BIAR - AKUREYRI / AKUREYRI
 
1
Hnattstaða flugvallar
653924N 0180419W
Miðja flugbrautar / Centre of RWY
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
Akureyri: 160° GEO, 2.8 KM (1.5 NM)
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
7 FT / 14° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
217 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
12° W (2019) / - 0.27°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 3 / District 3:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Akureyrarflugvelli
600 Akureyri Iceland
Tel: +354 424 4030 Flugturn / Control tower
email: biar@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During office hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
Skv. beiðni
O/R

Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands + 354 522 6000
IMO telephone + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
Flugstjórnarþjónusta daglega: 07:00 - 23: 00 00.
Aðfangadagur og gamlársdagur flugstjórnarþjónusta: 07:00 – 16: 00. 00. 
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
 /
ATC er veitt utan þjónustutíma. 
Nánari upplýsingar sjá AD 2.3.12 athugasemdir. 
 /
: Daily 07:00 - 23: 00 00.
Christmas Eve and New Year's Eve 07:00 – 16: 00. 00. 
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
- - - - - - AFIS
eða ATC available er veitt utan þjónustutíma. Nánari upplýsingar sjá AD 2.3.12 athugasemdir.  / AFIS and ATC: Available outside operational hours.
Further information see AD 2.3.12 remarks.

ATS
8
Eldsneyti
Alla daga: 0900 - 1800 (Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
  /
All days: 0900 - 1800 (O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Fuelling
9
Afgreiðsla
Mán.-fös: 07:40 - 18:40
Lau., sun.: 08:30 - 18:30
( Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
Mon.,- Fri.: 07:40 - 18:40
Sat., Sun.: 08:30 - 18:30
(O/R Limited)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
Mán.-fös.: 07:40 - 18:40
Lau., sun.: 08:30 - 18:30
(Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
   /
Mon.,- Fri.: 07:40 - 18:40
Sat., Sun.: 08:30 - 18:30
(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

De-icing
12
Athugasemdir
Flugupplýsinga Flugstjórnarþjónusta – og flugumferðarþjónusta er veitt samkvæmt beiðni utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 45 mínútna fyrirvara, í síma +354 896 1270.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/ gjaldskrar-isavia   /
AFIS as well as ATC is available on request outside operational hours, surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 30 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 45 minutes notice, via tel. +354 896 1270.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/ user-charges /
 


Isavia tekur aðeins við greiðslum gegnum umboðsaðila / 
Isavia only accepts payments via Ground handling Agent 

 
Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Normal facilities available O/R

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Fuel: Jet A-1

Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Afköst 150 lítrar á mínútu AVGAS / Afköst 650 lítrar á mínútu JET A1
Delivery rate 150 liters per minute AVGAS / Delivery rate 650 liters per minute JET A1

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Samkvæmt beiðni
O/R

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
Góðir fyrir minni vélar. Takmarkaðir fyrir stærri vélar
Major, light aircraft. Minor, large aircraft

Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir


Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
   
Umboðsaðilar á Akureyrarflugvelli eru: /
The authorized handling agent at Akureyri Airport are:
 

Icelandair Iceland Connect Akureyri
102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
     BIAR Sími / Phone: +354 570 3823 / +354 425 5050 0933 100
     Handling  Sími / Phone: +354 570 3000 / +354 460 7023  Sími / Phone +354 570 3540      Fax : +354 425 570 3555      Netfang / Email: websales@airicelandconnect.is             0933
         Netfang   / Email:   aeyap@icelandair.is      /   jetcenter@icelandair.is  
 

 aeyap@icelandair.is, jetcenter@icelandair.is Akureyri FBO 
Skýli 13, 600 Akureyrarflugvelli / Hangar 13, 600 Akureyri Airport, Iceland 
     Sími/Phone: +354 551 1022 
     Netfang/Email: ops@akureyrifbo.is 
     AFS: BIRKXHAR 
     Veffang/Web: www.akureyrifbo.is

Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Léttar veitingar á flugvelli, veitingahús í bænum / Light refreshments at the aerodrome, restaurants in town
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni / Taxi/bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús og sjúkrabílar í bænum
 / Hospital and ambulances in town

Medical facilities
5
Banki og pósthús
Banki / Bank: Í bænum / In Town
Póstur / Post: Í bænum / In town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Í bænum / In Town
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT VI
CAT VII með 10 mín fyrirvara / PN 10 min

