BITN - ÞÓRSHÖFN / THORSHOFN
 
1
Hnattstaða flugvallar
661306N 0152005W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Þórshöfn: 360° GEO, 3.7 KM (2 NM)
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
64 FT / 13.2° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
209 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
10° W (2021) / - 0.3°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 3 / District 3:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Akureyrarflugvelli
600 Akureyri Iceland
Tel: +354 468 1422 AFIS
Tel: +354 895 1422 AFIS
Tel: +354 424 4370
Fax: +354 468 1353 AFIS
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During Office Hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumartími
1. júní til 31. ágúst
Virka daga: 0800-1200
AFIS: Vetrartími
01. sept. til 31. maí
Virka daga: 0800-1200
Mán. 0800-1200
Þri. Lokað
Mið.0800-1200
Fim.0800-1200
Fös. 13:30-17:30
Lau. Lokað
Sun. 13:30-17:30
Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag.
/
AFIS:
Mon. 0800-1200
Tue. Closed
Wen.0800-1200
Thu. 0800-1200
Fri. 13:30-17:30
Sat. Closed
Sun. 13:30-17:30
No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600 or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni
O/R

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir


Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 468 1422.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia


 


ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. 
Request service with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via tel. +354 468 1422.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
 

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Limited - PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar / rútur samkvæmt beiðni / Taxi / bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Í bænum / In town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT III
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani og tengivagn í þorpi / Crane and trailer in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BITN AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína
Akbrautarljós: Kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE 
TWY Markings: Centreline
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BITN AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BITNOB0001
Terrain
661314.30N
0151537.40W
263 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0002
Terrain
661220.77N
0151623.01W
301 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0003
Terrain
661224.20N
0151724.20W
225 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0004
Terrain
661113.44N
0151835.87W
275 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0005
Terrain
661008.55N
0151854.41W
412 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0006
Terrain
661107.83N
0151400.72W
515 / - FT
NIL
NIL
BITNOB0007
Terrain
661147.44N
0151341.00W
415 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BITN AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólahringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

TAF not AVBL
Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, SIGMET
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,         
 Low Level Wind/SIGWX forecasts charts,                                         
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
English and Icelandic/ Enska og íslenska

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Thorshofn AFIS/ Þórshöfn Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BITN AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
002.87
1199 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
SWY PCN: —
SWY: —
661247.08N
0152007.38W

GUND: 209 FT
THR 51 FT

19
182.87
1199 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
SWY PCN: —
SWY: —
661325.80N
0152002.57W

GUND: 209 FT
THR 64 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0.3%


1319 x 8019
-0.3%


1319 x 80RWY
Designator

Remarks
1
14
01

19

 
BITN AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
1199
1199
1199
1199
NIL
19
1199
1199
1199
1199
NIL
 
BITN AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.50°
NIL
NIL
19
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
1199 M, 60 M
WHI
LIH
(2)
RED
WBAR
(3)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Hliðarljós, 7,5 m utan brautar / RWY edge LGT, 7.5 m aside RWY
(3)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
19
1199 M, 60 M
WHI
LIH
(2)
RED
WBAR
(3)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Hliðarljós, 7,5 m utan brautar / RWY edge LGT, 7.5 m aside RWY
(3)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
 
BITN AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Við miðju brautar/ Close to midpoint of RWY
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 10 sekúndur
Secondary power, switchover time 10 seconds
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BITN AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
64 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Tjörubundin grús
Runway Asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Á braut
On runway

Remarks
 
BITN AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BITN AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
Thoshofn RADIO
118.100 MHZ
NIL
NIL
AFIS : :  1 Mon. Juneto31August
Weekdays: 0800-1200
Tue.
AFIS: Winter 
01 Sept. Closed
Wen. to 31 0800-1200 
Thu. May 
Weekdays: 0800-1200
Fri. 13:30-17:30
Sat. Closed
Sun. 13:30-17:30

No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600 or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. /

Reykjavik Control 119.700
 
BITN AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
TN
373 KHZ
H24
661314.9N
0151952.4W


NIL
Range 25 NM approx. Monitored during airports opening hours
 
BITN AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

2.20.1 Flug fisa
Flug fisa er heimilt.

2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs
NIL
 

2.20.3 Umferð á jörðu og stæði
Hafið samband við flugradíó

 
BITN AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

NIL

 
BITN AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

NIL

 
BITN AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn
Gæsir verpa austan við flugvöllinn, þær koma í lok apríl og eru fram eftir júnímánuði. Þær koma aftur í byrjun ágúst og þær síðustu fara í byrjun september. 
Æðarvarp er við lónið suðvestan við flugvöllinn.    

 
BITN AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
THORSHOFN RNP RWY 01 - Instrument Approach Chart - ICAO
THORSHOFN RNP RWY 19 - Instrument Approach Chart - ICAO
Thorshofn NDB RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO