BIKF - KEFLAVÍK / KEFLAVIK
 
1
Hnattstaða flugvallar
635906N 0223620W
Brautarmót / Runway Intersection
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
50 KM (27 NM) from Capital City, Reykjavík
250° GEO, 3 KM (1.62 NM) from Keflavík, 258° GEO
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
169 FT / 14.4° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
217 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
14° W (2016) / - 0.3°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

ISAVIA OHF.

Keflavíkurflugvelli
235 Keflavík Iceland
Tel: +354 425 6000
AFS: BIKFYDYX
email: kefairport@kefairport.is
Website: www.kefairport.com

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During Office Hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
H24
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
H24
Skv. beiðni
O/R

Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
H24
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
H24
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
H24
Flugstjórnarþjónusta / ATC
H24

ATS
8
Eldsneyti
H24
Fuelling
9
Afgreiðsla
H24
Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
H24
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjuleg á flugvelli (færibandabíll, háir kranar og gaffallyftarar)
Normal at airport (cargo loader, high loader, fork lifts and conveyor belt loader)

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: Jet A-1
Oil: TURBO
Turbo oils - AEROSHELL 15 W 50 multigrade

Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Allan sólarhringinn / Hámarks afköst á hvert tæki: 3500 l/mín úr eldsneytis tengibrunni og 2000 l/mín úr tankbíl.
H24 / Delivery rate up to 3500 litres per minute per fuelling unit from the aviation fuel hydrant system and up to 2000 litres per minute from refuellers.

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Skv. beiðni
O/R

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Most aircraft types on request

Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Most aircraft types on request

Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Súrefni eða hliðstæð þjónusta skv. beiðni  / Oxygen or related service on request
     
Flugafgreiðsluaðilar á Keflavíkurflugvelli eru: /
The authorized handling agents at Keflavík Airport are:

    
ACE FBO KEFLAVIK
Bygging 835, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 835, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 424 6400
     Netfang / Email: opskef@acefbo.is
     SITA: KEF64XH
     AFS: BIKFXHAK
     Veffang / Web: www.acefbo.com
       
Airport Associates
Bygging 10, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 10, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 420 0700
     Fax: +354 420 0707
     Netfang / Email: ops@airportassociates.com
     SITA: KEFOOXH
     AFS: BIKFCLXX
     Veffang / Web: http://www.airportassociates.com/
      
FBO Suðurflug / FBO SouthAir Iceland 
Bygging 810, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 810, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 425 5520
     Fax: +354 425 5521
     Netfang / Email: ops@southair.is
     AFS: BIKFSFKO
     Veffang / Web: http://www.southair.is/

    
IGS Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf.
/ IGS Ground Services
Bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli
Building 11, 235 Keflavik Airport, Iceland
IGS Ground Services: 
     Sími / Phone: +354 425 0277
     Fax: + 354 425 0275
     Netfang / Email: igs@igs.is
     SITA: KEFKSFI
     AFS: BIKFXHAX
     Veffang / Web: http://www.igs.is/

Remarks
1
Hótel
Hótel á flugvellinum, í næstu bæjum og í Reykjavík / Hotels by the airport, in nearest towns, and in Reykjavik City
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Já / Yes
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar og rútur til næstu bæja og til Reykjavíkur / Taxis and buses available for near towns and Reykjavik City
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Banki / Bank: Banki á flugvelli / Bank at AD
Póstur / Post: póstkassi á flugvelli / Post Box at AD
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Já / Yes
Tourist Office
7
Athugasemdir
Fríhöfn og verslanir í flugstöðinni / Duty Free shopping at Leifur Eiríksson Air Terminal at the Airport
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
OTHER
Slökkviflokkur VIII (CAT-8) milli kl. 05:00 og 19:00
Slökkviflokkur VII (CAT-7) milli kl. 19:00 og 05:00 /  
CAT VIII (CAT-8) from hrs. 05:00-19:00
CAT VII (CAT-7) from hrs. 19:00-05:00

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani, allt að 40 tonn samkvæmt beiðni / Crane, up to 40 tons O/R
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Eldvarnarfroða á flugbrautir ekki fáanleg
Foaming of runways is not available

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
Á flughlaði flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, landhæð 131 FT
Terminal apron, elevation 131 FT
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
Hnit loftfarastæða / Coordinates for aircraft stands: 
See Aircraft Parking/docking Chart "AD 2 BIKF 2-5" and "AD 2 BIKF 2-7"
   


Notkun sleppipunkta / Use of Release points:


Notkun á sleppipunktum skal vera í samræmi við leiðbeiningar, sjá AD 2.23.8. Allar breytingar á því skulu gerðar í samráði við turn. / 
Use of release points shall be in accordance with instructions, see AD 2.23.8. Any deviations shall be coordinated with ATC.


