BIKF - KEFLAVÍK / KEFLAVIK
 
1
Hnattstaða flugvallar
635906N 0223620W
Brautarmót / Runway Intersection
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
50 KM (27 NM) from Capital City, Reykjavík
250° GEO, 3 KM (1.62 NM) from Keflavík, 258° GEO
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
169 FT / 14.4° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
217 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
14° W (2016) / - 0.3°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

ISAVIA OHF.

Keflavíkurflugvelli
235 Keflavík Iceland
Tel: +354 425 6000
AFS: BIKFYDYX
email: kefairport@kefairport.is
Website: www.kefairport.com

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During Office Hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
H24
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
H24
Skv. beiðni
O/R

Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
H24
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
H24
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
H24
Flugstjórnarþjónusta / ATC
H24

ATS
8
Eldsneyti
H24
Fuelling
9
Afgreiðsla
H24
Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
H24
De-icing
12
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjuleg á flugvelli (færibandabíll, háir kranar og gaffallyftarar)
Normal at airport (cargo loader, high loader, fork lifts and conveyor belt loader)

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: Jet A-1
Oil: TURBO
Turbo oils - AEROSHELL 15 W 50 multigrade

Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Allan sólarhringinn / Hámarks afköst á hvert tæki: 3500 l/mín úr eldsneytis tengibrunni og 2000 l/mín úr tankbíl.
H24 / Delivery rate up to 3500 litres per minute per fuelling unit from the aviation fuel hydrant system and up to 2000 litres per minute from refuellers.

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Skv. beiðni
O/R

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Most aircraft types on request

Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Most aircraft types on request

Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Súrefni eða hliðstæð þjónusta skv. beiðni  / Oxygen or related service on request
     
Flugafgreiðsluaðilar á Keflavíkurflugvelli eru: /
The authorized handling agents at Keflavík Airport are:

    
ACE FBO KEFLAVIK
Bygging 835, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 835, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 424 6400
     Netfang / Email: opskef@acefbo.is
     SITA: KEF64XH
     AFS: BIKFXHAK
     Veffang / Web: www.acefbo.com
       
Airport Associates
Bygging 10, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 10, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 420 0700
     Fax: +354 420 0707
     Netfang / Email: ops@airportassociates.com
     SITA: KEFOOXH
     AFS: BIKFCLXX
     Veffang / Web: http://www.airportassociates.com/
      
FBO Suðurflug / FBO SouthAir Iceland 
Bygging 810, 235 Keflavíkurflugvelli / Building 810, 235 Keflavik Airport, Iceland
     Sími / Phone: +354 425 5520
     Fax: +354 425 5521
     Netfang / Email: ops@southair.is
     AFS: BIKFSFKO
     Veffang / Web: http://www.southair.is/

    
IGS Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf.
/ IGS Ground Services
Bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli
Building 11, 235 Keflavik Airport, Iceland
IGS Ground Services: 
     Sími / Phone: +354 425 0277
     Fax: + 354 425 0275
     Netfang / Email: igs@igs.is
     SITA: KEFKSFI
     AFS: BIKFXHAX
     Veffang / Web: http://www.igs.is/

Remarks
1
Hótel
Hótel á flugvellinum, í næstu bæjum og í Reykjavík / Hotels by the airport, in nearest towns, and in Reykjavik City
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Já / Yes
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar og rútur til næstu bæja og til Reykjavíkur / Taxis and buses available for near towns and Reykjavik City
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Banki / Bank: Banki á flugvelli / Bank at AD
Póstur / Post: póstkassi á flugvelli / Post Box at AD
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Já / Yes
Tourist Office
7
Athugasemdir
Fríhöfn og verslanir í flugstöðinni / Duty Free shopping at Leifur Eiríksson Air Terminal at the Airport
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
OTHER
Slökkviflokkur VIII (CAT-8) milli kl. 05:00 og 19:00
Slökkviflokkur VII (CAT-7) milli kl. 19:00 og 05:00 /  
CAT VIII (CAT-8) from hrs. 05:00-19:00
CAT VII (CAT-7) from hrs. 19:00-05:00

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani, allt að 40 tonn samkvæmt beiðni / Crane, up to 40 tons O/R
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Eldvarnarfroða á flugbrautir ekki fáanleg
Foaming of runways is not available

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
Á flughlaði flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, landhæð 131 FT
Terminal apron, elevation 131 FT
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
Hnit loftfarastæða / Coordinates for aircraft stands: 
See Aircraft Parking/docking Chart "AD 2 BIKF 2-5" and "AD 2 BIKF 2-7"
   


Notkun sleppipunkta / Use of Release points:


Notkun á sleppipunktum skal vera í samræmi við leiðbeiningar, sjá AD 2.23.8. Allar breytingar á því skulu gerðar í samráði við turn. / 
Use of release points shall be in accordance with instructions, see AD 2.23.8. Any deviations shall be coordinated with ATC.


