eða 1000 fet SFC hvort sem er hærra

Class A above FL 195
Class E at or below FL 195 at and above 3000 feet MSL or 1000 feet SFC which ever is higher.
Class G at or below 3000 feet MSL or 1000 feet SFC which ever is higher

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / ACC Reykjavík
Reykjavík flugstjórn / Reykjavík Control
Enska/Íslenska /
English/Icelandic
H24
 
119.700 MHZ
H24

Aircraft will receive Air Traffic Service from South Area on 119.700 MHz west of a line from 61N010W 64N012W 66N014W 6645N 0151036W.
Aircraft will receive Oceanic Air Traffic Service from East Area on 126.750 MHz east of this line and aircraft north of 6645N will receive Oceanic Air Traffic Service from North Area on 133.100 MHz.

AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI FAXI/
FAXI TERMINAL CONTROL AREA
643800N 0225800W dct
644709N 0225215W dct
644253N 0222824W dct
644208N 0220853W dct
643951N 0211711W dct
641734N 0205542W dct
635203N 0211739W dct
634325N 0211354W then clockwise along an arc with 40NM radius centered on 635913N 0223652W to 643800N 0225800W dct
að upphafsstað / to point of origin.

Efri mörk: FL 245
Upper Limit: FL 245
Neðri mörk / Lower Limit:
a) 3000 fet MSL eða 1000 fet jörð, hvort heldur er hærra.
b) 1 000 fet MSL innan 5 NM svæðis frá 641338N 0215253W 641829N 0215018W sem umlykur flugstjórnarsvið Keflavíkur og Reykjavíkur að 634720N 0221617W 635118N 0222307W.
c) 2000 MSL fet innan 5NM svæðis umhverfis flugstjórnarsvið Keflavíkur og Reykjavíkur frá 635118N 0222307W 634720N 0221617W 635902N 0214058W beint 640118N 0214152W síðan 3 NM hringferill að 640654N 0213532W beint 640803N 0214217W. /


a) 3000 feet MSL or 1000 feet GND whichever is higher.
b) 1000 MSL feet within the 5 NM buffer zone from 641338N 0215253W 641829N 0215018W around Reykjavík and Keflavík Control Zones to 634720N 0221617W 635118N 0222307W.
c) 2000 MSL feet within 5NM radius around Keflavik and Reykjavik CTR from 635118N 0222307W 634720N 0221617W 635902N 0214058W dct 640118N 0214152W then 3 NM radius to 640654N 0213532W dct 640803N 0214217W.

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / ACC Reykjavík
Keflavík aðflug / Keflavik Approach
Enska/Íslenska /
English/Icelandic
H24
 
VHF (Keflavik):
VHF 119.300 MHZ
VHF 119.150 MHZ
Keflavik final control. On demand.

 
 
Neyð /
Emergency:
121.500 MHZ
AÐFLUGSSTJÓRNUNAR-SVÆÐIÐ FAXI er skipt í tvö eftirfarandi svæði: 
Aðflugsstjórnarsvæði Reykjavíkurflugvallar, 
Aðflugsstjórnarsvæði Keflavíkurflugvallar.
 
Innan FAXI TMA er skilda að vera með ratsjársvara sem virkar. Svifflug er undanþegið þessari reglu.

/
FAXI TERMINAL CONTROL AREA is divided into two areas as follows:
Reykjavik approach, 
Keflavik appproach. 
        
Carriage of an operational Transponder is mandatory within FAXI TMA. 
Gliders are exempt from this rule.

Reykjavík aðflug / Reykjavik Approach
Enska/Íslenska /
English/Icelandic
H24
 
VHF (Reykjavik):
VHF 119.000 MHZ
 
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI KEFLAVÍKUR/
KEFLAVÍK APPROACH
 
643100N 0224400W dct
641900N 0222800W dct
640900N 0223000W dct
640300N 0221600W dct
635700N 0214400W dct
634325N 0211354W then clockwise along an arc with 40NM radius centered on 635913N 0223652W to 643800N 0225800W dct
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk / Upper Limit: Eins og FAXI TMA / Same as FAXI TMA
Neðri mörk / Lower Limit: Eins og FAXI TMA / Same as FAXI TMA
 
Flokkur A fyrir ofan FL 195.
Flokkur C í eða fyrir neðan FL 195.

Class A above FL 195.
Class C airspace at or below FL 195

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / ACC Reykjavík
Keflavík aðflug / Keflavík Approach
Enska/Íslenska /
English/Icelandic
H24
 
VHF 119.300 MHZ
 
Neyð /
Emergency:
VHF 121.500 MHZ
 
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI REYKJAVÍKUR/
REYKJAVÍK APPROACH
 
643800N 0225800W dct
644709N 0225215W dct
644253N 0222824W dct
644208N 0220853W dct
643951N 0211711W dct
641734N 0205542W dct
635203N 0211739W dct
634325N 0211354W dct
635700N 0214400W dct
640300N 0221600W dct
640900N 0223000W dct
641900N 0222800W dct
643100N 0224400W dct
643800N 0225800W dct
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk / Upper Limit: Eins og FAXI TMA / Same as FAXI TMA
Neðri mörk / Lower Limit: Eins og FAXI TMA / Same as FAXI TMA
 
Flokkur A fyrir ofan FL 195.
Flokkur D í eða fyrir neðan FL 195.

Class A airspace above FL 195.
Class D airspace at or below FL 195.

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík / ACC Reykjavík
Reykjavík aðflug / Reykjavik Approach
Enska/Íslenska /
English/Icelandic
 
 
VHF 119.000 MHZ
 
AÐFLUGSSTJÓRNUNARSVÆÐI AKUREYRAR/
AKUREYRI APPROACH (Akureyri TMA)
 
655152N 0183535W then clockwise along an arc with 10NM radius centered on 655106N 0181130W (NDB HJ) to 655016N 0174705W dct
651845N 0175341W then clockwise along an arc with 10NM radius centered on 651934N 0181737W (NDB NB) to 652020N 0184114W dct
að upphafsstað / to point of origin.

 
Efri mörk: 7000 FT AMSL
Upper Limit: 7000 FT AMSL
Neðri mörk / Lower Limit:
3 000 fet MSL eða 1 000 fet jörð hvort sem er hærra / 3 000 feet MSL or 1 000 feet GND whichever is higher.

 
Flokkur D
Flokkur E utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR

Class D
Class E outside hours of ATC operations at BIAR

Flugturninn á Akureyri / Akureyri Tower
Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR er flugstjórnarþjónusta veitt af Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík / 
Outside hours of ATC operations at BIAR ATS is provided by ACC Reykjavik

Akureyri turn /
Akureyri Tower

Enska/Íslenska /
English/Icelandic

Utan flugstjórnarþjónustu á BIAR Reykjavik Flugstjórn.
Sjá AD 2.3 Þjónustutímar /

Outside ATC operations at BIAR Reykjavik Control.
See AD 2.3 Operational hours

Utan þjónustutíma /
Outside hours of ATC:
119.700 MHZ
Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR/ Outside hours of ATC operations at BIAR

 
VHF 118.200 MHZ
 
Neyð /
Emergency:
Neyð/Emergency 121.500 MHZ
Tveir hálfhringir með 10 NM radíus með miðju á HJ NDB of NB NDB tengdir með samsíða línum
Two semicircles located on HJ NDB and NB NDB radius of 10NM connected with direct lines