BIKL - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
634734N 0180014W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
71 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 424 4000
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

 
BIKL AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR

NIL

 
BIKL AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR

NIL

 
BIKL AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIKL AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
08

799 x 26
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


26

799 x 26
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
0826RWY
Designator

Remarks
1
14
08

26

 
BIKL AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR

NIL

 
BIKL AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS

NIL

 
BIKL AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN

NIL

 
BIKL AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR

NIL

 
BIKL AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU

NIL

 
BIKL AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.400 MHZ
NIL
NIL

NIL
 
BIKL AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR

NIL

 
BIKL AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

NIL

 
BIKL AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BIKL AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BIKL AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIKL AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI

NIL