   


Flýtiafreinar / Rapid Exit Taxyway
Leyfilegt er að nota Akbrautir A-1 og B-1 sem flýtiafreinar / TWY A-1 and TWY B-1 are authorized as Rapid Exit Taxy way
   


  
Akbraut D-1 / Taxiway D-1
D-1 akbrautin inn á ,,Hot-cargo" stæðið er einungis 15 m breið. Akbrautin er einungis heimil loftförum í flokki A og B eða flokki C með bil milli hjóla minna en 18 metrar. Önnur loftför upp að eða í stærðarflokki E eiga að fara inn á ,,Hot-cargo" stæðið um akbraut Golf 1 og Golf 2. Loftförum í flokki F er ekki ætlað að aka inn á „Hot-cargo“ stæðið. /
D-1 taxiway onto the "Hot cargo" pad is only 15 m wide. The Taxiway is only authorized for aircraft of category A and B or class C with a wheel base less than 18 meters. Other aircraft up to or equal to class E shall enter the "Hot cargo" pad by taxiway Golf 1 and 2. Aircraft in Class F is not intended to drive onto the "Hot cargo" pad.
   
Akbraut D-2 / Taxiway D-2
Akbraut D-2 er ekki í notkun og akbrautahliðarljós ekki virk /
TWY D-2 not in use and edge lights not working
   
FLE austurhlað / Terminal Remote East Apron
Akstur flugvéla á akbraut á hlaði milli stæða 72 og 78 er takmarkaður við loftför í stærðarflokki D. Hámarks vænghaf fyrir þessa akbraut á hlaði er 52 metrar. /
Taxi lane on terminal apron between stands 72 and 78 is limited to code D air craft. Max wing span for the taxilane is 52 meters.

Remarks
BIKF AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
Til staðar
Provided
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Þröskuldarmerkingar, flugbrautanúmeramerkingar, merking miðunarpunkts og snertisvæða, miðlínumerkingar og flugbrautarbiðstaðamerkingar.
Brautarljós: Þröskuldarljós, Ljós á snertisvæðum, Miðlínuljós flugbrauta, Hliðarljós flugbrauta, Endaljós og Viðvörunarljós við flugbraut.Merkingar akbrauta og hlaða: Akbrautarmiðlínur, millibiðstaðamerkingar, akbrautarhliðarlínur, öryggismerkingar á hlaði og merkingar loftfarastæða
Ljós á akbrautum og hlöðum: Akbrautahliðarljós á akbrautum nema á akbrautum A 1 og B 1 eru endurskinsstikur, miðlínuljós á akbrautum A 1 og B 1 og flóðlýsing á hlöðum.
   /

RWY Markings: Thresholds, RWY designation, aiming point and TDZ, RWY centrelines and RWY holding positions.
RWY Lights: THR, TDZ, RWY centreline, EDGE, END and RWY guard lights 
TWY Markings: Centrelines, intermediate holding positions, taxi side stripe markings, apron safety lines and aircraft stands 
TWY Lights: Edge lights on TWY and apron except reflective markers on TWY A 1 and B 1, center lights on TWY A 1 and B 1 and apron flood lights.

