GEN 4.2 FLUGLEIÐSÖGUGJÖLD

 

Upplýsingar um flugleiðsögugjöld og innheimtu þeirra er að finna á heimasíðu Isavia:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia