BIRF - RIF / RIF
 
1
Hnattstaða flugvallar
645441N 0234923W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
25 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
15° W (2017) / - 0.3°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 898 9284 Guðjón Hrannar Björnsson
Tel: +354 436 6724 / +354 893 3604 Björn Jónsson
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
Tel: +354 424 4000
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
HX
AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
NIL
MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
NIL
ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
NIL
Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
NIL
Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: Jet A-1
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Hótel
NIL
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
NIL
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
NIL
Medical facilities
5
Banki og pósthús
NIL
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
Farþegaskýli / Passenger shelter
Remarks

NIL

NIL

NIL

 
BIRF AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR

NIL

 
BIRF AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR

1542 FT mast 3NM west of airport 

 
BIRF AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIRF AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
05
039.15
983 x 27
RWY PCN: —
RWY: Other
Tjörubundin grús 18 m breið. / Asphalt Stabilized Gravel 18 m wide
SWY PCN: —
SWY: —
645434.06N
0234918.24W

GUND: —


23
219.16
983 x 27
RWY PCN: —
RWY: Other
Tjörubundin grús 18 m breið. / Asphalt Stabilized Gravel 18 m wide
SWY PCN: —
SWY: —
645454.49N
0234839.05W

GUND: —


11
098.68
822 x 29
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —
645440.80N
0234903.02W

GUND: —


29
278.70
822 x 29
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —
645436.79N
0234801.21W

GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
05231129RWY
Designator

Remarks
1
14
05

23

11

29

 
BIRF AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
05
983
983
983
816
NIL
23
983
983
983
983
NIL
11
822
822
822
822
NIL
29
822
822
822
822
NIL
 
BIRF AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS

NIL

 
BIRF AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN

NIL

 
BIRF AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR

NIL

 
BIRF AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU

NIL

 
BIRF AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.100 MHZ
NIL
NIL


 
BIRF AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
RF
330 KHZ
H24
645445.9N
0234912.3W


NIL
Range 50 NM approx. Not monitored
 
BIRF AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

NIL

 
BIRF AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BIRF AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BIRF AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIRF AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI

NIL