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
Stöðvunarslár allar brautir: Útleiðiljós og innleiðiljós. Nánari upplýsingar í AD 2.23.6
Stop bars at all RWY intersection: Lead off and lead on lights. Further information in  AD 2.23.6
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIKF AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIRDOB1002
Antenna
635101.32N
0222800.02W
1065 / 1028 FT
Hazard light / FLG R
GRINDAVIK 
Pilots shall take notice of guy wires supporting antennas / 
Flugmenn skulu varast stög við loftnetin

Flashinghazardlightontopofantennaisoutoforderandisconstantlylit/
Leifturljósátoppiloftnetserbilaðoglogarstöðugt

BIRDOB1003
Antenna
635103.51N
0222706.70W
668 / 607 FT
Hazard light / FLG R
GRINDAVIK 
Pilots shall take notice of guy wires supporting antennas / Flugmenn skulu varast stög við loftnetin

BIKFOB2202
Antenna
635150.71N
0222620.74W
778 / - FT
NIL
NIL
BIKFOB2206
Mast
635906.09N
0224354.08W
158 / - FT
LGDT
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
BIKF AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Icelandic Met Office
Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts,
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
   
Enska - íslenska / English - Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Flugvallarútvarp sími 425 6101, 128.300 MHz eða 311.600 MHz. D-ATIS þjónusta tiltæk loftförum með ACARS búnað.
   /
ATIS info tel. 425 6101, frequency: 128.300 MHz or 311.600 MHz. D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS.

Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Keflavik TWR - APP / Keflavik turn - Aðflug
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
BIKF AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
000.02
3054 x 60
RWY PCN: 73/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635752.12N
0223619.63W
635930.76N
0223619.56W
GUND: 217.0 FT
THR 135.0 FT
TDZ 159.0 FT
19
180.02
3054 x 60
RWY PCN: 73/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635930.76N
0223619.56W
635752.12N
0223619.63W
GUND: 217.0 FT
THR 161.0 FT
TDZ 163.0 FT
10
089.97
3065 x 60
RWY PCN: 80/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635906.14N
0223918.02W
635906.15N
0223855.41W
GUND: 217.0 FT
THR 109.0 FT
TDZ 125.0 FT
28
270.02
3065 x 60
RWY PCN: 80/F/A/W/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
635906.15N
0223532.61W
635906.14N
0223918.02W
GUND: 217.0 FT
THR 168.0 FT
TDZ 169.0 FT
RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0.26%

150 x 150
3174 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 3 460M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


19
-0.26%

150 x 150
3174 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 1 340M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


10
0.59%

260 x 150
3185 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 4 605M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


28
-0.59%

300 x 150
3185 x 300
90 x 120
Arresting gear NR 2 305M from RWY THR.
Located approx. 30M from RWY CL.


RWY
Designator

Remarks
1
14
01
The jet arresting gears are available
19
The jet arresting gears are available.
Slope change on RWY 19 for Radio Altimeter Operating Area is exceeding the slop requirement of 2% per 30 meters.
For further details see chart AD 2.24.5.3-1.

10
The jet arresting gears are available
28
The jet arresting gears are available

  


Slope of RWY - SWY


 

BIKF AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
3054
3204
3054
3054
NIL
19
3054
3204
3054
3054
NIL
10
3065
3325
3065
3065
NIL
28
3065
3365
3065
3065
NIL
BIKF AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
CAT I
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH W Crossbars 300m

GRN
PAPI
3.00°
(59 FT)
NIL
color coded 15 m
LIH
19
CAT II, III
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH R Sidebars 275m
LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
900 M
color coded 15 m
LIH
10
CAT II, III
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH R Sidebars 275m
LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
900 M
color coded 15 m
LIH
28
CAT I
CALVERT
LIH W CL 900m
LIH W Crossbar 300m

GRN
PAPI
3.00°
(55 FT)
NIL
color coded 15 m
LIH
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
2454 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
19
2454 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
10
2465 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
28
2465 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
BIKF AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Já. Upplýstur vindpoki við þröskulda og við miðja flugbraut/ Yes. LGTD WDI by thresholds and mid runway
Vindmælir/Anemometer: Vindmælar með hindranaljósi við þröskulda/ Anemometers with obstacle lights by THR
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 15 sekúndur - CAT II, 0.0 sek.
Secondary power, switchover time 15 seconds - CAT II, 0.0 sec.
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIKF AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
169 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
NIL
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugtök og lendingar fara einungis fram á flugbrautum
Take off and landing only on runways

Remarks
BIKF AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
FAXI TMA & KEFLAVIK APPROACH Area - sjá nánar í kafla ENR 2.1 / for details see ENR 2.1
Remarks
BIKF AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Keflavik TWR
Keflavik Tower
118.300 MHZ
NIL
NIL
H24
Tower Control
APP
Keflavik Approach
119.150 MHZ (3)
119.300 MHZ (1)
121.500 MHZ (2)

