AIC – ÍSLAND / ICELAND
Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík /
Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland
Sími / Telephone: + 354 424 4000
ais@isavia.is
http://www.isavia.is/ 

 
AIC B 004 / 2018
Effective from  25 MAY 2018
Published on 25 MAY 2018
 
 
Starfræksla skrúfuflugvéla í ísingarskilyrðum /
Operation of propeller aircraft in icing conditions
 

Efnisleg ábyrgð:  Samgöngustofa

1 Starfræksla skrúfuflugvéla í ísingarskilyrðum

Rannsókn á flugslysi sem varð á Írlandi, hefur leitt í ljós áður óþekkt fyrirbrigði, sem stafar af áhrifum hraða loftskrúfunnar (RPM), á ísmyndun sem verður á þeim hlutum loftfarsins, sem eru í skrúfuröstinni (slipstream).

Yfirgripsmikil rannsókn hefur sýnt, að hraði loftskrúfunnar getur haft áhrif á það, hvers konar ísmyndun verður í skrúfuröstinni á yfirborði vængsins.

Margir framleiðendur loftskrúfa mæla með því að hraði loftskrúfunnar sé aukinn í ísingarskilyrðum, til þess að bæta afköst afísingarkerfis loftskrúfunnar og til þess að minnka titringinn sem orsakaðist af ójafnri dreifingu ísingarinnar og þegar ísinn kastast burt af henni.

Það er ljóst af ofangreindri rannsókn, að annars konar áhrif eru einnig möguleg, þegar hraði loftskrúfunnar er ekki aukinn í ísingarskilyrðum, að minnsta kosti í vissum staðsetningum hreyfils og loftskrúfu.

Uppbygging íss á skrúfublöðum getur valdið mjög ókyrrum loftsraumi í röst loftskrúfu, sem snýst á venjulegum snúningshraða. Ennfremur hefur verið staðfest í rannsókninni, að í miklum ísingarskilyrðum örvar þessi ókyrri loftstraumur myndun þunns og óslétts íslags á köldum væng, yfir 100% vænglínunnar á því svæði sem er í skrúfuröstinni. Þessi gerð ísmyndunar veldur rofi vængloðsins og alvarlegri skerðingu lyftistuðuls - miklu meira en venjuleg ísmyndun veldur.

Þá hefur einnig komið fram, að minnka má ókyrrðina í skrúfuröstinni með því að auka hraða loftskrúfunnar, sem einnig er eðlilegt til þess að auka áhrif afísingarkerfis skrúfublaðanna. Hin minnkandi ókyrrð dregur síðan mjög úr ísmyndun á nálæga vænghluta og vængildi.

Það er því mjög brýnt fyrir flugliða, að tryggja að farið sé bókstaflega eftir starfsaðferðum þeim sem lýst er í flughandbókum eða og rekstrarhandbókum loftfara um flug í ísingarskilyrðum eða í skilyrðum þar sem búast má við slíkum skilyrðum, sérstaklega fyrirmælum sem varða hvenær auka eigi hraða loftskrúfa.

 


 


 

Upplýsingabréf fellt út gildi:

B 004 / 2004


 


 

Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi:

Ekkert

 

ENDIR