BISR - STÓRIKROPPUR / STORIKROPPUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
643804N 0212915W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
119 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
120 Reykjavík Iceland
Tel: +354 694 4676 Snorri Kristleifsson
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
Tel: +354 424 4000
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
Flugmannaskýli, talnalás 0325
Pilot shelter, code 0325

Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
HX
AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
NIL
MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
NIL
ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
NIL
Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
NIL
Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Takmarkað / Limited

Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
NIL
Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

BISR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 

NIL

BISR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 

NIL

BISR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 

NIL

BISR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
05

700 x 18
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabalized Gravel / Tjörubundin grús
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


23

700 x 18
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabalized Gravel / Tjörubundin grús
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
0523RWY
Designator

Remarks
1
14
05

23

BISR AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 

NIL

BISR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 

NIL

BISR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 

NIL

BISR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 

NIL

BISR AD 2.17 ATS AIRSPACE
 

NIL

BISR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.100 MHZ
NIL
NIL


BISR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 

NIL

BISR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

NIL

BISR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

NIL

BISR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

NIL

BISR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

NIL

BISR AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 

NIL