NIL
NIL
H24
(3) When instructed by ATC. Final Controller.
(1) Approach Control
(2) Emergency

ATIS
Keflavik Information
128.300 MHZ (1)
311.600 MHZ (1)

NIL
NIL
H24
(1) ATIS info tel. 425 6101
D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS

Keflavík A/G
Airport Associates Operations
131.775 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
Icelandair / IGS Operations
131.900 MHZ
NIL
South Air Operations
132.150 MHZ
NIL
Keflavík GND
Keflavík Ground
121.900 MHZ
NIL
NIL
H24
Ground Control
Keflavík GND
Keflavik GND
126.200 MHZ
NIL
NIL
As Directed by ATC
NIL
Keflavík GND
Keflavik Ground
121.500 MHZ (1)
243.000 MHZ (1)

NIL
NIL
H24
(1) Emergency
KeflavíkClearance Delivery
Keflavik Clearance Delivery
121.000 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
BIKF AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
LOC 10
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKF
109.500 MHZ
H24
635906.1N
0223509.1W


NIL
Constantly monitored
GP 10
ILS CAT II
IKF
332.600 MHZ
H24
635902.3N
0223856.8W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 10
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKF
109.500 MHZ
(CH32X)
H24
635902.3N
0223856.8W

100 FT
NIL
FREQ paired with LOC

Co-located with GP

For use only in connection with published procedures
Constantly monitored

LOC 01
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKN
111.300 MHZ
H24
635936.0N
0223619.6W


NIL
Constantly monitored
GP 01
ILS CAT I
IKN
332.300 MHZ
H24
635801.5N
0223612.4W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 01
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKN
111.300 MHZ
(CH50X)
H24
635801.5N
0223612.4W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

LOC 19
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKO
110.300 MHZ
H24
635747.3N
0223619.6W


NIL
Constantly monitored
GP 19
ILS CAT II
IKO
335.000 MHZ
H24
635920.9N
0223608.4W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 19
ILS CAT II
(14° W 2016)
IKO
110.300 MHZ
(CH40X)
H24
635920.9N
0223608.4W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

LOC 28
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKW
108.500 MHZ
H24
635906.1N
0223940.9W


NIL
Constantly monitored
GP 28
ILS CAT I
IKW
329.900 MHZ
H24
635902.0N
0223553.9W


NIL
Glide Path 3.0°
DME 28
ILS CAT I
(14° W 2016)
IKW
108.500 MHZ
(CH22X)
H24
635902.0N
0223553.9W

200 FT
NIL
FREQ paired with LOC. 

Co-located with GP. 

For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored.

NDB
KF
392 KHZ
H24
635906.1N
0224353.8W


NIL
Range 100 NM approx
Constantly monitored

VOR/TACAN
(decl.: 14°W)
KFV
112.800 MHZ
(CH75X)
H24
635858.4N
0223654.5W

200 FT
NIL
For ATIS see BIKF AD 2.18 above.
Constantly monitored

BIKF AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

2.20.1 Regulation of traffic - Provisions

Keflavik is a fully Coordinated Level 3 airport.
Ref. IATA SSIM, IATA WSG and Regulation (EC) 793/2004 of the European Parliament and of the Council of 21. April 2004.
 

Slot request must be sent in standard SSIM format to the following addresses:

Email:    scr@airportcoordination.com or
SITA KEFACXH

Office Hours, Mondays-Fridays Winter:    0800 - 1400 UTC
Summer:    0700 - 1300 UTC
Office is closed Sat/Sun and Public Holidays

Airport Coordination Denmark & Keflavik, Iceland
Vilhelm Lauritzens Alle 1
DK - 2770 Kastrup
Denmark

Phone IS    + 354 425 6060
Phone DK    + 45 32 31 42 82

Fax IS    + 354 425 0610
Fax DK    + 45 32 31 42 81

2.20.2    Requirement for communication equipment

Two way radio

2.20.3 Transponder settings on ground

Flight crew shall from the request for push back or taxi whichever is earlier, and after landing, continuously until the aircraft is fully parked on stand:

 • Select AUTO mode and the assigned Mode A code. If AUTO mode is not available, the pilots shall select XPNDR or the equivalent depending on installed equipment, and the assigned Mode A code.
 • Set the aircraft identification if the aircraft is equipped with Mode S transponder. The aircraft identification to be used is specified in Item 7 of the ICAO ATC Flight plan.
 • Operation of transponder without an assigned Mode A code is not allowed

2.20.4    Registration of private and trainer aircraft

All private and trainer aircraft arriving at the service area of Keflavikairport shall be registered into the Airports Operational Database (AODB), Airport 2020.

