BIEG - EGILSSTAÐIR / EGILSSTADIR
 
1
Hnattstaða flugvallar
651700N 0142405W
Centre of Runway
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Egilsstaðir: 005° GEO, 1.5 KM (0.8 NM)
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
76 FT / 15.1° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
212 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
10° W (2019) / - 0.27°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 4 / District 4:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Egilsstaðaflugvelli
701 Egilsstöðum Iceland
Tel: +354 424 4040 District manager / Umdæmisstjóri
Tel: +354 424 4020 AFIS
Fax: +354 471 2607 AFIS
email: biegtwr@isavia.is AFIS
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During office hour

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
Skv. beiðni
OR

Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands : + 354 522 6000
IMO telephone : + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
0700-2300 AFIS Daglega
0700-2300 AFIS Daily

ATS
8
Eldsneyti
Alla daga: 0900 - 1800
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
All days: 0900 - 1800
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Fuelling
9
Afgreiðsla
Alla daga: 0900 - 1800
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
  /
All days: 0900 - 1800
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
Alla daga: 0900 - 1800
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
All days: 0900 - 1800
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

De-icing
12
Athugasemdir


Flugumferðarþjónusta er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 15 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara, í síma +354 424 4020.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

ATS available on request outside operational hours. Surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 15 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 30 minutes notice, via Tel. +354 424 4020.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/Isavia tekur aðeins við greiðslum gegnum umboðsaðila / 
Isavia only accepts payments via Ground handling Agent

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Takmörkuð - með fyrirfram beiðni
Limited - PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Fuel: Jet A-1

Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Jet A1: 600 L á mín
Jet A1: 600 L pr min

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Samkvæmt beiðni /
O/R

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
 
Umboðsaðili á Egilsstaðaflugvelli er: /The authorized handling agent at Egilsstadir Airport is:
Air Iceland Connect
102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
     BIEG Sími / Phone:  +354 570 3855 / +354 425 0933
     Sími / Phone: +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540
     Fax: +354 570 3555
     Netfang / E-mail: websales@airicelandconnect.is
     egsap@icelandair.is, jetcenter@icelandair.is
     
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Léttar veitingar á flugvelli, veitingahús í bænum / Light refreshments at airport, restaurants in town
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigurbílar / rútur, skv. beiðni / Taxi / bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Upplýsingamistöð ferðamála í bænum / Tourist Inf. in Town
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT V
CAT VII: með 10 mín fyrirvara.  Upplýsingar í síma: +354 424 4020. Netfang:  biegtwr@isavia.is / CAT VII: PN 10 min. Information tel: +354 424 4020. E-mail: biegtwr@isavia.is

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani og tengivagn í bænum / Crane and trailer in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) AD 2.3 /
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald, AD 1.2.2 / /
See snow plan, AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald, AD 1.2.2 / /
See snow plan, AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. / /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
Flughlað hæð 76 FT
Apron elev. 76 FT
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIEG AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu

Yes
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðlínu og miðunarpunktur
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós 
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína 
Akbrautarljós: kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR, aiming point and centreline 
RWY Lights: THR, END and EDGE 
TWY Markings: Centreline and taxihold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIEG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/bieg
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
BIEG AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. 
Enska - íslenska / English - Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5 
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Egilsstadir AFIS / Egilsstaðir Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
BIEG AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
04
025.26
1850 x 45
RWY PCN: 45/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
651633.47N
0142435.23W
651727.48N
0142334.28W
GUND: 212.0 FT
THR 75.0 FT
TDZ 75.0 FT
22
205.28
1850 x 45
RWY PCN: 45/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
651727.48N
0142334.28W
651633.47N
0142435.23W
GUND: 212 FT
THR 75 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
04
0%


1970 x 30022
0%


1970 x 300RWY
Designator

Remarks
1
14
04

22
A 60 x 60m asphalt turning area on north end.
BIEG AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
04
2000
2000
2000
1850
The paved area in front of THR (150 M) is available for take-off and the length is included in the declared  distances for take-off on RWY 04
22
2000
2000
2000
1850
The paved area in front of THR (150 M) is available for take-off and the length is included in the declared  distances for take-off on RWY 22
BIEG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
04
OTHER
900 M LIH
Crossbar 300 M
SEQ. FL. CL.

