GEN 3.6 LEIT OG BJÖRGUN

 

GEN 3.6.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar

Landhelgisgæsla Íslands ber ábyrgð á og stjórnar leit og björgun vegna loftfara sem óttast er um, lenda í flugslysum eða er saknað. Landhelgisgæslan ber ábyrgð á vettvangsstjórn ef slysstaður er á hafinu en lögregla á landi. Björgunarstjórnstöð sjófarenda og loftfara (JRCC-Ísland) er skilgreindur móttakandi (SPOC) fyrir Ísland vegna skeyta frá Cospas-/Sarsat-kerfinu.

GEN 3.6.1.1 Heimilisfang

Heimilisfang Björgunarstjórnstöðvar sjófarenda og loftfara (JRCC):
   Björgunarstjórnstöð
sjófarenda og loftfara
  Landhelgisgæsla Íslands
Skógarhlíð 14
IS - 105 Reykjavík, Ísland
Símnefni: (AFTN) BIRKICGT
(Almennt)
LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS
Netfang:  sar@lhg.is
Sími:  +354 545 2100
+354 511 3333
Ábyrgðaraðili: Landhelgisgæsla Íslands

GEN 3.6.1.1.1 Nálægar björgunarmiðstöðvar

Nálægar björgunarmiðstöðvar og hvernig má hafa samband við þær:
 

Bodo (ENBOYCYX) - AFTN fjarriti
Telex 64293 rccn n
Sími: +47 755 59 000

Stavanger (ENZVYCYV) - AFTN fjarriti
Telex 33163 rccs n
Sími: +47 515 17 000
 

UK ARCC
Sími: +44 344 382 0807
 

UK MRCC
Sími: +44 0344 382 0025
 

Halifax
Sími: +1 902 427 8200
 

Nuuk (BGGHYCYC) - AFTN fjarriti
Telex 90828
Sími: +299 363 304

GEN 3.6.1.1.2 Viðeigandi skjöl

Þjónustan er veitt í samræmi við ákvæði eftirfarandi skjala:
  ICAO Annex 12 - Search and Rescue
  Annex 13 - Aircraft Accident and Incident investigation
  Doc 7030 - Regional Supplementary
Starfshættir fyrir viðbúnaðar-, leitar- og björgunarþjónustu sem eiga við Norður-Atlantshafssvæðið. (ENR 1.8).

GEN 3.6.2 Ábyrgðarsvæði

Íslenska leitar- og björgunarmiðstöðin ber ábyrgð á leitar- og björgunarþjónustu innan eftirfarandi svæðis:
Leitarsvæði:
730000N 0200000W, 730000N 0000000W,
610000N 0000000W, 610000N 0300000W,
583000N 0300000W, 583000N 0430000W,
633000N 0390000W, 700000N 0200000W,
730000N 0200000W.

GEN 3.6.3 Tegundir þjónustu

Leitar- og björgunarstörf innanlands á Íslandi fara fram í náinni samvinnu við ýmsar vel þjálfaðar og skipulagðar björgunarsveitir svo og við staðaryfirvöld eða lögreglustjóra

GEN 3.6.3.1 Leitar- og björgunardeildir

Nafn / Name Staður / Location Tæki / Facilities Athugasemdir / Remarks
a b c d
Landhelgisgæsla Íslands
Iceland Coast Guard
Reykjavíkurflugvelli
Reykjavík Airport

640748N 0215626W
Landhelgisgæslan
Icelandic Coast Guard Dash DHC8 Q314
2 X Super Puma H225 (HEL-H) AWSAR
1 X Super Puma AS332L1 (HEL-H) AWSAR
Coast Guard vessels (4)
 
Ýmis björgunar- og viðlagatæki fyrir sjó- og landsvæði.
Tiltæk eru ýmis varðskip og björgunarbátar.

Various rescue and survival equipment for sea and land areas.
Several rescue boats available. (14)

GEN 3.6.4 Leitar- og björgunarsamningar

Beiðnum frá öðrum þjóðum um aðgang fyrir loftför, tæki eða mannskap vegna leitar að loftfari í neyð, eða til að bjarga eftirlifandi úr flugslysi, ætti að beina til björgunarstjórnstöðvar sjófarenda og loftfara (JRCC).

GEN 3.6.5 Fyrirvarar á að tæki séu tiltæk

Við leitar og björgunaraðgerðir yfir úthafinu eru notuð ríkisrekin loftför og skip Landhelgisgæslunnar þegar nauðsyn krefur. Fjarskiptaþjónusta fyrir flug, strandstöðvar og almenn fjarskiptaþjónusta eru tiltæk leitar- og björgunarsamtökum.

