BIHZ - HÚSAFELL / HUSAFELL
 
1
Hnattstaða flugvallar
644159N 0205301W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
385 FT
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar

Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting

MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 424 4000
Tel: +354 435 1374 Bergþór Kristleifsson
Tel: +354 899 697 5801 8424 Bragi Helgi Pálmason Bjarnason
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Þar sem hvorki akbraut né hlað eru fyrir hendi við lendingarstaðinn, er einungis leyfilegt að hafa eina flugvél staðsetta þar hverju sinni.

 
BIHZ AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR

NIL

 
BIHZ AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR

NIL

 
BIHZ AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIHZ AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
10

740 x 18
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


28

740 x 18
RWY PCN: —
RWY: GRAVEL
SWY PCN: —
SWY: —


GUND: —


RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
1028RWY
Designator

Remarks
1
14
10
Öryggissvæði takmarkað, að hluta, til norðurs. Yfirborð öryggissvæðis lækkar frá flugbraut með skarpri hallabreytingu við virkjun. /
Safety area partially limited north of RWY. The surface has a steep transverse slope adjacent to small power station.

28
Öryggissvæði takmarkað, að hluta, til norðurs. Yfirborð öryggissvæðis lækkar frá flugbraut með skarpri hallabreytingu við virkjun. /
Safety area partially limited north of RWY. The surface has a steep transverse slope adjacent to small power station.

 
BIHZ AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR

NIL

 
BIHZ AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS

NIL

 
BIHZ AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN

NIL

 
BIHZ AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR

NIL

 
BIHZ AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU

NIL

 
BIHZ AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
UNCONTROLLED

118.100 MHZ
NIL
NIL


 
BIHZ AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR

NIL

 
BIHZ AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

NIL

 
BIHZ AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BIHZ AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BIHZ AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

NIL

 
BIHZ AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI

NIL