AIP Supplement – ÍSLAND / ICELAND
Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík /
Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland
Sími / Telephone: + 354 424 4000
ais@isavia.is
http://www.isavia.is/

 
AIP SUP nr 013 / 2021
Effective from  08 OCT 2021
Published on 08 OCT 2021
 

 
KEFLAVÍK - Nýframkvæmd – Ný akbraut og hraðakstursbraut /
KEFLAVIK – New Construction - New taxiway and rapid exit taxiway (RET)

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Keflavíkurflugvöllur 

1 Inngangur

1.1 Áætlaður gildistími

Áætlaður framkvæmdatími er frá september 2021 og út desember 2022.
Framkvæmdir á/við flugbraut, akbrautir og innan öryggissvæða verða tilkynntar með NOTAM þegar þörf krefur.

1.2 Verkefni

Ný akbraut ásamt hraðakstursbraut - Keflavíkurflugvöllur
Grafið fyrir nýrri akbraut ásamt hraðakstursbraut, fyllingar, yfirlög, kant- og miðlínuljós.
Akbrautin verður byggð samhliða akbraut E (Echo) og mun tengjast akbraut N (November-4) til norðurs, þvera akbraut K (Kilo), flugbraut 10-28 og að lokum tengjast akbraut E (Echo) til suðausturs.
Hraðakstursbraut mun tengist flugbraut 10-28 og nýju akbrautina.
Akbrautir N-4 og K-2 verða um tíma lokaðar eða umferð takmörkuð á meðan unnið er að tengingu nýrrar akbrautar. Að auki verða einhverjar takmarkanir og lokanir á flugbraut 10-28 meðan unnið er að tengingu við flugbrautina.
Ef unnin verður tímabundið á öryggissvæðinu eftir opnun, akbrautarinnar, verður haft fullt samráð við turn.
NOTAM verður gefið út þegar þörf krefur. 
Verkinu er skipt í 3 grunnáfanga (unnið í þeim öllum á sama tíma):
 • Norðurhluti – milli akbrauta N og K
 • Fyrir miðju – milli akbrautar K og flugbrautar 10-28
 • Suðurhluti – sunnan flugbrautar 10-28
Hverjum áfanga er skipt í undiráfanga innan öryggissvæðis sem og utan öryggissvæðis.
Verkþættir eru eftirfarandi:
 • Flutningur á efni inn á svæðið
 • Uppgröftur
 • Fylling
 • Yfirborð / Yfirlögn og aðlaganir
 • Rafmagn – lagning kant- og miðlínuljósakerfis 
 • Fráveita
 • Skilti og merkingar
Þessi viðauki nær til allra áfanganna.

2 Áætluð áfangaskipting

 • Áfangi 1 (norðurhluti)
 • Áfangi 2 (fyrir miðju)
 • Áfangi 3 (sunnan flugbrautar) 
Áætlað er að allir áfangar verða unnir samhliða, á tímabilinu, frá semptember 2021 og út desember 2022.
Áfangar verða virkjaðir með NOTAM.
Framkvæmdir munu að hluta til hafa áhrif á rekstur Keflavíkurflugvallar en reynt verður að lágmarka áhrifin eins og kostur er. 
Tengingar nýju akbrautarinnar við núverandi kerfi verða allar ekki unnar á sama tíma og verða unnar í samráði við turn og rekstur flugvallarins. 
Unnið verður á öllum þremur svæðunum samtímis eins og áður hefur komið fram. Sjá skýringamyndir  (viðauki, kafli 3). 
Á framkvæmdatíma munu stórar vinnuvélar og tæki þvera N-4, K-2 og S-3.
Umferð ökutækjanna og vinnuvéla verður stjórnað í samráði við turn.
Akbrautin verður opnuð í heild sinni þegar öllum þremur áföngunum er lokið. 
Hraðakstursbraut tengist frá flugbraut 10-28 inn á nýju akbrautina.
Akstursvarnir/barrar og rauð blikkljós verða sett upp til þess að loka af og tryggja vinnusvæðið.
Tryggt verður að vinnuvélar og tæki munu ekki vera innan öryggissvæðis flugbrauta/akbrauta þegar umferð loftfara fer um svæðið.

3 Viðauki

3.1 Skýringarmyndir

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tengiliðir

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:
Netfang / Email: Ingvar.Baldursson@isavia.is / mm.siggi@isavia.is
 

 
Viðbætur við Flugmálahandbók felldar út gildi:
SUP 005 / 2021
 
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessum viðauka:  
NIL
 
ENDIR