GEN 3.6.6 Starfshættir og merki sem notuð eru

GEN 3.6.6.1 Starfshættir

GEN 3.6.6.1.1 Starfshættir fyrir flugstjóra á slysstað

Ef flugstjóri sér annaðhvort loftfar eða farartæki á jörðu niðri í neyð, þá skal hann:
 1. hafa auga með þeim sem er í neyð til þeirrar stundar að hans er ekki lengur þörf;
 1. hann skal flýta fyrir að gera staðarákvörðun sína kunna ef hún er ekki þekkt;
 1. tilkynna eins mikið af eftirfarandi upplýsingum og hægt er til björgunarstjórnstöðvar sjófarenda og loftfara (JRCC) og flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Reykjavík:
  • tegund fars í neyð, auðkenni þess og ástand;
  • staðarákvörðun þess í hnitum eða fjarlægð og rétt stefna frá auðkenndu kennileiti eða frá leiðsöguvirki;
  • athugunartímann í klukkustund og mínútum í UTC;
  • fjöldi sjáanlegra manna;
  • hvort menn hafi sést yfirgefa farið sem er í neyð;
  • fjöldi manna sem sjást vera á floti;
  • auðsjáanlegt heilsufarsástand eftirlifenda;
 1. framfylgja fyrirmælum björgunarstjórnstöðvar sjófarenda og loftfara (JRCC) eða flugumferðar- þjónustudeildar; nema hann geti það ekki eða telji það ekki skynsamlegt eða nauðsynlegt.

GEN 3.6.6.1.2 Vettvangsstjórn loftfars sem er ekki leitar- og
björgunarloftfar

Ef fyrsta loftfar, sem kemur á slysstað, er ekki leitar- og björgunarloftfar skal það stjórna aðgerðum loftfara sem seinna koma á slysstað eða þar til fyrsta leitar- og björgunarloftfarið kemur á slysstað. Ef hins vegar kemur í ljós að fyrsta loftfarið getur ekki komið á fjarskiptum við björgunarstjórnstöðvar sjófarenda og loftfara (JRCC) eða flugumferðarþjónustudeild skal það með gagnkvæmu samþykki afhenda stjórnunina til þess loftfars sem er í og getur haldið stöðugum fjarskiptum þar til að fyrsta leitar- og björgunarloftfarið kemur á slysstað.

GEN 3.6.6.1.3 Leiðbeiningar frá loftfari til farartækis á jörðu

Þegar loftfar þarf nauðsynlega að leiðbeina farartæki á jörðu til staðarins þar sem loftfar eða annað faratæki á jörðu er í neyð skal loftfarið gera það með því að senda nákvæmar leiðbeiningar með öllum hugsanlegum ráðum. Ef fjarskiptasamband er ekki fyrir hendi skal loftfarið beita eftirfarandi hreyfingum í þessari röð:
 1. fljúga að minnsta kosti einn hring yfir farartækinu;
 1. fara yfir áætlaðan feril farartækisins í lágri hæð og rétt fyrir framan það, og:
  1. vagga vængjum; eða
  2. gefa í draga úr bensíngjöf; eða
  3. breyta skurði skrúfu.
   Ath. - Vegna hávaða inni í farartækjunum þá eru hljóðmerkin í 2. og 3. ekki eins áhrifarík og sjónmerkið í 1. og litið á þau sem varamerki til að draga að sér athygli.
 1. stefna í þá átt sem faratækið á að fylgja.
Endurtekning á ofangreindu hefur sömu þýðingu.

GEN 3.6.6.1.4 Afturköllun á aðstoð, merkjagjöf

Eftirfarandi hreyfingar loftfars þýðir að aðstoðar faratækis, sem merkinu er beint að, er ekki lengur þörf:
 1. fara yfir slóð faratækisins fyrir aftan það í lágri hæð og:
  1. vagga vængjum; eða
  2. gefa í draga úr bensíngjöf; eða
  3. breyta skurði skrúfu.


Ath. - Sjá ath. á eftir b. 3. í 3.6.6.1.3.

GEN 3.6.6.1.5 Skilaboðum komið á framfæri

Þegar nauðsynlegt er að loftfar komi skilaboðum til eftirlifandi eða faratækja og fjarskiptasamband er ekki fyrir hendi skal það, ef henta þykir, láta fjarskiptatæki falla niður sem hægt væri að nota til fjarskipta eða varpa niður skilaboðum á annan hátt.

GEN 3.6.6.1.6 Móttaka merkja af jörðu staðfest

Þegar sýnd eru merki á jörðu niðri skal loftfarið gefa til kynna hvort merkið er skilið eða ekki í samræmi við ofangreinda grein eða ef það er ekki talið hentugt þá í samræmi við eftirfarandi aðferð:
 1. Eftirfarandi merki loftfars þýða að merkin á jörðu niðri hafa verið skilin:
  1. að degi til:
   með því að vagga vængjum;
  2. að nóttu til:
   blikka tvisvar lendingarljósunum. Ef þau eru ekki fyrir hendi blikka tvisvar siglingaljósunum.
 1. Ef ofangreind merki eru ekki notuð eru jarðskilaboðin ekki skilin.

