BIBD - BÍLDUDALUR / BILDUDALUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
653829N 0233246W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
140° GEO, 8.3 KM (4.5 NM) from Bíldudalur
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
26 FT / 14.9° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
211 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
16° W (2015) / - 0.28°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 2 / District 2:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Ísafjarðarflugvelli
400 Ísafirði Iceland
Tel: +354 456 2266 AFIS
Tel: +354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
email: finnbjorn.bjarnason@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During Office Hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumar- og vetrartími
Mán. - föst.: 0830-1600
Sun.: 1030-1400 1030-1500
Engin þjónusta eftir kl. 1200 á aðfangadag og gamlársdag. Lokað nýársdag, föstudaginn langa, páskadag og jóladag.
    /
AFIS: Summer and winter 
Mon.-Fri.: 0830-1600
Sun.: 1030-1400 1030-1500
No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1200. Closed at New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day.

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni (0800-1600)
O/R (0800-1600)

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma, gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 456 2266.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
      
ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. 
Request service, with a minimum of 1 hour's notice during summer and 2 hour's notice during winter, via Tel +354 456 2266.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Normal facilities available O/R

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni / Taxi/bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Í bænum / In town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT III
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani og tengivagn í þorpi / Crane and trailer in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. /
All seasons, winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIBD AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: NIL
Akbrautarljós: Kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: NIL
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIBD AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIBDOB0001
Terrain
653653.86N
0233423.76W
1072 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0002
Terrain
653655.10N
0233424.49W
996 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0003
Terrain
653657.77N
0233423.99W
763 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0004
Terrain
653654.21N
0233418.05W
1059 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0005
Terrain
653654.81N
0233419.36W
1045 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0006
Terrain
653656.36N
0233416.76W
936 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
BIBD AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands  sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
   
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Bildudalur AFIS / Bíldudalur Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
BIBD AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
04
027.74
940 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt stabilized gravel
SWY PCN: —
SWY: —
653815.20N
0233303.10W

GUND: 211 FT
THR 11 FT

22
207.75
940 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt stabilized gravel
SWY PCN: —
SWY: —
653842.06N
0233228.89W

GUND: 211 FT
THR 26 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
04
0.4%

200 x 80
1060 x 6022
-0.4%

200 x 80
1060 x 60RWY
Designator

Remarks
1
14
04

22

BIBD AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
04
1000
1200
1000
940
TKOF from paved end
22
1000
1200
1000
940
TKOF from paved end
BIBD AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
04
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
22
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
04
WHI
940 m, 60 m
LIH
RED
WBAR
(2)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
22
WHI
940 m, 60 m
LIH
RED
WBAR
(2)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
BIBD AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Við snertisvæði brautar/ At TDZ
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 3-5 mín
Secondary power supply, switch-over time 3-5 min
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIBD AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
26 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Tjörubundin grús
Runway Asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugbrautarendi 22
Landing area at end of RWY 22

Remarks
BIBD AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIBD AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Bildudalur AFIS
Bildudalur RADIO
119.100 MHZ
NIL
NIL
AFIS: Summer and winter 
Mon.-Fri.: 0830-1600
Sun.: 1030-1400 1030-1500
No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1200. Closed at New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day.

Reykjavik Control 119.700
BIBD AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB/MKR
SB
310.000 KHZ
H24
654718.6N
0235927.1W


NIL
Range 30 NM approx
Monitored during airports opening hours

BIBD AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

2.20.1    General Restrictions 

NIL

2.20.2    Training flights restrictions 

NIL

2.20.3    Microlight operations

Microlights are accepted.

2.20.4    Ground manoeuvring and parking

Contact AFIS for instructions

BIBD AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

NIL

BIBD AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

NIL

BIBD AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

2.23.1 Birds on and around the airport

Birds are not a problem around the airport, there are a few seagull and Greylag geese. Not many birds nest near the airport.

BIBD AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIBD Instrument Approach Chart - ICAO RNP A
BIBD NDB C (CLOUD BREAK PROCEDURE) - ICAO