GEN 3 ÞJÓNUSTA

GEN 3.1 UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA FLUGMÁLA

 
 

GEN 3.1.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar

Upplýsingaþjónusta flugmála, sem er hluti af flugleiðsöguþjónustu, tryggir öryggi, reglufestu og skilvirkni alþjóðlegrar og innanlands flugleiðsögu innan síns ábyrgðarsvæðis, eins og bent er á í kafla GEN 3.1.2.

Forupplýsingaþjónustu fyrir flug lýst í GEN 3.1.5.

GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

 Isavia ANS ehf.
 Upplýsingaþjónusta flugmála - AIS
 Nauthólsvegi 60-66
 102 Reykjavík, Ísland
Sími:+354 424 4000
Símbréf:Á ekki við
Netfang:ais@isavia.is
Heimasíða: https://www.isavia.is/
Þjónustutími:Virka daga 9-16

GEN 3.1.1.2 Alþjóðleg NOTAM-skrifstofa (NOF)

 Isavia ANS ehf.
 NOTAM-skrifstofa
 Nauthólsvegi 60-66
 102 Reykjavík, Ísland
AFS:BIRKYNYX
Sími:+354 424 5190
Símbréf:Á ekki við
Netfang:notam@isavia.is
Heimasíða: https://www.isavia.is/
Þjónustutími:H24

Þessi þjónusta er í samræmi við skilmála ICAO Viðauka 15
- Upplýsingaþjónusta flugmála.

Frávik sjá: GEN 1.7.15

GEN 3.1.2 Ábyrgðasvæði

Upplýsingaþjónusta flugmála ber ábyrgð á söfnun og dreifingu upplýsinga fyrir flugupplýsingasvæði Reykjavíkur og fyrir flugumferð. Undanþegin eru flugumferðarsvæðin fyrir Grænland, Færeyjar og Jan Mayen. Varðandi þau svæði skal leita upplýsinga í Flugmálahandbókum (AIP) fyrir Grænland og Færeyjar (gefið út í Danmörku) og Flugmálahanbók (AIP) fyrir Noreg.

GEN 3.1.3 Útgáfa flugmálaupplýsinga

GEN 3.1.3.1 Upplýsingar um flugmál eru gefnar út sem
samþættar flugmálaupplýsingar og samanstanda
af eftirfarandi einingum:

 • Flugmálahandbók (AIP);
 • Uppfærslur við flugmálahandbók (AIP AMDT);
 • Viðbætur við flugmálahandbók (AIP SUP);
 • Tilkynningar til flugmanna (NOTAM) og forupplýsingar fyrir flug (PIB);
 • Upplýsingabréf (AIC);
 • Gátlistar og yfirlit.

GEN 3.1.3.2 Flugmálahandbókin (AIP)

Flugmálahandbókin (AIP) inniheldur grunnupplýsingar um flugmál og er ætlað er að uppfylla alþjóðlegar kröfur um dreifingu varanlegra flugmálaupplýsinga og eins nauðsynlegra tímabundinna breytinga fyrir flugleiðsögu sem gilda í lengri tíma.

Flugmálahandbókin (AIP) er gefin út á tveimur tungumálum (íslensku og ensku) og er hönnuð til notkunar bæði innanlands og erlendis, hvort sem um er að ræða atvinnu- eða einkaflug.

Flugmálahandbókin (AIP) inniheldur upplýsingar sem hafa langtímagildi og er haldið við með reglulegum uppfærslum.

Flugmálahandbókin (AIP) er gefin út rafrænt sem eAIP.
Slóðin er https://eaip.isavia.is .
Rafræn flugmálahandbók (eAIP) er gefin út bæði sem HTML og PDF-skjöl.

Frá og með 22. apríl 2021, verður smáforrit Flugmálahandbókar Íslands
(AIP Iceland APP) óvirkt, vegna kerfisbreytinga, um óákveðinn tíma.

GEN 3.1.3.3 Uppfærslur við Flugmálahandbók (AIP AMDT)

Flugmálahandbókin (AIP) er uppfærð reglulega. Um tvenns konar uppfærslur getur verið að ræða:

 • Uppfærsla sem gefin er út (AIP AMDT) þegar um minniháttar breytingar eða leiðréttingar er að ræða. Varanlegar breytingar sem taka gildi sem viðvarandi breytingar á tilteknum gildistökudegi.
 • Fyrirvarauppfærsla (AIRAC AIP AMDT), er gefin út á fyrirfram ákveðnum dagsetningum með 28 daga millibili (fyrirvaradagsetningar).
  Mikilvægar varanlegar breytingar sem taka gildi sem viðvarandi breytingar á tilteknum gildistökudegi.