Upplýsingar í síma / Information tel: +354 424 4360 / +354 424 4380

Netfang / E-mail: biar@isavia.is

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani, allt að 60 tonn og tengivagn / Crane, up to 60 tons and trailer
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Snjóplógar og kústar /
Snow ploughs and sweepers

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá AD 1.2.2.1 Aðgerðir til að tryggja notkun á athafnasvæðum /
See AD 1.2.2.1 Actions taken to maintain the usability of movement areas

Clearance priorities
3
Efni notuð við hálkuvarnir athafnasvæða
Flugbrautir, akbrautir og flughlöð geta verið hálkuvarin með sandi þegar þess gerist þörf /
When needed, SAND is applied on the runway, taxiway and apron for friction improvement

Use of material for movement area surface treatment
4
Vottun vegna þekjulýsingar
(Specially Prepared Winter Runway)

Ekki í gildi / 
Not applicable

Certification to use contamination descriptor
(Specially Prepared Winter Runway)

5
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
Flughlað hæð 6 FT
Apron elev. 6 FT
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
Hnit loftfarastæða / Coordinates for aircraft stands: 
CAT B:
653914.67N 0180429.29W
653917.66N 0180429.86W
653916.16N 0180429.57W
CAT C / D:
653916.99N 0180428.76W

Remarks
BIAR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
Til staðar
Provided
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðlínu og miðunarpunktur.
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: Kantljós

  /

RWY Markings: Designation, THR, aiming point and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centreline and taxihold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
Hindranir á flugvelli eru lýstar allan sólarhringinn / Obstacles on aerodrome are lit day and night
Remarks
BIAR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/biar
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: Not available
BIAR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

Allan sólarhringinn / H24
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Icelandic Met Office
Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Icelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands
Telephone / sími: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET, 
Flugveðurskilyrði yfir Íslandi / Flight condition over Iceland, 
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
  
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Tilv./Ref.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Akureyri APP / Aðflug
Akureyri TWR / Turn
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
BIAR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
355.54
2400 x 45
RWY PCN: 45/F/A/X/T
RWY: ASPH
 
SWY PCN: —
SWY: —
653845.03N
0180411.80W
654002.29N
0180426.40W
GUND: 217.0 FT
THR 7.0 FT
TDZ 7.0 FT
19
175.54
2400 x 45
RWY PCN: 45/F/A/X/T
RWY: ASPH
 
SWY PCN: —
SWY: —
654002.29N
0180426.40W
653845.03N
0180411.80W
GUND: 217.0 FT
THR 5.0 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0%


2520 x 300
90 x 90

The strip, approximately 1200m
along western side and 1000m
eastern side of RWY 01 is under
water. The water is outside the
graded area and is 10-40 cm deep.
The transition between the grassy
strip area and the water is smooth
with no sharp rocks.

19
0%


2520 x 300
90 x 90


RWY
Designator

Remarks
1
14
01
61 m wide 58 m long asphalt turning area on each end inside RESA.
19
61 m wide 58 m long asphalt turning area on each end inside RESA.
BIAR AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
2550
2550
2550
2400
The paved area in front of THR (150 M) is available for take-off and the length is included in the declared  distances for take-off on RWY 01
19
2550
2550
2550
2400
The paved area in front of THR (150 M) is available for take-off and the length is included in the declared  distances for take-off on RWY 19
BIAR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
LDIN
9 Flashing Lights with 700 m interval Lights start at 7196 m south of RWY 01

OTHER
900 m LIH Crossbar 300 M Seq. fl. CL

GRN
PAPI
3.50°
(53.4 FT)
PAPI
5.30°
(80.6 FT)
NIL
NIL
19
NIL
GRN
PAPI
3.50°
(59.1 FT)
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
1800 M, 60 M
WHI
600 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
PAPI lights 3,5° left side of RWY.
PAPI lights 5.3° right side of RWY.
  
Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold and more than 10° either side of centerline due to obstacles.
   
THR ID LGT RWY 01/19 FLG WHITE

19
1800 M, 60 M
WHI
600m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold due to obstacles.
 
THR ID LGT RWY 01/19 FLG WHITE

BIAR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Sjá Flugvallarkort "AD 2 BIAR 2-1"/ See Aerodrome Chart "AD 2 BIAR 2-1"
Vindmælir/Anemometer: Sjá Flugvallarkort "AD 2 BIAR 2-1"/ See Aerodrome Chart "AD 2 BIAR 2-1"
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Skiptitími 1 sek. ef RVR er lægra en 800 m.
Annars hámark 10 sek.

Switch-over time 1 sec at RVR below 800 M.
Otherwise Max 10 sec

Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIAR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
6 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Flugbraut - Malbik PCN 45 / ÓMERKT
RWY - ASPH PCN 45 / NONE

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugbraut framan við flugstöð
Runway in front of terminal

Remarks
BIAR AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
AKUREYRI FLUGRADÍÓ/AKUREYRI INFORMATION - Enska/English, Íslenska/Icelandic
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR er flugumferðarþjónusta veitt samkvæmt beiðni af Akureyri AFIS. Koma skal á fjarskiptasambandi áður en komið er inn í vallarsviðið. Sé þjónusta ekki fyrir hendi skulu flugmenn senda blint upplýsingar um fyrirhugað flug innan vallarsviðs á bylgju vallarins.        Outside hours of ATC operations at BIAR, ATS is available onrequest by Akureyri AFIS.  Establish two way communication prior entering the ATZ. Outside opening hours pilots are required to transmit blind on the ATZ frequency their intentions.
Remarks
BIAR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Akureyri TWR
Akureyri turn /
Akureyri Tower

118.200 MHZ
NIL
NIL
ATC: Daily 07:00 - 23: 00 00.
Christmas Eve and New Year's Eve 07:00 – 16: 00. 00. 
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
-
ATC - - available - outside - operational hours.
Further information see AD 2.3.12 remarks. -

NIL
AFIS
Akureyri flugradíó / Akureyri information
118.200 MHZ
NIL
NIL
AFIS and ATC: Available outside operational hours.
Further information see AD 2.3.12 remarks.

NIL
EMERGENCY
EMERGENCY
121.500 MHZ
NIL
NIL
H24
Emergency
BIAR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
VOR/DME
(decl.: 12°W)
AKI
113.600 MHZ
(CH83X)
H24
654535.3N
0180014.8W

2100 FT
NIL
Not usable below 5500 FT
Not usable below 7000 FT outside 15 NM
Not usable below 10000 FT outside 25 NM
Monitored during airports opening hours

NDB
AR
334 KHZ
H24
654521.4N
0180522.6W


NIL
Range 25 NM Approx less in S & W
Monitored during airports opening hours

L
HJ
319 KHZ
H24
655106.0N
0181129.8W


NIL
Range 15 NM approx.
Monitored during airports opening hours.

LOC 01
ILS CAT I
(12° W 2019)
IAL
108.900 MHZ
H24
654010.9N
0180416.5W


NIL
LOC usable only within ±10°of course line.
Monitored during airports opening hours.

GP 01
ILS CAT I
IAL
329.300 MHZ
H24
653854.6N
0180404.1W


NIL
The glide path angle is 5.3°
Monitored during airports opening hours.

DME 01
ILS CAT I
IAL
108.900 MHZ
(CH26X)
H24
653854.6N
0180404.1W

0 FT
NIL
Monitored during airports opening hours
LOC 19
ILS CAT I
(12° W 2019)
IAR
110.500 MHZ
H24
653840.6N
0180354.2W


NIL
LOC offset 3°
GP 19
ILS CAT I
IAR
329.600 MHZ
H24
653953.6N
0180434.2W


NIL
GP angle 3.45°
DME 19
ILS CAT I
IAR
110.500 MHZ
(CH42X)
H24
653953.6N
0180434.2W

58 FT
NIL
Freq paired with LOC. Offset 3°
MARKER
IEY
75 MHZ
H24
653602.7N
0180238.6W


NIL
Cont. 3000 Hz tone.
Monitored during airports opening hours

LOC 01
(11° W 2021)
IEY
111.900 MHZ
H24
653753.2N
0180040.3W


NIL
LOC usable only within ±10°of course line.
Monitored during airports opening hours

