BISV - SKÁLAVATN / SKALAVATN
 
1
Hnattstaða flugvallar
640657N 0184700W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Hálendisvöllur óbyggt svæði
Mountain region, uninhabited area
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
1920 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

District 1 / Umdæmi 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
Tel: +354 424 4000
email: birk@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
HX
AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
NIL
MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
NIL
ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
NIL
Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

BISV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 

NIL

BISV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 

NIL

BISV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 

NIL

BISV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
06

700 x 35
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


24

700 x 35
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
0624RWY
Designator

Remarks
1
14
06
Öryggissvæði takmarkað til norðvesturs á 500 m kafla meðfram flugbraut þar sem akvegur liggur.
Safety area limited for 500 m alongside the RWY on the northwest where there is a road.

24
Öryggissvæði takmarkað til norðvesturs á 500 m kafla meðfram flugbraut þar sem akvegur liggur.
Safety area limited for 500 m alongside the RWY on the northwest where there is a road.

BISV AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 

NIL

BISV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 

NIL

BISV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 

NIL

BISV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 

NIL

BISV AD 2.17 ATS AIRSPACE
 

NIL

BISV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.400 MHZ
NIL
NIL

NIL
BISV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 

NIL

BISV AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

NIL

BISV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

NIL

BISV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

NIL

BISV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

NIL

BISV AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 

NIL