BISK - SKÓGASANDUR / SKOGASANDUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
633102N 0192921W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
118 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
Tel: +354 424 4000
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
HX
AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
NIL
MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
NIL
ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
NIL
Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

 
BISK AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR

NIL

 
BISK AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR

NIL

 
BISK AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR

NIL

 
BISK AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
12

1165 x 27
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


30

1165 x 27
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
1230RWY
Designator

Remarks
1
14
12

30

 
BISK AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR

NIL

 
BISK AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS

NIL

 
BISK AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN

NIL

 
BISK AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR

NIL

 
BISK AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU

NIL

 
BISK AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.400 MHZ
NIL
NIL

NIL
 
BISK AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR

NIL

 
BISK AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

NIL

 
BISK AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BISK AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BISK AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

NIL

 
BISK AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI

NIL