DME
IEY
111.900 MHZ
(CH56X)
H24
653854.6N
0180404.1W

0 FT
NIL
Freq paired with LOC
Monitored during airports opening hours

L
KN
364 KHZ
H24
653513.0N
0180331.8W


NIL
Range 15 NM approx
Monitored during airports opening hours

TACAN
MOB
(CH95X)
H24
653808.1N
0180403.8W


NIL
MILITARY USE ONLY
NDB
NB
387 KHZ
H24
651934.0N
0181736.9W


NIL
Range 50 NM approx
Monitored during airports opening hours

L
OE
415 KHZ
H24
654111.3N
0180439.5W


NIL
Range 15 NM approx
Monitored during airports opening hours

L
TO
324 KHZ
H24
653001.5N
0180903.4W


NIL
Range 15 NM approx
Monitored during airports opening hours

BIAR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 
2.20.1    Requirement for communication equipment
Two way radio
2.20.2    Microlight operations within BIAR CTR
Microlights planning to operate within BIAR CTR require an authorization from Manager ATS Airports, AIS and MET.
Request for such an authorization is required with 24 hours prior notice weekdays between 08:00 and 16:00.
Carriage of two way radio is mandatory and pilots shall have received training in communications with ATC.
2.20.3    Training flights restrictions
ATC may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.
2.20.4    Ground manoeuvring and parking
Contact TWR/AFIS TWR for instructions.
Helicopters are not allowed to air-taxi at hanger area southwest of terminal.
BIAR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 
The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in the vicinity of the aerodrome.
  1. High power run-ups will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
  2. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing DME 5 AKI.
BIAR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 
2.22.1    General
2.22.1.1    Traffic Circuit is right hand circuit for RWY 01. Traffic Circuit is standard left hand circuit for RWY 19.
2.22.1.2    Pilots shall endeavour to enter and leave the traffic circuit at a 45°angle.
2.22.1.3    Circling on final is not authorized, unless in an emergency situation. If spacing between aircraft is insufficient, another circuit shall be made.
2.22.1.4    The weather minima for VFR flights within CTR, as outlined in Reg. 770/2010, applies but the ceiling shall be at least 2000 feet for landing practices.
2.22.1.5    Training flights shall have priority over other flights requesting landing practices.
2.22.1.6    For information regarding ATS Surveillance service see ENR 1.6.
BIAR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 
2.23.1    Terrain in the obstacle limitation surfaces
Terrain is penetrating the Obstacle Limitation Surfaces east and west of runway 01/19, see obstacle chart type B.
2.23.2    Birds on and around the airport
Graylag geese arrive around mid-April and leave at the end of September, they nest east of the runway. Swans reside from end April until early September on a lake northwest of the runway but are not known to nest within the area. A few seagulls stay close to the northern end of runway from the beginning March until end of September. Ducks are from mid-April to the end of September west of the runway and are not known to nest.
BIAR AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIAR Aerodrome Chart - ICAO
BIAR WAYPOINT COORDINATES
BIAR Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) ICAO - RNP STAR RWY 19  19 M
BIAR Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) ICAO - RNP STAR RWY 19 N
BIAR RNP STAR RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO ILS RWY 01
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO LOC/RADAR LOC/ASR RWY 01 INITIAL and FINAL
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO LOC RWY 01 CAT A and B
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO LOC RWY 01 CAT A and CAT B
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO LOC A RWY 01 CAT C and CAT D
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC RWY 19
BIAR Instrument Approach Chart - RNP X RWY 19
BIAR Instrument Approach Chart - RNP Y RWY 19
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC RWY 19
BIAR Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 19
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 PERUR 1A ASKUR 1A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 PERUR 1B ASKUR 1B
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 MAMEP 1A UTISU 2A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 01 AKI - 2A, AKI - 2B
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 01 AR - 1A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 PERUR A ASKUR A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 PERUR B ASKUR B
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 01 MAMEP A UTISU A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 01 AKI A AKI B
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 01 AR A
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 19 ASKUR 1C C JARRI 1C C
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNP SID RWY 19 PERUR 1D D ASKUR 1D D JARRI 1D D RETUR 1D D
BIAR Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO SID RWY 19 ASKUR 1E E JARRI 1E E
BIAR RNP SID RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIAR RNP SID RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIAR Chart for Lead-in lights RWY 01
BIAR Lead-in lights RWY 01
Akureyri MILITARY TACAN RWY 01
Akureyri MILITARY TACAN RWY 19