GEN 3.6.6.1.7 Starfshættir flugstjóra er móttekur
neyðarsendingu:

 1. Ætíð þegar flugstjóri loftfars móttekur neyðarsendingu og/eða álíka sendingu um loftskeytatæki eða í talfjarskiptum skal hann:
  1. skrá niður staðarákvörðun neyðarfarsins, sé hún gefin;
  2. taka mið af sendingunni, ef hægt er;
  3. tilkynna viðeigandi leitar- og björgunarmiðstöð eða flugumferðarþjónustudeild um neyðarsendinguna og veita allar upplýsingar sem eru fyrirliggjandi:
  4. að hans ákvörðun, fara að þeim stað sem sendingin gaf til kynna um á meðan hann bíður frekari leiðbeininga.

GEN 3.6.6.2 Fjarskipti

Sendingar og móttaka á neyðarskeytum innan íslenska leitar- og björgunarsvæðisins eru í samræmi við ICAO Annex 10 í gr. 5.3, kafla 5, bindi II.
Kóðar og skammstafanir sem notaðir eru við leitar- og björgunaraðgerðir eru í samræmi við ICAO „Code and Abbreviation“ (Doc 8400).
Upplýsingar um staðarákvörðun, kallmerki, tíðnir svo og þjónustutíma landsstöðva fyrir flugfjarskipti eru gefnar út í AIP Íslands í kafla ENR 4.
Ef beiðni berst munu landsstöðvar fyrir flugfjarskipti halda hlustvörð á alþjóðaneyðartíðninni 121.5 MHz. Ýmsar strandstöðvar og björgunar-miðstöðvar halda hlustvörð á alþjóðaneyðartíðninni 2182 KHz.
Loftfar, sem vill hafa samband við björgunarsveitir á jörðu, skal nota 123.1 MHz.

GEN 3.6.6.3 Jörð - Merki frá nauðstöddum


Skilaboð
 


Kóði  / Merki

Code / Symbol

Message
1. Þarfnast aðstoðar
1. Require assistance
2. Þarfnast læknishjálpar
2. Require medical assistance
3. Nei
3. No or Negative
4. Já
4. Yes or Affirmative
5. Held í þessa átt
5. Proceeding in this direction

GEN 3.6.6.4 Jörð - Merki frá nauðstöddum -„Paulin-merki“

Skilaboð

Kóði  / Merki

Code / Symbo

Message
1. Þarfnast læknisaðstoðar (flugleiðis)
1. Need medical attention flyable
2. Þarfnast sjúkrabúnaðar
2. Need first aid supplies
3. Þörf á hlýjum fatnaði
3. Need warm clothing
4. Þörf vista og vatns
4. Need food and water
5. Þarf áhöld eins og gefið er til kynna
5. Need equipment as indicated
6. Þörf eldsneytis og olíu
6. Need gas and oil - A/C
7. Þörf verkfæra - loftfarið flughæft
7. Need tools - A/C flyable
8. Eigum við að bíða björgunar?
8. Should we wait for rescue?
9. Sýnið átt til byggða
9. Indicate direction of civilisation
10. Yfirgef loftfarið, fer þessa leið
10. Abandoning A/C walking in this direction
11. Í lagi að lenda - örin sýnir stefnu
11. OK to land - Arrow shows direction
12. Lendið ekki
12. Do not land

GEN 3.6.6.5 Jörð - Merki frá leitarflokkum

Skilaboð

Kóði  / Merki

Code  / Symbol

Message
 
1. Skiptumst í tvo hópa, höldum í þessar áttir
1. Have divided into two groups.
Each proceeding in the directions indicated
2. Samkvæmt upplýsingum er flugfarið í þessari átt
2. Information received that the aircraft is in this direction
3. Höfum fundið alla
3. We have found all personnel
4. Höfum fundið suma
4. We have found only some personnel
5. Ekkert fundið, höldum áfram leit
5. Nothing found, will continue search
6. Getum ekki haldið áfram, snúum til heimastöðva
6. We are not able to continue, returning to base
7. Leit lokið, farið til heimastöðva
7. Operation is ended, return to your bases
Leiðbeiningar um notkun:
 1. Táknin eiga ekki að vera minni en 8 ft (2.5 m).
 2. Myndið merkin nákvæmlega eins og hér er fyrir lagt.
 3. Athugið að þau skeri sig eins vel úr bakgrunninum og hægt er.
 4. Reynið að draga að ykkur athygli á annan hátt, t.d. með talstöð, neyðarblysum, reyk eða endurspeglun.
Aths. : Æskilegt er að nota alþjóðlegu neyðarmerkin. Gera má merkin stærri og þar með betur sýnileg úr lofti.
„Paulin-merki“ eru gerð með sérstökum dúk úr vatnsheldu efni sem er gulur annars vegar og blár hins vegar. Dúkurinn er brotinn á ýmsa vegu eins og sýnt er á myndunum.
Dúkinn má nota til skjóls sem tjald yfir svefnpoka, sem sólskyggni eða til að safna regnvatni í.