GEN 2.3 KORTATÁKN

 

GEN 2.3.1 Staðfræðileg

  Symbology  
Hæðarlínur Contours
Ónákvæmar hæðarlínur Approximate contours
Hæðarmunur sýndur með skyggingu Relief shown by hachures
Hamrar, klettar eða bratti Bluff, cliff or escarpment
Hraunstreymi Lava flow
Sandöldur Sand dunes
Sandsvæði Sand area
Möl Gravel
Stíflugarður eða malarhryggur Levee or esker
Óvenjuleg kennileiti skýrð á viðeigandi hátt Unusual features labelled appropriately
Virkt eldfjall Active volcano
Fjallaskarð Mountain pass
Hæsti punktur á korti Highest elevation on chart
Hæðarpunktur Spot elevation
Hæðarpunktur (óáreiðanlegur) Spot elevation (of doubtful accuracy)
Barrtré Coniferous trees
Önnur tré Other trees

GEN 2.3.2 Vatnafræði

  Symbology  
Strandlína - áreiðanleg Shore line - reliable
Strandlína - óáreiðanleg Shore line - unreliable
Grynningar (v. sjávarfalla) Tidal flats
Kóralrif, rif eða grynningar Coral reefs & ledges
Stórar ár Large river
Litlar ár Small river
Vötn Lakes
Fen eða mýrar Swamp or marsh
Vatnsgeymir Reservoir
Árframburður Wash
Jöklar og jökulhettur Glaciers & ice caps
Óvenjuleg vatnaséreinkenni merkt á viðeigandi hátt Unusual water features labelled appropriately

GEN 2.3.3 Menning

GEN 2.3.3.1 Uppbyggð svæði

  Symbology  
Borg eða stór bær City or large town
Bær Town

GEN 2.3.3.2 Vegir og járnbrautir

  Symbology  
Járnbraut (einföld) Railroad (single track)
Tvöföld hraðbraut Dual highway
Aðalvegir Primary road
Brýr Road bridge

GEN 2.3.3.3 Ýmislegt

  Symbology  
Alþjóðleg landamæri Boundaries (international)
Önnur landamæri Other boundaries
Girðing Fence
Háspennulína Transmission line
Stífla Dam
Ferja Ferry
Leiðslukerfi Pipeline
Olíu- eða gassvæði Oil or gas field
Svæði með tönkum Tank farm
Skeiðvöllur eða leikvangur Race track or stadium
Kirkja Church

GEN 2.3.4 Flugvellir

  Symbology  
Borgaralegur flugvöllur Civil AD
Borgaralegur vatnsflugvöllur Civil water AD
Bæði borgaralegur flugvöllur og herflugvöllur Joint civil & military land AD
Neyðarflugvöllur eða flugvöllur án búnaðar Emergency AD or AD with no facilities
Þyrluvöllur Heliport
Ýmis flugbrautartákn Runway pattern variant AD symbols
Flugvöllur sem hefur áhrif á umferðarhring viðkomandi flugvallar
(sem flugferlar eru byggðir á)
AD affecting the traffic pattern on the AD
on which the procedure is based
Flugvöllur sem flugferlar eru byggðir á AD on which the procedure is based
Svæði fyrir flug með flugvélalíkönum Model flight area
Svæði fyrir svifdrekaflug Hang gliding area
Svæði fyrir svifflug Gliding area

GEN 2.3.5 Leiðsöguvirki

  Symbology  
Merki fyrir grunnleiðsöguvirki Basic radio navigation aid symbol
Hringviti - NDB, L Non-directional radio beacon - NDB, L
Fjölstefnuviti - VOR VHF omnidirectional radio-range - VOR
Fjarlægðarviti - DME Distance measuring equipment - DME
Samliggjandi VOR og DME-leiðsöguvirki VOR/DME Collocated VOR and DME radio navigation aids - VOR/DME
Örbylgjuflugleiðsögutæki - TACAN UHF tactical air navigation aid - TACAN
Samliggjandi VOR og TACAN leiðsöguvirki - VORTAC Collocated VOR and TACAN radio navigation aids - VORTAC
Lokamið í blindaðflugi - FAF Final approach fix - FAF
Áttavitarós, stillt við segulnorður Compass rose aligned to the magnetic north
Markviti, sporöskjulagaður Radio marker beacon - Elliptical
ILS-yfirlitsmynd ILS plan view
ILS-þverskurðarmynd ILS profile

GEN 2.3.6 Flugumferðarþjónusta

GEN 2.3.6.1 Upplýsingar um lofthelgi og flugleiðir

  Symbology  
Loftrýmisflokkun
Nafn og tegund
Efri hæðarmörk
Neðri hæðarmörk
Talstöðvartíðni(r)
Airspace classification
Name and type
Vertical limit - upper Vertical limit -lower
Radio frequency(ies)
Mörk flugupplýsingasvæði - FIR
Ytri mörk flugstjórnarsvæðis - CTA
Flight information region - BDRY -
FIR Control area - outer BDRY - CTA
Vallarsvið - ATZ Aerodrome traffic zone - ATZ
Flugsstjórnarsvæði - CTA Control area - CTA
Loftbraut - AWY Flugleið með flugumferðarstjórn Airway - AWY Controlled route
Flugleið án flugumferðarstjórnar Uncontrolled route
Flugstjórnarsvið - CTR Control zone - CTR
Ráðgjafarleið - ADR Advisory route - ADR
Kvarðabrot (á flugþjónustuleið) Scale - break (on ATS route)
Skyldustöðumið - REP Reporting point compulsory - REP
Frjálst stöðumið Reporting point on request
Skiptistaður - COP Change-over point - COP
ATS/MET skyldustöðumið - MRP ATS/MET Reporting point compulsory -MRP
ATS/MET frjálst stöðumið ATS/MET reporting point on request
Hjáflugsvarða (skv. beiðni) - WPT 
 