LIH
GRN
(1)
PAPI
3.00°
NIL
NIL
22
NIL
LIH
GRN
(1)
PAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
04
1250 m, 60 m, WHI
600 m, 60 m, Y

LIH
RED
LIH

NIL
(1)FLG THR Identification LGT
22
1250 m, 60 m, WHI
600 m, 60 m, Y

LIH
RED
LIH

NIL
(1)FLG THR Identification LGT
BIEG AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Snertisvæði brautar 04/22/ TDZ RWY 04/22
Vindmælir/Anemometer: Snertisvæði brautar 04/22/ TDZ RWY 04/22
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Skiptitími 1 sek. ef RVR er lægra en 800 m. Annars hámark 10 sek.
Switch-over time 1 sec at RVR below 800 M. Otherwise Max 10 sec
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIEG AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
76 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
PCN 45
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugbraut framan við flugstöð
Runway in front of Terminal

Remarks
BIEG AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir


Koma skal á fjarskiptasambandi áður en komið er inn í vallarsviðið / Establish two waycommunication prior entering the ATZ

Remarks
BIEG AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
Egilsstaðir flugradíó /
Egilsstaðir information

119.400 MHZ
NIL
NIL
0700-2300 AFIS Daily
NIL
BIEG AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
ES
365 KHZ
H24
651418.5N
0142707.3W


NIL
Range 50 NM approx
Constantly monitored

LOC 04
ILS CAT I
(11° (10° W 2013) 2019)
IES
109.300 MHZ
H24
651733.0N
0142328.1W


NIL
GP 3° LLZ usable only within 10°E and 35°W of centreline
Constantly monitored

GP 04
ILS CAT I
IES
332.000 MHZ
H24
651644.8N
0142434.0W


NIL
3° 
RDH 53 FT

DME 04
ILS CAT I
(10° W)
IES
109.300 MHZ
(CH30X)
H24
651629.1N
0142423.0W

100 FT
NIL
Freq paired with LLZ
Constantly monitored

L
MN
382 KHZ
H24
651808.2N
0142248.3W


NIL
Range 15 NM
Constantly monitored

NDB
VA
335 KHZ
H24
650634.3N
0143546.1W


NIL
Range 50 NM approx unreliable in QDR 090-100
Constantly monitored

BIEG AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

2.20.1    General Restrictions

Requirement - Two way radio.

Right hand circuit for RWY 22, left hand circuit for RWY 04.

2.20.2    Training flights restrictions

Air Navigation Service may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.

2.20.3    Microlight operations

Microlights are accepted

2.20.4    Ground manoeuvring and parking

Contact AFIS for instructions.

BIEG AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in the vicinity of the aerodrome.

  1. High power run-ups will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
  2. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing shoreline or DME 5 IES.

BIEG AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

2.20.1 2.22.1 General

2.22.1.1    Right hand circuit for RWY 22. Standard left hand circuit for RWY 04.

2.22.1.2    Pilots shall endeavour to enter and leave the traffic circuit at a 45° angle.

BIEG AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

2.23.1    Fuel Depot

A Fuel Depot is situated within the outer part of the runway strip, 120m from the centre line and on the north edge of apron. See Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic).

2.23.2    Birds on and around the airport

Greylag geese and Swan are the most common bird at the airport, the birds arrive and leave at a similar time. The only difference is that the Swan doesn´t nest close to the airport.

The birds arrive in the beginning of April and stay until the end of June, then return in August and leave in the end of October.

There is a number of Greylag geese that lay eggs within the airport, most of the nests are close to the river Lagarfljót and in the bushes east of the runway.

It is estimated that around 100 to 150 pairs lay eggs on the riverbanks and islets of Lagarfljót, north of the runway.

The Greylag goose like to stay on the hayfield south and east of the runway moving on to the river during night.

BIEG AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIEGAerodromeChart-ICAO
Egilsstadir Aerodrome Chart
BIEG Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO  Arrival Procedures
BIEG Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 04
BIEG Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC RWY 04
BIEG Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 04
BIEG Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 22
BIEG Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 22
BIEG RNP SID RWY 04 - FELLI 1B
BIEG Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO  SID RWY 04
BIEG Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO  SID RWY 22