   


Flýtiafreinar / Rapid Exit Taxyway
Leyfilegt er að nota Akbrautir A-1 og B-1 sem flýtiafreinar / TWY A-1 and TWY B-1 are authorized as Rapid Exit Taxy way
   


  
Akbraut D-1 / Taxiway D-1
D-1 akbrautin inn á ,,Hot-cargo" stæðið er einungis 15 m breið. Akbrautin er einungis heimil loftförum í flokki A og B eða flokki C með bil milli hjóla minna en 18 metrar. Önnur loftför upp að eða í stærðarflokki E eiga að fara inn á ,,Hot-cargo" stæðið um akbraut Golf 1 og Golf 2. Loftförum í flokki F er ekki ætlað að aka inn á „Hot-cargo“ stæðið. /
D-1 taxiway onto the "Hot cargo" pad is only 15 m wide. The Taxiway is only authorized for aircraft of category A and B or class C with a wheel base less than 18 meters. Other aircraft up to or equal to class E shall enter the "Hot cargo" pad by taxiway Golf 1 and 2. Aircraft in Class F is not intended to drive onto the "Hot cargo" pad.
   
Akbraut D-2 / Taxiway D-2
Akbraut D-2 er ekki í notkun og akbrautahliðarljós ekki virk /
TWY D-2 not in use and edge lights not working
   
FLE austurhlað / Terminal Remote East Apron
Akstur flugvéla á akbraut á hlaði milli stæða 72 og 78 er takmarkaður við loftför í stærðarflokki D. Hámarks vænghaf fyrir þessa akbraut á hlaði er 52 metrar. /
Taxi lane on terminal apron between stands 72 and 78 is limited to code D air craft. Max wing span for the taxilane is 52 meters.

Remarks
 
BIKF AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
Til staðar
Provided
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Þröskuldarmerkingar, flugbrautanúmeramerkingar, merking miðunarpunkts og snertisvæða, miðlínumerkingar og flugbrautarbiðstaðamerkingar.
Brautarljós: Þröskuldarljós, Ljós á snertisvæðum, Miðlínuljós flugbrauta, Hliðarljós flugbrauta, Endaljós og Viðvörunarljós við flugbraut.Merkingar akbrauta og hlaða: Akbrautarmiðlínur, millibiðstaðamerkingar, akbrautarhliðarlínur, öryggismerkingar á hlaði og merkingar loftfarastæða
Ljós á akbrautum og hlöðum: Akbrautahliðarljós á akbrautum nema á akbrautum A 1 og B 1 eru endurskinsstikur, miðlínuljós á akbrautum A 1 og B 1 og flóðlýsing á hlöðum.
   /

RWY Markings: Thresholds, RWY designation, aiming point and TDZ, RWY centrelines and RWY holding positions.
RWY Lights: THR, TDZ, RWY centreline, EDGE, END and RWY guard lights 
TWY Markings: Centrelines, intermediate holding positions, taxi side stripe markings, apron safety lines and aircraft stands 
TWY Lights: Edge lights on TWY and apron except reflective markers on TWY A 1 and B 1, center lights on TWY A 1 and B 1 and apron flood lights.

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
Stöðvunarslár allar brautir: Útleiðiljós og innleiðiljós. Nánari upplýsingar í AD 2.23.6
Stop bars at all RWY intersection: Lead off and lead on lights. Further information in  AD 2.23.6
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIKF AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIRDOB1002
Antenna
635101.32N
0222800.02W
1065 / 1028 FT
Hazard light / FLG R
GRINDAVIK 
Pilots shall take notice of guy wires supporting antennas / 
Flugmenn skulu varast stög við loftnetin

Flashinghazardlightontopofantennaisoutoforderandisconstantlylit/
Leifturljósátoppiloftnetserbilaðoglogarstöðugt

BIRDOB1003
Antenna
635103.51N
0222706.70W
668 / 607 FT
Hazard light / FLG R
GRINDAVIK 
Pilots shall take notice of guy wires supporting antennas / Flugmenn skulu varast stög við loftnetin

BIKFOB2202
Antenna
635150.71N
0222620.74W
778 / - FT
NIL
NIL
BIKFOB2206
Mast
635906.09N
0224354.08W
158 / - FT
LGDT
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIKF AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Icelandic Met Office
Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts,
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
   
Enska - íslenska / English - Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Flugvallarútvarp sími 425 6101, 128.300 MHz eða 311.600 MHz. D-ATIS þjónusta tiltæk loftförum með ACARS búnað.
   /
ATIS info tel. 425 6101, frequency: 128.300 MHz or 311.600 MHz. D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS.

Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Keflavik TWR - APP / Keflavik turn - Aðflug
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIKF AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
000.02
3054 x 60
RWY PCN: 73/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635752.12N
0223619.63W
635930.76N
0223619.56W
GUND: 217.0 FT
THR 135.0 FT
TDZ 159.0 FT
19
180.02
3054 x 60
RWY PCN: 73/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635930.76N
0223619.56W
635752.12N
0223619.63W
GUND: 217.0 FT
THR 161.0 FT
TDZ 163.0 FT
10
089.97
3065 x 60
RWY PCN: 80/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635906.14N
0223918.02W
635906.15N
0223855.41W
GUND: 217.0 FT
THR 109.0 FT
TDZ 125.0 FT
28
270.02
3065 x 60
RWY PCN: 80/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635906.15N
0223532.61W
635906.14N
0223918.02W
GUND: 217.0 FT
THR 168.0 FT
TDZ 169.0 FT
RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0.26%

150 x 150
3174 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 3 460M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


19
-0.26%

150 x 150
3174 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 1 340M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


10
0.59%

260 x 150
3185 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 4 605M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


28
-0.59%

300 x 150
3185 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 2 305M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


RWY
Designator

Remarks
1
14
01
The jet arresting gears are available
19
The jet arresting gears are available.
Slope change on RWY 19 for Radio Altimeter Operating Area is exceeding the slop requirement of 2% per 30 meters.
For further details see chart AD 2.24.5.3-1.

10
The jet arresting gears are available
28
The jet arresting gears are available

  


Slope of RWY - SWY


 

 
BIKF AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
3054
3204
3054
3054
NIL
19
3054
3204
3054
3054
NIL
10
3065
3325
3065
3065
NIL
28
3065
3365
3065
3065
NIL
 
BIKF AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
CAT I
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH W Crossbars 300m

GRN
PAPI
3.00°
(59 FT)
NIL
color coded 15 m
LIH
19
CAT II, III
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH R Sidebars 275m
LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
900 M
color coded 15 m
LIH
10
CAT II, III
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH R Sidebars 275m
LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
900 M
color coded 15 m
LIH
28
CAT I
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH W Crossbar 300m

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
NIL
color coded 15 m
LIH
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
2454 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
19
2454 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
10
2465 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
28
2465 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
 
BIKF AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Já. Upplýstur vindpoki við þröskulda og við miðja flugbraut/ Yes. LGTD WDI by thresholds and mid runway
Vindmælir/Anemometer: Vindmælar með hindranaljósi við þröskulda/ Anemometers with obstacle lights by THR
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 15 sekúndur - CAT II, 0.0 sek.
Secondary power, switchover time 15 seconds - CAT II, 0.0 sec.
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIKF AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
169 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
NIL
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugtök og lendingar fara einungis fram á flugbrautum
Take off and landing only on runways

Remarks
 
BIKF AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
FAXI TMA & KEFLAVIK APPROACH Area - sjá nánar í kafla ENR 2.1 / for details see ENR 2.1
Remarks
 
BIKF AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Keflavik TWR
Keflavik Tower
118.300 MHZ
NIL
NIL
H24
Tower Control
APP
Keflavik Approach
119.150 MHZ (3)
119.300 MHZ (1)
121.500 MHZ (2)

NIL
NIL
H24
(3) When instructed by ATC. Final Controller.
(1) Approach Control
(2) Emergency

ATIS
Keflavik Information
128.300 MHZ (1)
311.600 MHZ (1)

NIL
NIL
H24
(1) ATIS info tel. 425 6101
D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS

Keflavík A/G
Airport Associates Operations
131.775 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
Icelandair / IGS Operations
131.900 MHZ
NIL
South Air Operations
132.150 MHZ
NIL
Keflavík GND
Keflavík Ground
121.900 MHZ
NIL
NIL
H24
Ground Control
Keflavík GND
Keflavik GND
126.200 MHZ
NIL
NIL
As Directed by ATC
NIL
Keflavík GND
Keflavik Ground
121.500 MHZ (1)
243.000 MHZ (1)

