ENR 5.6 FARFUGLAR OG SVÆÐI MEÐ VIÐKVÆMU DÝRALÍFI

 

ENR 5.6.1 Almennt

Loftför á flugi geta haft áhrif á hegðun fugla og dýra sem og á upplifun fólks af náttúru landsins.

Þegar varptími fugla stendur sem hæst þarf að sýna sérstaka aðgát þannig að ekki hljótist truflun af á þekktum varpsvæðum, t.d. í nágrenni við fuglabjörg. Þetta er mikilvægt, bæði til að tryggja öryggi flugs og koma í veg fyrir skaða eða truflun á dýralífi.

Þeim tilmælum er beint til flugmanna að fljúga ekki neðar en 1000 fet yfir fjölförnum ferðamannastöðum.

Umhverfisstofnun kann að gefa út sérstakar reglur og tilmæli varðandi flug yfir friðlýstum svæðum og fjölförnum ferðamannastöðum.

Slíkt er að finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar:


https://ust.is/nattura/umgengni-um-natturu-islands/dronar-og-thyrluflug/

ENR 5.6.2 BIP1 Bannsvæði Þjórsárvera

Bannsvæði Þjórsárvera er í gildi frá 10. maí til 10. ágúst þar sem flug loftfara er bannað neðan við 5000 fet MSL.
Sjá ENR 5.1.

ENR 5.6.3 Helstur reglur um friðlýst svæði og varpsvæði fugla

  1. Óheimilt er að fljúga flugvélum að óþörfu í grennd við fuglabjörg sbr. 4. mgr. 17. gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
  2. Aðgát skal höfð í nánd við varplönd fugla skv. 4. mgr. 17. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.
  3. Auk laga og reglugerða er mælt fyrir um reglur og tilmæli á friðlýstum svæðum í friðlýsingarskilmálum og/eða stjórnunar- og verndaráætlun á hverju svæði fyrir sig. Upplýsingar um þessar reglur er að finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar
    https://ust.is/nattura/umgengni-um-natturu-islands/dronar-og-thyrluflug/

ENR 5.6.4 Friðlýst svæði með viðkvæmu dýralífi

Friðlýst búsvæði fugla eru auðkennd á korti á heimasíðu Umhverfisstofnunar og eru eftirfarandi:

AndakíllDyrhólaeyEldeyFlatey
Friðland SvarfdælaGrunnafjörðurGuðlaugstungurHornstrandir
Hrísey í ReykhólahreppiIngólfshöfðiKringilsárraniLátrabjarg
MelrakkaeyMývatnOddaflóðPollengi og Tunguey
Salthöfði og SalthöfðamýrarSkrúðurSnæfellsjökulsþjóðgarðurStröndin við Stapa og Hellna
SurtseyVestmannavatnÞjórsárver, 
lögmæltar takmarkanir
 

ENR 5.6.5 Tilkynningaskylda vegna árekstra við fugla eða hættu á árekstri

Árekstur við villtar lífverur, þ.m.t. fugla sem veldur tjóni á loftfari eða því að mikilvæg þjónusta tapast eða raskast, skal tilkynntur í samræmi við reglugerð um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og eftirfylgni með þeim.

Eyðublöð fyrir slíkar tilkynningar er að finna á vefsíðu Samgöngustofu:

http://www.samgongustofa.is/eydublod/#q=bird+strike Senda skal tilkynninguna til Samgöngustofu eða á netfangið mandatory.reporting@icetra.is.

ENR 5.6.6 Þjóðgarðar og friðlýst svæði

Þrír þjóðgarðar eru á Íslandi; Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, Þingvallaþjóðgarður og Vatnajökulsþjóðgarður og yfir 100 önnur friðlýst svæði.

Upplýsingar um mörk garðanna og annara friðlýstra svæða er að finna á heimasíðu  Umhverfisstofnunar .

Þeim tilmælum er beint til flugmanna að fljúga ekki neðar en 1000 fet yfir fjölförnum ferðamannastöðum.