AIC – ÍSLAND / ICELAND
Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík /
Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland
Sími / Telephone: + 354 424 4000
ais@isavia.is
http://www.isavia.is/ 

 
AIC B 008 / 2017
Effective from  13 OCT 2017
Published on 13 OCT 2017
 

 
Reynsluflug /
Test flights
 

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa

1 Reynsluflug /

Til umráðanda og flugvéltækna loftfara sem eru ekki EASA loftför og falla ekki undir reglugerð EB nr. 1321/2014 sem innleidd var hér á landi með reglugerð nr. 926/2015:

  1. Með vísan til 3. mgr. 26. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 er heimilt að fljúga loftfari, sem er ekki EASA loftfar, til reynslu eftir viðhald, viðgerð eða breytingu enda sé reynsluflugið nauðsynlegt og framkvæmt í þeim eina tilgangi að sannprófa megi lofthæfi loftfarsins.
  2. Áður en slíkt flug er framkvæmt verður að liggja fyrir skrifleg staðfesting frá flugvéltækni, í viðhaldsgögnum loftfarsins, um að loftfarið sé flughæft og hver sé tilgangur reynsluflugsins.
  3. Áður en reynsluflug er hafið skal flugmaður, við undirbúning flugsins, m.a. ganga úr skugga um að loftfarið hafi verið lýst flughæft með því að skoða viðhaldsgögn loftfarsins. Hann verður einnig að gera huglæga áætlun um hvernig hann hyggst framkvæma flugið og hvernig hann hyggst bregðast við ef eitthvað skyldi fara úrskeiðis meðan á reynslufluginu stendur.
  4. Að afloknu reynslufluginu skal flugmaður skrá athugasemdir og niðurstöður reynsluflugsins í viðhaldsgögn loftfarsins við hlið útskriftar flugvéltæknisins fyrir reynsluflugið, ásamt undirskrift og númeri flugskírteinis síns. Ef hann gerir engar athugasemdir verður hann einnig að skrá í viðhaldsgögnin að svo sé.

  1. Ef engar athugasemdir hafa verið gerðar eftir reynsluflugið og flugvéltæknir hefur staðfest það með undirskrift sinni og skírteinisnúmeri er loftfarið talið lofthæft.
  2. Framangreint gildir ekki um loftför sem falla undir reglugerð nr. 926/2015 og reglugerð nr. 1185/2012. Þessi loftför þurfa að sækja um flugheimild (permit to fly) í samræmi við það sem fram kemur í reglugerð nr. 380/2013.

 


Upplýsingabréf fellt út gildi: / AIC hereby cancelled:  
A 015/2017, B 002 / 2013, B 011 / 2004, B 007 / 2004, B 002 / 2004

 


Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL

 


ENDIR / END