NIL
NIL
H24
(1) Emergency
KeflavíkClearance Delivery
Keflavik Clearance Delivery
121.000 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
 
BIKF AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
LOC 10
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKF
109.500 MHZ
H24
635906.1N
0223509.1W


NIL
Constantly monitored
GP 10
ILS CAT II
IKF
332.600 MHZ
H24
635902.3N
0223856.8W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 10
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKF
109.500 MHZ
(CH32X)
H24
635902.3N
0223856.8W

100 FT
NIL
FREQ paired with LOC

Co-located with GP

For use only in connection with published procedures
Constantly monitored

LOC 01
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKN
111.300 MHZ
H24
635936.0N
0223619.6W


NIL
Constantly monitored
GP 01
ILS CAT I
IKN
332.300 MHZ
H24
635801.5N
0223612.4W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 01
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKN
111.300 MHZ
(CH50X)
H24
635801.5N
0223612.4W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

LOC 19
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKO
110.300 MHZ
H24
635747.3N
0223619.6W


NIL
Constantly monitored
GP 19
ILS CAT II
IKO
335.000 MHZ
H24
635920.9N
0223608.4W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 19
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKO
110.300 MHZ
(CH40X)
H24
635920.9N
0223608.4W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

LOC 28
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKW
108.500 MHZ
H24
635906.1N
0223940.9W


NIL
Constantly monitored
GP 28
ILS CAT I
IKW
329.900 MHZ
H24
635902.0N
0223553.9W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 28
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKW
108.500 MHZ
(CH22X)
H24
635902.0N
0223553.9W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

NDB
KF
392 KHZ
H24
635906.1N
0224353.8W


NIL
Range 100 NM approx
Constantly monitored

VOR/TACAN
(decl.: 14°W)
KFV
112.800 MHZ
(CH75X)
H24
635858.4N
0223654.5W

200 FT
NIL
For ATIS see BIKF AD 2.18 above.
Constantly monitored

 
BIKF AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

2.20.1    Stjórnun umferðar - skilyrði    

Keflavík er flugvöllur með skammtaðan afgreiðslutíma (Level 3).
Tilv. IATA SSIM, IATA WSG og reglugerð (EC) 793/2004 frá Evrópuþinginu og Evrópuráðinu frá 21. apríl 2004.
 

Beiðni um afgreiðslutíma skal senda á stöðluðu SSIM formi á:

Netfang:    scr@airportcoordination.com eða
SITA KEFACXH

Skrifstofutími, mánud. til föstud. Vetrartími:    0800 - 1400 UTC
Sumartími:    0700 - 1300 UTC
Skrifstofan er lokuð laugard., sunnud. og alm. frídaga

Airport Coordination Denmark & Keflavik, Iceland
Vilhelm Lauritzens Alle 1
DK - 2770 Kastrup
Denmark

Sími IS    + 354 425 6060
Sími DK    + 45 32 31 42 82

Símbréf IS    + 354 425 0610
Símbréf DK    + 45 32 31 42 81

2.20.2    Kröfur um fjarskiptabúnað

Sendir og móttakari

2.20.3    Notkun ratsjársvara á jörðu niðri
 

Áhöfn loftfars skal, frá þeim tíma sem að óskað er eftir heimild til að aka eða ýta frá, hvort sem kemur fyrr, eða stanslaust þar til að loftfari er lagt á stæði:

 • Stilla ratsjársvara á AUTO auk úthlutaðs ratsjársvarkóða (Mode A). Ef að AUTO er ekki í boði, skal stilla á XPNDR, eða sambærilega stillingu viðeigandi fyrir þann búnað sem er um borð, auk úthlutaðs ratsjársvarkóða.
 • Stilla auðkenni loftfars ef flugfarið er útbúið Mode S ratsjársvara. Auðkenni loftfars skal vera í samræmi við reit 7 í ICAO flugáætlun.
 • Ekki er heimilt að kveikja á ratsjársvara án þess að hafa fengið úthlutaðan ratsjársvarkóða

2.20.4    Skráning einka- og kennsluflugvéla

Allar einka- og kennsluflugvélar sem koma inn á þjónustusvæði Keflavíkurflugvallar skulu skráðar í gagnagrunn flugvallarins (AODB), Airport 2020.

Flugmaður/flugrekandi skal í samræmi við reglu þessa hafa samráð við afgreiðsluaðila á Keflavíkurflugvelli sem síðan sér um að skrá flugvélina í gagnagrunn flugvallarins (AODB), Airport 2020.