Þegar ákveðin uppfærsla hefur verið valin er hægt að haka við, efst í hægra horni AIP-hluta síðunnar til að skoða þær breytingar sem hafa verið gerðar.
Þegar hakað er við sjást breytingarnar, bæði nýr texti og eins texti sem hefur verið eytt. Ath. að þetta á ekki við um smáforritið (AIP Iceland APP).
Sjá einnig hjálparhnapp á síðunni.

Hægt er að nálgast hverja uppfærslu í heildar PDF-skjali á forsíðu útgáfunnar. Stutt lýsing er gefin á því efni sem hefur breyst á yfirlitsblaði/forsíðu þegar ný uppfærsla er gefin út. Nýjar upplýsingar á PDF-síðum eru merktar með lóðréttri línu á vinstri spássíu (eða strax vinstra megin) við breytinguna.

Allar PDF-síður Flugmálahandbókar, sem gefnar eru út, þar með talið yfirlitsblað/forsíða, eru dagsettar með útgáfudagsetningu, sem sett er fram sem dagur, mánuður (heiti) og útgáfuár (uppfærsla) eða þegar um fyrirvaraútgáfu er að ræða, þá fyrirfram ákveðna dagsetningu fyrirvarakerfisins (AIRAC).

Hverri uppfærslu er úthlutað sérstöku raðnúmeri sem eru samhangandi og byggt á ártali. Ártalið er skráð með tveimur tölugildum og er hluti af raðnúmeri uppfærslunnar,
t.d. AIP AMDT 003/2017; AIRAC AIP AMDT 005/2017.

Sé einhver hluti samþættra flugupplýsinga felldur inn í Flugmálahandbók er vísað í raðnúmer þess þáttar á forsíðu/yfirlitsblaði uppfærslu.

Gátlisti yfir PDF-síður Flugmálahandbókar, þar sem fram kemur blaðsíðunúmer og gildisdagur (dagur, mánaðarheiti og ár) er gefinn út með hverri uppfærslu og er hluti af AIP- bókinni.

Uppfærslur við Flugmálahandbók er hægt að nálgast á slóðinni:
https://eaip.isavia.is .

GEN 3.1.3.4 Viðbætur við Flugmálahandbók (AIP SUP)

Tímabundnar breytingar, sem ná þó yfir lengri tíma (þrír mánuðir eða lengur), og upplýsingar sem hafa stuttan gildistíma og samanstanda af umfangsmiklum texta og/eða teikningum/myndum og eru viðbætur við langtíma- upplýsingar, eru gefnar út sem viðbætur við Flugmálahandbók (AIP SUP).

Mikilvægar tímabundnar breytingar við Flugmálahandbók eru gefnar út í samræmi við fyrirvarakerfið (AIRAC) og á fyrir fram ákveðnum dagsetningum og eru greinilega merktar með skamstöfuninni AIRAC AIP SUP.

Viðbætur við Flugmálahandbók eru hafðar í handbókinni meðan einhver hluti þeirra er í gildi.

Í mánaðarlegu yfirliti, þar sem NOTAM-skeytum í gildi er lýst lauslega, er birtur gátlisti yfir þær viðbætur við Flugmálahandbók sem í gildi eru.

Viðbætur við Flugmálahandbók er hægt að nálgast á
slóðinni: https://eaip.isavia.is .

GEN 3.1.3.5 NOTAM-tilkynningar og forflugsupplýsingar (PIB)

NOTAM-tilkynningar innihalda upplýsingar varðandi stofnun, ástand og breytingar á: hvers konar flugbúnaði, þjónustu, starfsháttum eða áhættu sem nauðsynlegt er að berist tímanlega til þeirra sem hafa með flugstarfsemi að gera.
NOTAM-tilkynningar eru gerðar í samræmi við ICAO Viðauka 15 og skjal 8126.
Texti hvers NOTAM skeytis inniheldur upplýsingar í þeirri röð sem fram kemur í NOTAM sniðmáti ICAO. Textinn skal vera í samræmi við ICAO NOTAM-lykil að viðbættum ICAO-skammstöfunum, auðkennum, kallmerkjum, tíðnum, tölum og á hefðbundnu máli.

NOTAM í „Class one-dreifingu“ (fjarskiptaþjónustu) eru gefin út í fjórum númeraröðum:

A-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, A NOTAM inniheldur upplýsingar fyrir alþjóðaflug varðandi:

 1. Alþjóðaflugvelli (Keflavík (BIKF), Reykjavík (BIRK), Akureyri (BIAR), Egilsstaðir (BIEG));
 2. Flugupplýsingasvæði (BIRD);
 3. Fjarskipti og leiðsöguvirki;
 4. Leiðsöguaðvaranir;
 5. FIR (BGGL sem viðkemur úthafssvæði Reykjavíkur).

