BITM - ÞÓRSMÖRK / THORSMORK
 
1
Hnattstaða flugvallar
634124N 0193347W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Hálendisvöllur óbyggt svæði
Mountain region, uninhabited area
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
634 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

District 1 / Umdæmi 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
Tel: +354 424 4000
email: birk@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
GSM samband gott /
GSM signal good

Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

 
BITM AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR

NIL

 
BITM AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR

NIL

 
BITM AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR

NIL

 
BITM AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
09

770 x 28
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
Möl
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


27

770 x 28
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
Möl
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
0927RWY
Designator

Remarks
1
14
09

27

 
BITM AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR

NIL

 
BITM AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS

NIL

 
BITM AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN

NIL

 
BITM AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR

NIL

 
BITM AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU

NIL

 
BITM AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.400 MHZ
NIL
NIL

NIL
 
BITM AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR

NIL

 
BITM AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

NIL

 
BITM AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BITM AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BITM AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

NIL

 
BITM AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI

NIL