Til að forðast misskilning skal tekið fram að reglur þessar eiga ekki við um einka- og kennsluflugvélar sem æfa snertilendingar eða aðflug og koma ekki inn á ofangreint þjónustusvæði.

2.20.5    Umferðarhringur

Flugvélar í sjónflugi skulu fljúga umferðarhringi Keflavíkurflugvallar í 1200 fetum.

Flugvélar sem yfirfljúga flugvöllinn til að staðsetja sig í umferðarhring skulu fljúga í 1700 fetum.

2.20.6    Reglur um ýtingu flugvéla af stæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 

Þegar flugmaður biður flugumferðarstjórn um heimild til ýtingar af stæði við FLE skal hann jafnframt vera tilbúinn til þess að láta ýta flugvélinni tafarlaust.

Flugmaður má einungis biðja um ýtingu af stæði um leið og dráttartæki er tilbúið fyrir ýtinguna.
Á sama tíma skal rautt leifturljós (Anti-collision beacon) tendrað.
 

Heimilt er að ræsa hreyfla á meðan verið er að ýta flugvél á viðkomandi línu, enda sé gengið úr skugga um að það valdi ekki hættu.

Flugvélum skal forgangsraðað eftir óskum flugfélaga eða afgreiðsluaðila.
 

Mælt er með að APU aflvél flugvélarinnar skuli stöðvuð ekki seinna en 15 mínútum eftir að flugvélin kemur á stæði og ekki ræst fyrr en 15 mínútum áður en flugvélin fer af stæði.

Ef útihitastig er 0°C eða lægra er heimilt að ræsa APU fyrr til að hita upp farþegarými.

TÍMABUNDIÐ: APU notkun er leyfð á öllum stæðum við hefðbundna flugafgreiðslu, ef þörf er á til að viðhalda nægu loftstreymi.

Ennfremur er heimilt að ræsa einn hreyfil við landgöngubrú ef APU er bilað.

Öllum viðkomandi aðilum á Keflavíkurflugvelli hafa verið kynntar reglur þessar.

2.20.7    Flug fisa innan flugstjórnarsviðs BIKF

Flug fisa í flugstjórnarrými Keflavíkurflugvallar er einungis heimilt á flugíþróttasvæðinu Sletta (sjá ENR 5.5 ) og einnig flug til og frá Slettu til austurs og suðausturs út úr, og innan sama geira inn í flugstjórnarsvið Keflavíkur. Átt er við beint flug til og frá Slettu. Að öðru leyti er flug fisa í flugstjórnarsviði Keflavíkur bannað nema til komi sérstök undanþáguheimild.

Sækja skal skriflega (tölvupóstur) um slíka undanþágu með a.m.k. 24 klst. fyrirvara til yfirflugumferðarstjóra á skrifstofutíma frá 08:00 til 16:00 virka daga. Yfirflugumferðarstjóri kann að binda heimildina skilyrðum

Skylt er að hafa talstöð meðferðis (sbr. BIKF AD 2.20.2) og skal flugmaður hafa hlotið þjálfun í fjarskiptum við flugumferðarstjórn.

2.20.8    Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs

Til að viðhalda öryggi getur flugumferðarstjórn þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.

 
BIKF AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

Eftirfarandi flugaðferðir hafa verið þróaðar til að minnka líkur á að hávaði frá flugi hafi áhrif á íbúa á suðvestur horni landsins.

 1. Fljúga skal hægri handar umferðarhring fyrir braut 10 og 19 nema annað hafi verið samþykkt / fyrirskipað af flugumferðarstjórn.
 2. Fylgið hávaðamildunaraðferð 2 fyrir brottflug af brautum 01, 10, 19 og 28.
 3. Á tímabilinu frá kl. 2300 til 0700 geta flugmenn vænst þess að vera stefnt frá þéttbýlustu svæðum á Suð- vesturlandi.
 4. Braut 01/19 er skilgreind sem forgangsbraut vegna hávaðamildunar, á öllum tímum sólarhringsins, svo lengi sem hentar vegna öryggis og umhverfisþátta.
  Einstaka beiðnir um lendingu á braut 10 gætu verið samþykktar, þó svo 01/19 sé í notkun vegna hávaðamildunar. Beiðnir eru afgreiddar með hliðsjón af umferðarmynstri sem og öðrum aðstæðum á flugvellinum.
  Einstaka beiðnir um flugtak á braut 28 gætu verið samþykktar, þó svo 01/19 sé í notkun vegna hávaðamildunar. Beiðnir eru afgreiddar með hliðsjón af umferðarmynstri sem og öðrum aðstæðum á flugvellinum.
 5. Hvorki snertilendingar né lág aðflug verða samþykkt fyrir braut 10/28 milli 22:00 og 07:00.
 6. Uppkeyrslur á fullu afli munu alla jafna fara fram suðvestur af brautarmótum (sjá BIKF AD 2.24.1.2-1 Aerodrome/Heliport Chart) en verða ekki samþykktar milli klukkan 22:00 og 07:00 mánudaga til sunnudaga og til klukkan 12:00 á sunnudögum nema í undantekningartilfellum.
 7. Orrustuflugvélar skulu, eftir flugtaksbrun, klifra með 5 gráðu halla (á HUD) þar til sýndur flughraði er 300 kts. Draga úr afli og halda áfram klifri á 300 kts. með 5 gráðu halla að strandlengju eða 5 DME KFV, hvort sem kemur síðar.