B-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, B NOTAM innihalda upplýsingar fyrir flugvelli og lendingarstaði með blindaðflug að frátöldum alþjóðaflugvöllunum (BIKF, BIRK, BIAR og BIEG). B NOTAM innihalda einnig upplýsingar er varða fjarskipti, leiðsöguvirki og leiðsöguaðvaranir.

C-númeraröð: Innanlandsdreifing, C NOTAM innihalda upplýsingar um flugvelli og lendingarstaði, fjarskipti, leiðsöguvirki og leiðsöguaðvaranir sem falla ekki í flokk A og B hér að ofan.

Hvert NOTAM skeyti fær úthlutað raðnúmeri í samfelldri röð
innan hverrar númeraraðar (A, B og C) sem byrjar á 0001 frá 0000 UTC 1. janúar ár hvert.

S-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, SNOWTAM skeyta. Þessi flokkur inniheldur upplýsingar um ákomu eða hreinsun, háskalegar aðstæður af völdum snjós, íss, kraps eða vatnspolla á athafnasvæði flugvalla. Hver flugvöllur hefur sína eigin númeraröð, sem byrjar á 0001 1. janúar kl 0000 UTC ár hvert. Sjá AD 1.2.2 fyrir frekari upplýsingar.

Forflugsupplýsingar fyrir flug (PIB), sem innihalda samantekt af gildandi NOTAM og öðrum áríðandi upplýsingum fyrir rekstraraðila/áhöfn flugvéla, eru fáanlegar á AIS og/eða NOTAM-skrifstofu. Umfang þessara upplýsinga kemur fram í grein GEN 3.1.5.

NOTAM skeyti er hægt að nálgast á slóðinni:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar/notam

GEN 3.1.3.6 Upplýsingabréf (AIC)

Upplýsingabréf (AIC) inniheldur langtímaupplýsingar um víðtækar laga-, reglugerðarbreytingar, starfshætti eða aðstöðu; upplýsingarnar eru eingöngu skýringar eða ráðgefandi sem líklegar eru til að hafi áhrif á flugöryggi; svo og samskonar upplýsingar eða tilkynningar sem eiga við um tækni-, laga- eða stjórnunarleg málefni.

Upplýsingabréf (AIC) eru flokkuð eftir efni og gefið út í tveimur flokkum (A og B).
Upplýsingabréf í flokki A, innihalda upplýsingar um alþjóðaflug.
Upplýsingabréf í flokki B, innihalda upplýsingar fyrir innanlandsflug.

Upplýsingabréf eru tölusett í samfelldri röð innan hvers flokks fyrir hvert ár. Ártalið er hluti af raðnúmeri upplýsingabréfs, t.d. AIC A 001/2017.
Gátlisti yfir upplýsingabréf í gildi, skal gefinn út sem upplýsingabréf að minnsta kosti árlega.

Upplýsingabréf (AIC) er hægt að nálgast á slóðinni:
https://eaip.isavia.is .

GEN 3.1.3.7 Gátlisti og yfirlit yfir NOTAM

Gátlisti yfir NOTAM í gildi er gefinn út mánaðarlega gegnum AFS. Hann inniheldur einfalda lýsingu (á ensku) á gildandi NOTAM-skeytum og upplýsingar um útgáfu- númer; nýjustu uppfærslu við Flugmálahandbók, fyrirvarauppfærslu, viðbóta og upplýsingabréfa auk númera þeirra hluta sem falla undir AIRAC sem eiga eftir að taka gildi eða ef engin eru NIL AIRAC-tilkynningu.
Gátlisti og yfirlit yfir NOTAM er hægt að nálgast á slóðinni:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar/notam

GEN 3.1.3.8 Sala/dreifing

Hluti útgáfu upplýsingaþjónusta flugmála verður áfram fáanleg hjá Isavia, þ.e.:

 • Leiðarkort, flugvallahindranakort og sjónflugskort

Sjá Upplýsingabréf “Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti”:
https://eaip.isavia.is .

GEN 3.1.4 Fyrirvaradreifing (AIRAC-kerfi)

Til að hafa stjórn á mikilvægum breytingum sem krefjast lagfæringa á kortum eða texta er gefin út, þegar mögulegt er, uppfærsla með fyrirvara (AIRAC AMDT) með gildistíma á fyrirfram ákveðnum AIRAC-dagsetningum.

Ef ekki er hægt að gefa út AIRAC AMDT vegna tímaskorts skal senda út NOTAM greinilega merkt sem AIRAC og því fylgt eftir með uppfærslu (AMDT) eða viðbæti (SUP).

