BIGJ - GJÖGUR / GJOGUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
655943N 0211937W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Norðurfjörður: 250° GEO, 12 KM (6.5 NM)
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
90 FT / 11.3° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
214 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
13° W (2021) / - 0.32°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 2 / District 2:
Ísafjarðarflugvelli

400 Ísafirði, Iceland

Tel: +354 424 4086 AFIS
Tel: +354 424 5660 District manager / Umdæmisstjóri
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
NIL
AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6310
IMO telephone: + 354 522 6310

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumartími
1. júní til 30. sept.
Fös. 0900-1600
AFIS: Vetrartími
1. okt. til 31. maí
Mán., fös. 1000-1600

Engin þjónusta gamlársdag, nýársdag, föstudaginn langa, páskadag, aðfangadag og jóladag 
  /
AFIS: Summer
01 June to 30 Sept.
Fri. 0900-1600
AFIS: Winter
01 Oct. to 31 May
Mon., Fri. 1000-1600

No service New Year's Eve, New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday, Christmas Eve and Christmas Day

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni
O/R

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir


Flugumferðarþjónusta er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 424 4086.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

   

ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies.
Request service, with a minimum of 1 hour notice during summer and 2 hours notice during winter, via tel. +354 424 4086.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Limited - PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Hótel
NIL
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
NIL
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
NIL
Medical facilities
5
Banki og pósthús
NIL
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
Flugstöð / Terminal
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT II
ARFF

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Einn slökkvibíll, vatn (1200L), léttvatn (120L).
Einn Slöngubátur.
 /  
One Fire truck, water 1200L, Foam B (120L). 
One Inflatable boat.

Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
NIL
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Snjóplógar og kústar /
Snow ploughs and sweepers

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá AD 1.2.2.1 Aðgerðir til að tryggja notkun á athafnasvæðum /
See AD 1.2.2.1 Actions taken to maintain the usability of movement areas

Clearance priorities
3
Efni notuð við hálkuvarnir athafnasvæða
Flugbrautir, akbrautir og flughlöð geta verið hálkuvarin með sandi þegar þess gerist þörf / 
When needed, SAND is applied on the runway, taxiway and apron for friction improvement

Use of material for movement area surface treatment
4
Vottun vegna þekjulýsingar
(Specially Prepared Winter Runway)

Ekki í gildi / 
Not valid

Certification to use contamination descriptor
(Specially Prepared Winter Runway)

5
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
Hlað 98 FT
Apron 98 FT
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGJ AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína
Akbrautarljós: NIL
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centreline
TWY Lights: NIL

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGJ AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIGJOB0001
OTHER
660014.71N
0212036.89W
244 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0002
OTHER
660104.53N
0212247.72W
372 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0003
OTHER
660009.97N
0212318.86W
237 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0004
OTHER
655934.09N
0212324.16W
708 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0005
OTHER
655736.41N
0212250.20W
369 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0006
OTHER
655728.13N
0212338.45W
1527 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0007
OTHER
655931.37N
0212549.62W
2095 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0008
OTHER
655945.25N
0212458.32W
1350 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0009
OTHER
660126.40N
0212357.12W
1076 / - FT
NIL
NIL
BIGJOB0010
OTHER
660030.67N
0212359.51W
232 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIGJ AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands/ Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Icelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Telephone / sími: + 354 522 6000
Telephonei: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

SIGMET, 
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
English and Icelandic/ Enska og íslenska

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Veðurupplýsingar/Weather information: https://iws.isavia.is
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
GJOGUR AFIS
ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIGJ AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
04
028
960 x 23
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —
655929.00N
0211955.00W

GUND: 214 FT
THR 83 FT

22
208
960 x 23
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —
655957.00N
0211919.00W

GUND: 214 FT
THR 54 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
04
-0.9%

200 x 80
1080 x 8022
0.9%

200 x 80
1080 x 80RWY
Designator

Remarks
1
14
04
Öryggissvæði eru takmörkuð til beggja hliða, sérstaklega við norðurhluta brautar
Athygli skal vakin á því að fyrir utan auglýstan þjónustutíma gæti verið umferð ökutækja og/eða gangandi vegfarenda á akvegi vestan við flugbrautina frá enda 22 að flugstöð
Safety area is limited on both sides of RWY, especially at northern part of RWY.
It should be noted that outside of the advertised service hours, traffic and/or pedestrians may be on the road to the west of the runway from the end of 22 to the terminal

22
Öryggissvæði eru takmörkuð til beggja hliða, sérstaklega við norðurhluta brautar
Athygli skal vakin á því að fyrir utan auglýstan þjónustutíma gæti verið umferð ökutækja og/eða gangandi vegfarenda á akvegi vestan við flugbrautina frá enda 22 að flugstöð
Safety area is limited on both sides of RWY, especially at northern part of RWY.
It should be noted that outside of the advertised service hours, traffic and/or pedestrians may be on the road to the west of the runway from the end of 22 to the terminal

 
BIGJ AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
04
960
1160
960
960
NIL
22
960
1160
960
960
NIL
 
BIGJ AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
04
NIL
GRN
WBAR
(2)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
22
NIL
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
04
660 M, 60 M
WHI
300 m, 60 m, Y
LIH
(3)
RED
WBAR
(4)
NIL
APAPI fyrir flugbraut 04 veita ekki hindrunaraðskilnað utan við 2 NM frá brautarenda /
APAPI for runway 04 does not provide obstacle clearance outside 2 NM from threshold

(2)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(3)Hliðarljós, 3 m utan brautar / RWY edge LGT, 3 m aside RWY
(4) Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
22
660 M, 60 M
WHI
300 m, 60 m, Y
LIH
(3)
RED
WBAR
(5)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(3)Hliðarljós, 3 m utan brautar / RWY edge LGT, 3 m aside RWY
(5)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
 
BIGJ AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

NIL
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 10 sekúndur
Secondary power, switchover time 10 seconds
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGJ AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT

TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
NIL
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugbraut framan við flugstöð
Runway in front of Terminal

Remarks
 
BIGJ AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGJ AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
Gjögur flugradíó/Gjogur information
118.600 MHZ
NIL
NIL
AFIS: Summer
01 June to 30 Sept.
Fri. 0900-1600
AFIS: Winter
01 Oct. to 31 May
Mon., Fri. 1000-1600

No service New Year's Eve, New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday, Christmas Eve and Christmas Day

NIL
 
BIGJ AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
GJ
340 KHZ
H24
655941.3N
0211948.3W


NIL
Range 40-50 NM APPROX
Monitored during airports opening hours

MARKER
  75 MHZ
H24
655941.3N
0211948.3W


NIL
NIL
 
BIGJ AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR
BIGJ AD 2.20.1 Umferð á jörðu og stæði
Á þjónustutíma hafa samband við flugradíó.
Utan þjónustutíma, taka tillit til áætlunar og neyðarflugs.
 
 
BIGJ AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR
NIL
 
BIGJ AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR
NIL
 
BIGJ AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR
2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn
Lítið sem ekkert er um fugl á ferð um eða við flugvöllinn.
Ekkert varpland er við völlinn.
 
BIGJ AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIGJ Aerodrome Chart
BIGJ Instrument Approach Chart - ICAO RNP A
BIGJ Instrument Approach Chart - ICAO NDB A
 
BIGJ AD 2.25 HINDRANIR SEM SKERA HINDRANAFLÖT FYRIR SJÓNFLUGSHLUTA AÐFLUGS
NIL