 
BIKF AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

2.22.1    Almennt  

Til að flýta fyrir og viðhalda skipulögðu flæði umferðar eru eftirfarandi leiðbeiningar settar fram:

 1. Óskið ekki eftir ýtingu vélar fyrr en vélin er alveg tilbúin. Flugmaður má einungis biðja um ýtingu af stæði um leið og dráttartæki er tilbúið fyrir ýtinguna.
  Á sama tíma skal rautt leifturljós (Anti-collision beacon) tendrað.
 2. Verið viðbúin til flugtaks þegar komið er að flugbraut, búast má við heimild til flugtaks án tafar.
 3. Þegar umferð til BIKF er mikil er aðflugsstöðu skipt upp, staða "final controller" ber þá ábyrgð á röðun inn til lendingar í Keflavík með notkun hraðahindrana og stefninga. Flugmenn mega búast við að verða sendir á tíðni "final controller" 119.150 MHz.
 4. Við upphafskall á 119.150 MHz skal flugmaður einungis setja kallmerki vélar.
 5. Hraðatakmörkun innan aðflugssvæðis Keflavíkurflugvallar er 250 hnútar IAS fyrir neðan F100. Flugmenn skulu fylgja þessari hindrun nema þeir hafi fengið heimild til annars frá Flugumferðarstjórn.
 6. Lágmarshraði upp á 160 hnúta IAS þar til um 4 NM, er gefinn út fyrir alla ILS Z og RNAV (GNSS) aðflugsferla BIKF
 7. Eftir lendingu skal hraða akstri út af flugbraut.

2.22.2    Verklag í lélegu skyggni

Tilhögun aðflugs í lélegu skyggni á Keflavíkurflugvelli / CAT II Operations.
 

Þegar RVR skyggni fyrir flugbrautir 10 og 19 mælist minna en 800 metrar og/eða skýjahæð er 200 fet eða minni ganga sérreglur um aðflugstilhögun í gildi fyrir Keflavíkurflugvöll.

Tilhögun flugtaks í lélegu skyggni á flugbrautum 01, 10, 19 og 28 er fyrir hendi.

Þegar RVR skyggni er minna en 550 metrar, er aðeins einni flugvél heimilt að athafna sig á flugvellinum í einu.

 
BIKF AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

2.23.1    Takmarkanir vegna veðurs

Þegar vindhraði er 50 hnútar eða þar yfir, er ekki hægt að nota landgöngubrýr við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Við þessar aðstæður gæti þurft að leggja loftförum annars staðar á flugvellinum.

2.23.2    Hindrunarlaust   klifursvæði

Hindrunarlaus klifursvæði við flugbrautir 10/28 og 01/19 eru 150 M breið.

2.23.3    Flugvallahindranakort

Flugvallahindranakort - ICAO Flokkur A er ekki gefið út þar sem engar hindranir eru í flugtaksflugferlum.

2.23.4    Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO)

Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO) fyrir Keflavík er hægt að nálgast hér.

2.23.5    Prófunarflug

Prófunarflug á Keflavíkurflugvelli er háð leyfi frá Isavia. Senda skal beiðni fyrir prófunarflugi til Rekstrarstjórnstöðvar á tölvupóstfangið aocc@kefairport.is.
 

Á meðan á prófunarflugi stendur við BIKF má búast við eftirfarandi:

Mögulegt er að nota hvaða braut sem er til prófunarflugs, þegar prófað er fyrir hliðarvind er flogið hornrétt á braut í notkun.

Prófunarflug skulu fylgja takmörkunum kennslu- og æfingaflugs eins og lýst er í AIP ICELAND BIKF AD 2.20.8.