Taflan hér fyrir neðan sýnir dagsetningar fyrirvarakerfisins fyrir komandi ár. Fyrirvaraútgáfa er gefin út með það að markmiði að upplýsingarnar berist ekki síðar en 28 dögum fyrir gildistöku. Þegar um miklar breytingar er að ræða og þar sem þörf er á lengri fyrirvara tekur útgáfa ekki gildi fyrr en 56 dögum eftir útgáfudag.

Dagsetningar fyrirvarakerfis: Schedule of AIRAC effective dates:
2020 2021 2022 2023
02 JAN 2020 28 JAN 2021* 27 JAN 2022* 26 JAN 2023
30 JAN 2020* 25 FEB 202124 FEB 202223 FEB 2023
27 FEB 202025 MAR 202124 MAR 202223 MAR 2023
26 MAR 2020* 22 APR 2021* 21 APR 202220 APR 2023
23 APR 202020 MAY 202119 MAY 202218 MAY2023
21 MAY 2020* 17 JUN 2021* 16 JUN 202215 JUN 2023
18 JUN 202015 JUL 202114 JUL 202213 JUL 2023
16 JUL 2020 12 AUG 2021* 11 AUG 202210 AUG 2023
13 AUG 2020* 09 SEP 202108 SEP 202207 SEP 2023
10 SEP 2020 07 OCT 2021* 06 OCT 202205 OKT 2023
08 OCT 2020* 04 NOV 202103 NOV 202202 NOV 2023
05 NOV 2020 02 DEC 2021* 01 DEC 202230 NOV 2023
03 DEC 2020* 30 DEC 202129 DEC 202228 DES 2023
31 DEC 2020   
* Þær dagsetningar sem eru stjörnumerktar er fyrirhugað að nýta til útgáfu.* AIRAC dates marked with an asterisk are planed publication dates.

GEN 3.1.5 Forupplýsingaþjónusta fyrir flug á flugvöllum / þyrluvöllum

Takmarkaðar forflugsupplýsingar er hægt að nálgast á vef Isavia,
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c- forflugsupplysingar/
 

Þar er að finna:

 • Flugmálahandbók Íslands (AIP);
 • NOTAM skeyti;
 • Ástand lendingarstaða;
 • RAIM spár;
 • Flugveður;
 • Upplýsingar um kort;
 • Flugáætlun.

Ennfremur er bent á samevrópska fluggagnagrunninn EAD sem er öllum opinn gegnum vefinn.

Takmarkaðar forupplýsingar fyrir flug fást einnig hjá Icelandair í Keflavík.
Svæðið takmarkast af leiðarkerfi Icelandair.

GEN 3.1.6 Rafræn landslags- og hindranagögn

Fyrir upplýsingar um rafræn landslags- og hindranagögn, þar á meðal vegna gagna úr gagnagrunni, hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:

Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.

GEN 3.1.6.1 Svæði 1

GEN 3.1.6.1.1 Rafrænt landlíkan

Loftmyndir ehf hefur útbúið rafrænt landlíkan.
Frekari upplýsingar um módelið, upplausn og aðgengi má finna á heimasíðu þeirra:

 Loftmyndir ehf.
 Laugarvegur 13
 101 Reykjavík, Ísland
Sími:+354 540 2500
Símbréf:Á ekki við
Netfang:loftmyndir@loftmyndir.is
Heimasíða: http://www.loftmyndir.is/
Þjónustutími:Hafið samband við Loftmyndir

GEN 3.1.6.1.2 Rafræn hindranagögn

Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:

Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.

GEN 3.1.6.2 Svæði 2

Rafræn landslags og hindranakort má nálgast á:
https://www.isavia.is/c/kort/

Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:

Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

GEN 3.1.6.3 Svæði 3

Í vinnslu.

GEN 3.1.6.4 Svæði 4

Rafræn hindranagögn fyrir svæði 4 eru aðgengileg fyrir flugbrautir 10 og 19 á BIKF.

Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

GEN 3.1.6.4.1 Rafrænt landlíkan

Loftmyndir ehf hefur útbúið rafrænt landlíkan.
Frekari upplýsingar um módelið, upplausn og aðgengi má finna á heimasíðu þeirra:

 Loftmyndir ehf.
 Laugarvegur 13
 101 Reykjavík, Ísland
Sími:+354 540 2500
Símbréf:Á ekki við
Netfangl:loftmyndir@loftmyndir.is
Heimssími: http://map.is/base/
Þjónustutími:Hafið samband við Loftmyndir

GEN 3.1.6.4.2 Rafræn hindranagögn

Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:

Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.