BIIS - ÍSAFJÖRÐUR / ISAFJORDUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
660329N 0230807W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Ísafjörður: 200° GEO, 4.3 KM (2.3 NM) frá Ísafirði
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
8 FT / 12.3° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
211 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
15° W (2019) / - 0.3°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 2 / District 2:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Ísafjarðarflugvelli
400 Ísafirði Iceland
Tel: +354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
Tel: +354 456 3450 AFIS BIIS
Tel: +354 456 4151 Emergency tel. / Neyðarnúmer
email: biistwr@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma 0900-1600
During Office Hours 0900-1600

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: 522 6000
IMO telephone: +354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumartími I / Summer I 
1. júní til 30. júní / 1 June to 30 June
 Mán-fös/Mon-fri: 0800-1700
 Lau, sun/Sat, sun: 0900-1600
 Þri/Tue 30. júní / 30 June: 0800-2000
   
Sumartími II / Summer II
1. júlí til 31. ágúst / 1 July to 31 Agust
 Mán, mið, fim, fös/Mon, wed, thu, fri: 0800-1700
 Þri/Tue: 0800-2000
 Lau/Sat: 0900-1400
 Sun/Sun: 0900-1500
  
AFIS: Vetrartími I / Winter I
1. sept. til 30. sept. / 01 Sep. to 30 Sep.
 Mán, Fim, fös. /
 Mon, Thu, Fri. 0700-1800
 Þri/Tue. 0700-2030
 Mið./Wed. 0800-1600
 Lau/Sat. 0900-1800
 Sun/Sun. 0900-1800
   
AFIS: Vetrartími II / Winter II
1. okt. til 31. mar. / 01 Okt. to 31 Mar.
Mán.-Fös./Mon.-fri. 0745-1730
Lau/Sat. 0900-1500
Sun/Sun. 0900-1730
15. feb. til 31. mars / 15. feb to 31. march
Mán, Fim, fös. / Mon, Thu, Fri. 0700-1800
Þri, mið. / Tue., wed. 0700-1550
Lau/Sat. 1100-1400
Sun/Sun. 1100-1800

AFIS: Vetrartími III / Winter III 1.-30. April 2021
Mán – fös. / Mon – fri. 07:00-18:00
Lau./Sat. 10:00-17:00
Sun. /Sun. 10:00-18:00

Engin þjónusta, eftir kl. 1200, á aðfangadag og gamlársdag. Lokað föstudaginn langa, páskadag, jóladag og nýársdag / 
No service, after 1200, Christmas Eve and New Year's Eve. Closed Good Friday, Easter Sunday, Christmas Day and New Year's Day.

ATS
8
Eldsneyti
Mán.-fös.: 08:00 - 17:30
Lau., sun.: 10:00 - 14:00
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Sat., Sun.: 10:00 - 14:00
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Fuelling
9
Afgreiðsla
Mán.-fös.: 08:00 - 17:30
Lau., sun.: 10:00 - 14:00
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Sat., Sun.: 10:00 - 14:00
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Handling
10
Flugvernd
Alla daga nema sunnudaga:    0700-1800
Sunnudaga: 0900-1800
   /
All days except Sundays: 0700-1800
Sundays: 0900-1800

Security
11
Afísing
Mán.-fös.: 08:00 - 17:30
Lau., sun.: 10:00 - 14:00
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Sat., Sun.: 10:00 - 14:00
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

De-icing
12
Athugasemdir


Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri í síma +354 456 3450.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia


   


ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. 
Request service, with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via +354 456 3450.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Normal facilities available O/R

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Fuel: Jet A-1

Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
170 L á mín
170 L pr. min

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Samkvæmt beiðni
O/R

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service 
   
Umboðsaðili á Ísafjarðarflugvelli er: /
The authorized handling agent at Isafjordur Airport is:
Air Iceland Connect
102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland

     BIIS Sími / Phone: +354 456 3450 / +354 425 0933
     Sími / Phone: +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540
     Fax: +354 570 3555
     Netfang / Email: websales@airicelandconnect.is,
     ifjap@airicelandconnect.is, jetcenter@icelandair.is

 
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Veitingahús í bænum / Restaurants in town
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni / Taxi/bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús og sjúkrabílar í bænum / Hospital and ambulances in town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Í bænum / In Town
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT IV
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki

 / Yes

Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani, upp að 60 tonnum og tengivagn / Crane, up to 60 tons and trailer
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIIS AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu

Yes
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: Kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centreline and taxihold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIIS AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: 
Umhverfis flugvöllinn er landslag/hindrun á alla vegu upp í 2000 ft. nema (út fjörðinn) til NA, (sjá kort AD 2.24.1.1–1)
The airport is surrounded with mountains/obstacles in all directions up to 2000 ft. except to NA, (see map AD 2.24.1.1-1)
 

In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
BIIS AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts,
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
English and Icelandic / Enska og íslenska

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Sjálfvirk veðurstöð sími 456 3122.
http://www.isavia.is/c/flugvedur
Automatic WX InfoTel: 456 3122 or 135.000 MHz. 
Key Trans 3 times to start the WX transmission. 
Note: Automatic WX Station positioned 4 NM NE of Airport at IS NDB.

Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Isafjordur AFIS / Ísafjörður Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
Sjálfvirk veðurathugunarstöð er í Arnarnesi um 4 NM norðaustur af flugvellinum við IS NDB. / 
Automatic Wx station positioned 4 NM NE of Airport at IS NDB. 

Additional information (limitation of service, etc.)
BIIS AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
08
061.86
1400 x 42.5
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

SWY PCN: —
SWY: —
660318.51N
0230855.77W

GUND: 211 FT
THR 8 FT

26
241.88
1400 x 42.5
RWY PCN: —
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús

SWY PCN: —
SWY: —
660339.81N
0230717.70W

GUND: 211 FT
THR 8 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
08
0%


1520 x 8026
0%


1520 x 80RWY
Designator

Remarks
1
14
08
Strip dimension is 80 m at end 08 but narrows to 60 m at end 26 /
Öryggissvæði er 80 m við enda brautar 08 en þrengist í 60 m við enda
brautar 26

26
Strip dimension is 80 m at end 08 but narrows to 60 m at end 26 /
Öryggissvæði er 80 m við enda brautar 08 en þrengist í 60 m við enda
brautar 26

BIIS AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
08
1400
1400
1400
1400
NIL
26
1400
1400
1400
1400
NIL
BIIS AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
08
NIL
LIH
GRN
NIL
NIL
NIL
26
NIL
LIH
GRN
NIL
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
08
980 M, 60 M
WHI
420 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
26
980 M, 60 M
WHI
420 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
NIL
BIIS AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Við snertisvæði brautar/ At TDZ
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 15 sekúndur
Secondary power, switch-over time 15 seconds
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIIS AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
8 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Á braut, tjörubundin grús
On RWY, asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Á braut, tjörubundin grús
On RWY, asphalt stabilized gravel

Remarks
BIIS AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIIS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
ISAFJORDUR RADIO
118.800 MHZ
NIL
NIL
See AD 2.3.7
NIL
BIIS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
IS
385 KHZ
H24
660554.3N
0230220.3W


NIL
Range 25 NM approx
Monitored during airports opening hour

L
OG
400 KHZ
H24
660238.3N
0224053.2W


NIL
Range 25 NM approx
Monitored during airports opening hour

DME
OG
110.100 MHZ
(CH38X)
H24
660237.2N
0224058.4W

0 FT
NIL
Monitored during airports opening hours
NDB
RE
316 KHZ
H24
655535.3N
0222553.5W


NIL
Range 50 NM approx
Monitored during airports opening hours

BIIS AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

2.20.1    Microlight operations

Microlights are accepted

2.20.2   Training flights restrictions

NIL

2.20.3    Ground manoeuvring and parking

Contact AFIS for instructions

BIIS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

NIL

BIIS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

2.22.1 General

Traffic circuit has not been stablished due to the high mountains close to the aerodrome.

BIIS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

There are 3 red obstruction lights in the hill east of the runway. There is also a white flashing light at Arnarnes by the IS NDB and a white flashing light at Hnífsdalur.
The following rules apply:

Take off and landing on RWY 08/26 are not allowed at night. The only exeptions are search-, rescue and ambulance flights.

Take off RWY 08 is exempt the above restriction and is allowed, with the following conditions:

  1. Visibility 7 km or more
  2. Ceiling is at least 1500 feet
  3. The following wind restriction apply:

Vindáttir (segulstefna)    
Wind direction (magnetic)
Hámarksvindhraði (hnútar)
Maximum wind (Kts)
20° - 30°20
30° - 70°30
70° -  90°20
90° - 20°10


 

 

Caution should be used because of possible gust of wind when the wind direction is from the south east or north west.

  1. The AFIS at BIIS will give applicable information if the obstruction lights are unserviceable, a ship is in the channel or at Sundabakki at Ísafjörður harbour.
  2. Take off at night RWY 08 is restricted to state aircraft, charter- and scheduled flights. Two pilots are required.
  3. Pilots must be familiar with local conditions and have departed from runway 08 at daytime before using the runway at night. This shall be confirmed by the operator to the Icelandic Transport Authority.

The recommended track after departure RWY 08 is shown on the drawing below:

 

Birds on and around the airport

About 15-25 species of birds nest near the pond located east of the airport.

There is also a nesting ground south of the western part of the runway, mostly eider and tern, also a little bit of Graylag goose and other species.

Within a radius of 3 km around the airport there are some other species.

The birds arrive in the beginning of April and stay until the end of August, in other months of the year there are not many birds in the vicinity of the airport.

BIIS AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIIS Aerodrome Chart
BIIS Instrument Approach Chart - ICAO RNP C
BIIS Instrument Approach Chart - ICAO RNP D
BIIS Instrument Approach Chart - ICAO NDB C
BIIS Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO -  RNP SID RWY 08