Biðflugsvörður fyrir sjónflug hafa verið skilgreindir fyrir prófunarflug, flugvélin getur fengið heimild til að fljúga að biðflugsvörðu og bíða austan, vestan, norðan eða sunnan við vörðuna. Vörðurnar eru:

 • GADDI    640400N 0224600W
 • HEGAB    635400N 0224600W
 • KIZAN    640400N 0222700W
 • NOPMO    635400N 0222700W

2.23.6    Stöðvunarslár

Stöðvunarslár eru notaðar allan sólarhringinn fyrir allar brautir, hvort sem þær eru í notkun eða ekki.
Ekki er leyfilegt að aka yfir lýsta stöðvunarslá. Einungis má aka áfram þegar heimild frá flugumferðarstjórn liggur fyrir og búið er að slökkva á stöðvunarslá.
Ávallt skal leita staðfestingar ef heimild er gefin yfir upplýsta stöðvunarslá.
Ef stöðvunarslá er biluð verður eftirfarandi verklagi beitt:

Ef ekki er hægt að slökkva á stöðvunarslá:

 1. Fyrsta val er að velja aðra akstursleið þar sem stöðvunarslár eru virkar;
 2. ef ekki er hægt að velja aðra akstursleið mun flugumferðarstjórn láta slökkva á eða hylja ljós stöðvunarslár (viðbragðstími allt að 15 mínútur).

Ef ekki er hægt að kveikja á stöðvunarslá eða ljós stöðvunarslár hafa verið slökkt eða hulin vegna bilunar:

 1. Fyrsta val er að velja aðra akstursleið þar sem stöðvunarslár eru virkar;
 2. ef ekki er hægt að velja aðra akstursleið mun flugumferðarstjórn nota sérstök orðtök sem skýra að stöðvunarslá er ónothæf.
  Eftirfarandi orðtök verða notuð:
  [KALLMERKI] AKTU [Leiðarlýsing] AÐ BIÐSTAÐ [BRAUT(númer)] ATHUGAÐU STÖÐVUNARSLÁ Á [ÖKUBRAUT (nafn)] ER ÓNOTHÆF BÍDDU VIÐ BIÐSTAÐ [BRAUT(númer)] ÉG SEGI AFTUR STÖÐVUNARSLÁ Á [ÖKUBRAUT (nafn)] ER ÓNOTHÆF BÍDDU VIÐ BIÐSTAР[BRAUT(númer)].

2.23.7    Fuglar á og við flugvöllinn

Rjúpan er eini fuglinn sem hefur fasta viðveru á flugvallarsvæðinu og telur um 50 fugla. Gæsir eru staðbundnar árið um kring við þéttbýlisstaðina utan svæðis, en gera sér þann dagamun að heimsækja flugvöllinn af og til í litlum hópum.

Aðrir fuglar eru farfuglar og er mesta álag af þeim frá apríl til september.

Á Miðnesheiðinni er stórt varp Sílamáfs og kemur hann inn á völlinn í ætisleit. Aðrar algengar fuglategundir á og við flugvöllinn eru lóur, hrossagaukur, spóar og tjaldur en í heildina eru um 15 tegundir fugla viðvarandi á svæðum á og við Keflavíkurflugvöll á tímabilinu frá apríl- september, allflestir þeirra teljast til minni fugla.

Mest yfirflug fugla er milli Stakksfjarðar í norðaustri og Ósabotna í suðvestri.

2.23.8 Notkun á sleppipunktum

Notkun á sleppipunktum skal vera í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar.
Allar breytingar á því skulu gerðar í samráði við turn.

Stæði 1, 3, 5, 7 og 46
Stæði 1, 3, 5, 7 og 46 skulu nota sleppi-punkt 9. ATH! Þrýstiloftshætta er til staðar við flugstöðvarbyggingu (FLE) ef flugvélum er sleppt áður en komið að þessum sleppipunkti. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar verði ýtt og dregið í sleppi-punkt 10.

Stæði 9, 40, 42 og 44
Stæði 9, 40, 42 og 44 skulu nota sleppi-punkt 10. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfari sé ýti aftur til sleppi-punkt 9. Enn fremur gæti verið um langa ýtingu á þessum stað að sleppi-punkti 11 á N5.
 

