BIBA - BAKKI / BAKKI
 
1
Hnattstaða flugvallar
633322N 0200815W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
33 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 424 4000
Tel: +354 481 1969 Ingibergur Einarsson
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
NIL
NIL
NIL
1
Flokkur slökkviþjónustu
OTHER
ARFF CAT 0

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
NIL
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
NIL
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
NIL
NIL
 
BIBA AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
NIL
 
BIBA AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
NIL
 
BIBA AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
NIL
 
BIBA AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
03

800 x 30
RWY PCN: —
RWY: GRASS
 
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


21

800 x 30
RWY PCN: —
RWY: GRASS
 
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


12

1000 x 30
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


30

1000 x 30
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
03211230RWY
Designator

Remarks
1
14
03

21

12
Gróft yfirborð getur valdið skemmdum á hjólbörðum
Coarse surface can cause damage to tires

30
Gróft yfirborð getur valdið skemmdum á hjólbörðum
Coarse surface can cause damage to tires

 
BIBA AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
NIL
 
BIBA AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
03
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
21
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
12
NIL
Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
NIL
NIL
NIL
30
NIL
Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
NIL
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
03
NIL

NIL
NIL
NIL
21
NIL

NIL
NIL
NIL
12
NIL
Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. lights on each side of RWY edge

NIL
Til að kveikja á brautarljósum lyklið 122.8 Mhz (þrisvar): Ljós slokkna eftir 18 mín. / For RWY LGT key on 122.8 Mhz (three times): Lights turn off after 18 min.
30
NIL
Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. lights on each side of RWY edge

NIL
Til að kveikja á brautarljósum lyklið 122.8 Mhz (þrisvar): Ljós slokkna eftir 18 mín. / For RWY LGT key on 122.8 Mhz (three times): Lights turn off after 18 min.
 
BIBA AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
NIL
 
BIBA AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
NIL
 
BIBA AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
NIL
 
BIBA AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.400 MHZ
NIL
NIL

NIL
 
BIBA AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
NIL
 
BIBA AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR
NIL
 
BIBA AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR
NIL
 
BIBA AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR
NIL
 
BIBA AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR
NIL
 
BIBA AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
NIL