On request fly-by


Hjáflugsvarða (skyldubundin) - WPT
Compulsory fly-by
Yfirflugsvarða (skv. beiðni) - WPT  ON request flyover
Yfirflugsvarða (skyldubundin) - WPT Compulsory flyover

GEN 2.3.6.2 Flughæðir/fluglög

  Symbology  
Hæðabil Altitude/flight level “window”
Í eða fyrir ofan flughæð/fluglag “At or above” altitude/flight level
Í eða fyrir neðan flughæð/fluglag “At or below” altitude/flight level
Skilyrt flughæð/fluglag “Mandatory” altitude/flight leve
Ráðlögð flughæð ferils/ráðlagt fluglag ferils “Recommended” procedure altitude/flight level
Væntanleg flughæð “Expected” altitude

GEN 2.3.6.3 Takmarkanir loftrýmis

  Symbology  
Loftrými háð höftum (bann-, hafta- eða hættusvæði) Restricted airspace (Prohibited, restricted or danger area)
Almenn svæðamörk tveggja PRD svæða Common boundary of two PRD areas
Svæðamörk sem óheimilt er að fara yfir nema í gegnum lofthlið International boundary closed to passage of aircraft except through air corridor

GEN 2.3.6.4 Hindranir

  Symbology  
Hindrun Obstacle
Lýst hindrun Lighted obstacle
Hóphindranir Group obstacle
Lýstar hóphindranir Lighted group obstacle
Sérstaklega há hindrun (yfir 100m GND) Exceptionally high obstacle (above 100m GND)
Sérstaklega há lýst hindrun (yfir 100m GND) Exceptionally high obstacle lighted (above 100m GND)
Hæð fjallatinda, yfir sjávarmáli (skáletrað) Hæð yfir ákveðnum mælipunkti Elevation of top (italics)
Height above specified datum

GEN 2.3.6.5 Ýmislegt

  Symbology  
Flutningslína (áberandi) Prominent transmission line
Jafnskekkjulína Isogonic line or isogonal
Staðbundin stöð á hafi Ocean station vessel (normal position)
Vindmylla - án lýsingar og lýst Wind turbine - unlighted and lighted
Vindmyllur - nokkrar saman og margar á stóru svæði, lýstar Wind turbines - minor group and group in major area, lighted

GEN 2.3.6.6 Sýnileg leiðsögutæki

  Symbology  
Sjóviti Marine light
Flugleiðsöguljós Aeronautical ground light
Vitaskip Lightship

GEN 2.3.7 Flugvallakort

  Symbology  
Flugbraut með hörðu yfirborði / slitlagi Hard surface runway
Flugbraut sem er ekki með hörðu yfirborði / slitlagi Unpaved runway
Öryggisbraut Stopway
Akbrautir og stæði Taxiways & parking areas
Upplýst svæði á þyrluflugvelli Helicopter alighting area on an aerodrome
Hnattstaða flugvallar - ARP Aerodrome reference point - ARP
VOR-gátstaður VOR check-point
Veðurathugunarstaður fyrir flugbrautarskyggni - RVR Runway visual range observation site - RVR
Gatastálsplanki eða stálmöskvaflugbraut Pierced steel plank or steel mesh runway
Punktljós Point light
Hindranaljós Obstacle light
Varhugaverð svæði Hot spot
Hætta vegna þotublásturs Jet blast hazard
Mörk umferðarsvæðis


ATC SER BDRY
Vindáttarmælir Wind direction indicator - WDI
Aðflugshallaljós Precision approach path Indicator - PAPI
Ólýstur lendingarvísir Landing direction indicator: Unlighted
Lýstur lendingarvísir Landing direction indicator: Lighted
Stöðvunarslá Stop bar
Inn- og útakstursmerking Enter and exit sign
Merking flugbrautarbiðstaða: Tegund A RWY holding positions marking: Pattern A
Merking flugbrautarbiðstaða: Tegund B RWY holding positions marking: Pattern B
Merking millibilsstaða Intermediate holding positions

GEN 2.3.8 Flugvalla-, hindranakort; Tákn A, B og C

  Symbology  
Tré eða runnar Tree or shrub
Mastur, turn, loftnet o.s.frv Pole, tower, spire, antenna, etc.
Bygging eða stórt mannvirki Building or large structure
Járnbraut Railroad
Flutningslínur eða loftlínur Transmission line or overhead cable
Hindranir sem ná upp í verndarsvæði: Grunnmynd Terrain penetrating obstacle Plane: Plan
Hindranir sem ná upp í verndarsvæði: Snið Terrain penetrating obstacle Plane: Profile
Bratti Escarpment
Öryggisbraut SWY Stopway SWY
Hindrunarlaust klifursvæði CWY Clearway CWY