The pilot/operator shall in accordance with this rule be in contact with a handling agent at Keflavik Airport who will register the aircraft into the Airports Operational Database (AODB), Airport 2020.

To avoid misunderstanding please note that these rules do not apply to private and/or trainer aircraft which practice touch and go landings and/or approaches and do not come into the above mentioned service area.

2.20.5    Traffic pattern

VFR flights shall fly the Keflavik traffic circuit at 1200 ft.

VFR overhead / break altitude for all fixed- wing aircraft 1700 feet MSL.

2.20.6    Pushback procedures for aircraft leaving Leifur Eiríksson Air Terminal

When the pilot requests pushback clearance from the ATC, the aircraft shall be ready for immediate departure from the gate.

Permission to push-back or taxi-out from a stand or position must not be requested unless the tractor/ACFT is ready to perform the manoeuvre immediately.
At the same time the anti-collision beacon shall be turn on

Start up of engines are allowed as soon as pushback has commenced, providing that it has been ensured that it creates no danger.

Aircraft off block sequence shall be according to requirements from airlines or handling agents.
 

It is recommended that the APU (Auxiliary Power Unit) shall be turned off no later than 15 minutes after the aircraft is on block and not started up earlier than 15 minutes before departure.

If the outside air temperature is 0°C or lower, the use of APU is permitted in order to heat up the cabin.

TEMPORARY: The use of APU is permitted on all stands during an AC turnaround, if needed for maintaining sufficient airflow.
 

Furthermore it is permitted to start up one engine at the gate, if the APU is inoperative.

These pushback procedures have been introduced to all parties concerned at Keflavik Airport.

2.20.7    Operation of Microlights within BIKF CTR

Operation of Microlights within BIKF CTR are limited to aerial and sporting area Sletta (see ENR 5.5 ) and flights directly from and to Sletta within an area east to southeast from Sletta. Other Microlight operations are prohibited unless an authorization has been granted by the Chief Controller.

Applications for such an authorization shall be sent in writing (email) to the Chief Controller with at least 24 hour prior notice during office hours 08:00 to 16:00 Mondays to Fridays. The Chief Controller may restrict the operations.

Carriage of two way radio (see BIKF AD 2.20.2) is mandatory and as well training in communications with ATC.

2.20.8 Training flights restrictions

ATC may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.

BIKF AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in SW-Iceland.

 1. A right hand traffic pattern shall be flown for RWYs 10 & 19 unless otherwise approved or instructed by ATC.
 2. Use NADP-2 during climb-out from RWY 01, 10, 19 and 28.
 3. During the time from 2300 hours to 0700 hours aircraft may expect to be vectored away from the most dense populated areas in southwest Iceland.
 4. Runway 01/19 is designated noise preferential runway as far as practicable taking into account safety and environment factors. This is valid for all hours of the day.
  Landing requests runway 10 may be approved although runway 01/19 is in use due to noise abatement. Request will be approved depending on traffic and other circumstances on the airfield.
  Departure requests runway 28 may be approved although runway 01/19 is in use due to noise abatement. Request will be approved depending on traffic and other circumstances on the airfield.
 5. Touch and go´s or low approaches will not be approved for runways 10/28 between 22:00 and 07:00 hours.
 6. High power run-ups shall normally be made on a designated area SW of intersection (see BIKF AD 2.24.1.2- 1 Aerodrome/Heliport Chart). They will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
 7. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing shoreline or DME 5 KFV, whatever comes later.
   