Stæði 11 og 14
Loftfari á stæði 11 og 14 skulu nota sleppi-punkt 8. ATH! Hætta getur skapast fyrir aftan loftfars í ýtingu, vegna umferðar loftfars eftir akbraut Charlie. Loftfari verða beðið um að vísa í austur eða vestur eftir áætlaðri akstursleið. Loftfar geta einnig búist við því að fá langa ýtingu að sleppi-punkti 11 á N5.
 

Stæði 2, 4, 6 og 8
Loftfar á stæði 2, 4, 6, 8 skulu nota sleppi-punkt 5. ATH! Þrýstiloftshætta er til staðar við flugstöðvarbyggingu (FLE) ef flugvélum er sleppt áður en komið að þessum sleppipunkti. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar verði ýtt eða dregið á sleppi-punkt 4 og aka um útkeyrslu N14. Einnig er hægt að búast við ýtingu í átt að sleppi-punkt 4, flugvél verður beðin um að vísa í vestur og búast við brottför um útkeyrslu N13. Einnig er möguleiki að loftfar fari á sleppipunkt 6.
 

Stæði 62, 63 og 65
Loftfar á stæði nr. 62, 63 og 65 skulu nota sleppi-punkt 12 eða 11.
 

Stæði 10 og 79
Loftfar á stæðum 10 og 79 skulu nota sleppi-punkt 6. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 5 eða 7.
 

Stæði 12 og 77
Loftfar á stæðum 12 og 77 skulu nota sleppi-punkt 7. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 5 eða 6.
 

Stæði 76 og 78
Loftfar á stæði 78, 76 skulu nota sleppi-punkt 4. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 3 eða 2.

Stæði 74
Loftfar á stæði 74 skulu nota sleppi-punkt 3. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar ýti á 2 og 4.

Stæði 70, 71, 72 og 73
Loftfar á stæði 70, 71, 72, 73 skulu nota sleppi-punkt 1. Ef þörf er á vegna umferðar er möguleiki á að flugturn óski eftir að loftfar fari á punkt 2.
 

Stæði 75

Loftfar á stæði 75 skulu nota sleppi-punkt 2. Ef þörf er á er vegna umferðar möguleiki á að flugturn óski eftir að loftfar fari á punkt 1.
 

Stæði 55, 57, 59 og 61
Ekki skal aka loftförum undir eigin afli á loftfarastæði 55, 57, 59 og 61 nema þegar lagt er í beinni stefnu inn á stæðin frá akbrautinni. Ýta skal loftförum af þessum stæðum eða þau toguð inn á akbraut K-3 á sleppipunkt 13. Sérstaka aðgát skal sýna við ræsingu hreyfla vegna hættu af þotublæstri.

 
BIKF AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIKF Aerodrome Chart - ICAO
BIKF Aerodrome Chart - A380 Ground Movement
BIKF Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO Terminal Aprons
BIKF Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO East Apron
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 01
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 10
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 19
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 28
KEFLAVIK RNAV SID and STAR - WAYPOINT COORDINATES – ALL RUNWAYS
BIKF RNAV STAR RWY 01 DEVUD 4N, NASBU 4N, ASRUN 3N, BASLU 3N Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 01 BIRNA 2N ELDIS 3N GIRUG 3N INGAN 5N Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 10 DEVUD 2M, NASBU 2M, ASRUN 3M, BASLU 3M Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 10 BIRNA 3M, ELDIS 3M, GIRUG 3M, INGAN 4M Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 19 DEVUD 2K, NASBU 3K, ASRUN 2K, BASLU 2K Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 19 BIRNA 3K, ELDIS 3K, GIRUG 3K, INGAN 3K Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 28 DEVUD 1H, NASBU 1H, ASRUN 1H, BASLU 2H Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 28 BIRNA 2H, ELDIS 3H, GIRUG 2H, INGAN 2H Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 28
BIKF RNAV RNAV SID RWY 01 LUTER 2A, OSKUM 3A, PIXUM 1A, RIMUM 1A Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 01 DELES 2A RALOV 3A SORIR 3A Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 10 LUTER 2B, OSKUM 1B, PIXUM 3B, RIMUM 1B Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 10 DELES 3B, RALOV 4B, SORIR 3B Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 19 LUTER 3C, OSKUM 3C, PIXUM 2C, RIMUM 1C Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 19 DELES 2C, RALOV 3C, SORIR 2C Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 28 LUTER3D, OSKUM 3D, PIXUM 2D, RIMUM 1D Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 28 DELES 3D, RALOV 1D, SORIR 2D Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF OMNI-DIRECTIONAL DEPARTURES RWY 01/10/19/28 OMNI3A,OMNI3B,OMNI3C,OMNI3D
BIKF RNAV SID RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF VFR Routes