BIKF AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

2.22.1 General

To expedite and maintain an orderly flow of air traffic, pilots are urged to take note of the following:

 1. Do not request push back until fully ready for start up. Permission to push-back or taxi-out from a stand or position must not be requested unless the tractor/ACFT is ready to perform the manoeuvre immediately.
  At the same time the anti-collision beacon shall be turn on.
 2. Be prepared for takeoff when reaching the runway, expect rolling departure.
 3. During peak hours a final control position will normally be responsible for final sequencing using speed control and vectoring with on demand frequency 119.150 MHz.
 4. Initial call on 119.150 MHz state callsign only.
 5. Keflavik approach has speed limitations of 250 kts IAS below F100. Pilots are to follow that restriction unless otherwise cleared by ATC.
 6. Minimum speed, of 160 kts IAS until aprox. 4 NM, is published for all ILS Z and RNAV (GNSS) approaches at BIKF.
 7. After landing expedite vacating the runway

2.22.2 Low visibility procedures

Low Visibility Procedures at Keflavik Airport / CAT II Operations

Low visibility procedures at Keflavík Airport will come into effect when the touchdown RVR for runways 10 and 19 measures less than 800 meters and/or the ceiling is 200 feet or less.
 

Low visibility takeoff is available on runways 01, 10, 19 and 28.

When RVR visibility is less than 550 meters, only one aircraft will be allowed to operate on the maneuvering area at a time.
 

BIKF AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

2.23.1 Weather Constraints

With wind speed of 50 knots or above, boarding bridges at the Leifur Eiriksson International Air Terminal are not available. During these conditions, aircraft may have to be parked elsewhere at the airport.
 

2.23.2    Clearways

Clearways for RWY´s 10/28 and 01/19 are 150 M wide.

2.23.3    Aerodrome Obstacle Chart

Aerodrome Obstacle Chart - ICAO TYPE A is not published as there are no obstacles in the take-off flight path areas.

2.23.4    Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic)

Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic) for Keflavik airport can be found here.

2.23.5    Test flights

Requests for test flights at Keflavik airport shall be submitted by e-mail to Airport Operation Command Center aocc@kefairport.is.

What to expect during test flights at BIKF:

Any runway can be used for the certification flight, if the test is for crosswind component the flight will be flown on runway perpendicular to runway in use.

Certification flights shall comply with training flight restrictions ref AIP ICELAND BIKF AD 2.20.8.

VFR holding points have been established for test flights, the aircraft can be instructed to fly to the VFR holding and hold, east, west, north or south of the point. The holding points are:

 • GADDI    640400N 0224600W
 • HEGAB    635400N 0224600W
 • KIZAN    640400N 0222700W
 • NOPMO    635400N 0222700W

2.23.6    Stop bars

Stop bars are used 24/7 for all RWY - active RWY as well as inactive.
Crossing of a lit stop bar is prohibited.
Traffic may proceed only with explicit clearance from ATC and only after the stop bar has been switched off.
Any instructions to cross a lit stop bar should be challenged.
If a stop bar is out of service, the following contingency measures are in force:

If the stop bar cannot be switched off:

 1. An alternative taxi route where the stop bars are functioning will be used primarily;
 2. if an alternative taxi route is not available, ATC will have the lights of the stop bar switched off or covered (reaction time up to 15 minutes).

If the stop bar cannot be switched on or the lights of the stop bar has been switched off or covered:

 1. An alternative taxi route where the stop bars are functioning will be used primarily;
 2. if an alternative taxi route is not available, ATC will use specific RTF with the explanation that the stop bar is out of service.
  The following phraseology will be used:
  [CALLSIGN] TAXI HOLDING POINT RWY [RUNWAY (number)] BE ADVISED STOP BAR AT [TAXIWAY (name) HOLDING POINT] UNSERVICEABLE, HOLD SHORT [RUNWAY (number)], I SAY AGAIN STOP BAR [TAXIWAY (name) HOLDING POINT] UNSERVISABLE.

2.23.7 Birds on and around the airport

Ptarmigans is the only bird that has a permanent presence in the airport area and counts about 50 birds. Greylag geese are local all year round at the urban area outside the airport, but occasionally visit´s the airport in small groups.

Other birds are migratory birds from April to September.

In Miðnesheiði is a large breed of Lesser Black-backed gull and it enters the airport to feed. Other common bird species at and near the airport are Golden plover, Snipe, Whimbrel and Oystercatcher, there is around 15 bird species presence on and in the surrounding area of Keflavik Airport from the period from April to September, most of them being smaller birds.

Birds pass the aerodrome in flight, moving between Stakksfjörður in northeast and Ósabotnar, southwest.

2.23.8 Use of release points

Use of release points shall be in accordance with the following instructions.
Any deviations shall be coordinated with ATC.

Stands 1, 3, 5, 7 and 46
Stands 1, 3, 5, 7 and 46 shall use tug release-point 9. Note! Jet blast hazard at terminal building if aircraft is released before this release-point. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push and pull to tug release-point 10.

Stands 9, 40, 42 and 44 
Stands 9, 40, 42 and 44 shall use tug release-point 10. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push further back to tug release-point 9. Furthermore, all aircraft on these stands might be requested to push long to tug release-point 11 on N5.

Stands 11 and 14 
Aircraft on stand 11 and 14 shall use tug release-point 8. Note! Potential hazard behind aircraft in push back from aircraft traffic on TWY Charlie. Aircraft will be instructed to face east or west depending on expected taxi route after pushback. Aircraft can also expect to be pushed long to tug release-point 11 on N5.

Stands 2, 4, 6 and 8
Aircraft on stand 2, 4, 6, 8 shall use tug release-point 5. Note! Jet blast hazard at terminal building if aircraft is released before this release-point. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push and pull to tug release-point 4 to exit via N14. A pushback towards tug release-point 4 can also be expected, aircraft will be instructed to face west and expect exit via N13. Push and pull to tug release-point 6 can also be expected.

Stands 62, 63 and 65
Aircraft on stands 62, 63 and 65 shall use tug release-point 12 or 11.

Stands 10 and 79
Aircraft on stand 10 and 79 shall use tug release-point 6. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 5 or 7.

Stands 12 and 77 
Aircraft on stand 12 and 77 shall use tug release-point 7. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 5 or 6.

Stands 76 and 78
Aircraft on stand 78, 76 shall use tug release-point 4. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 3 or 2.

Stands 74
Aircraft on stand 74 shall use tug release-point 3. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 2 og 4.

Stands 70, 71, 72 and 73
Aircraft on stand 70, 71, 72, 73 shall use tug release-point 1. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 2

Stand 75

Aircraft on stand 75 shall use tug release-point 2. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 1.

Stands 55, 57, 59 and 61 
Taxiing under own power on stands 55, 57, 59 and 61 is only permitted for direct nose- in parking. Aircraft parked on those stands shall be pushed-back or towed into TWY K- 3 to tug release-point 13. Engine start up with caution due to jet blast hazard. /

BIKF AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIKF Aerodrome Chart - ICAO
BIKF Aerodrome Chart - A380 Ground Movement
BIKF Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO Terminal Aprons
BIKF Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO East Apron
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 01
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 10
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 19
BIKF Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 28
KEFLAVIK RNAV SID and STAR - WAYPOINT COORDINATES – ALL RUNWAYS
BIKF RNAV STAR RWY 01 DEVUD 4N, NASBU 4N, ASRUN 3N, BASLU 3N Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 01 BIRNA 2N ELDIS 3N GIRUG 3N INGAN 5N Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 10 DEVUD 2M, NASBU 2M, ASRUN 3M, BASLU 3M Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 10 BIRNA 3M, ELDIS 3M, GIRUG 3M, INGAN 4M Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 19 DEVUD 2K, NASBU 3K, ASRUN 2K, BASLU 2K Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 19 BIRNA 3K, ELDIS 3K, GIRUG 3K, INGAN 3K Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 28 DEVUD 1H, NASBU 1H, ASRUN 1H, BASLU 2H Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 28 BIRNA 2H, ELDIS 3H, GIRUG 2H, INGAN 2H Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIKF RNAV STAR RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV STAR RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 01
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 10
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 19
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 28
BIKF Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 28
BIKF RNAV RNAV SID RWY 01 LUTER 2A, OSKUM 3A, PIXUM 1A, RIMUM 1A Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 01 DELES 2A RALOV 3A SORIR 3A Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 10 LUTER 2B, OSKUM 1B, PIXUM 3B, RIMUM 1B Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 10 DELES 3B, RALOV 4B, SORIR 3B Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 19 LUTER 3C, OSKUM 3C, PIXUM 2C, RIMUM 1C Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 19 DELES 2C, RALOV 3C, SORIR 2C Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 28 LUTER3D, OSKUM 3D, PIXUM 2D, RIMUM 1D Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF RNAV RNAV SID RWY 28 DELES 3D, RALOV 1D, SORIR 2D Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
BIKF OMNI-DIRECTIONAL DEPARTURES RWY 01/10/19/28 OMNI3A,OMNI3B,OMNI3C,OMNI3D
BIKF RNAV SID RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF RNAV SID RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF VFR Routes