GEN 3 ÞJÓNUSTA

GEN 3.1 UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA FLUGMÁLA

 
 

GEN 3.1.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar

Upplýsingaþjónusta flugmála, sem er hluti af flugleiðsöguþjónustu, tryggir öryggi, reglufestu og skilvirkni alþjóðlegrar og innanlands flugleiðsögu innan síns ábyrgðarsvæðis, eins og bent er á í kafla GEN 3.1.2.
Forupplýsingaþjónustu fyrir flug lýst í GEN 3.1.5.

GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

  Isavia ANS ehf.
  Upplýsingaþjónusta flugmála - AIS
  Nauthólsvegi 60-66
  102 Reykjavík, Ísland
Sími: +354 424 4000
Símbréf: Á ekki við
Netfang: ais@isavia.is
Heimasíða: https://www.isavia.is/
Þjónustutími: Virka daga 9-16

GEN 3.1.1.2 Alþjóðleg NOTAM-skrifstofa (NOF)

  Isavia ANS ehf.
  NOTAM-skrifstofa
  Nauthólsvegi 60-66
  102 Reykjavík, Ísland
AFS: BIRKYNYX
Sími: +354 424 5190
Símbréf: Á ekki við
Netfang: notam@isavia.is
Heimasíða: https://www.isavia.is/
  NOTAM síða
Þjónustutími: H24
Þessi þjónusta er í samræmi við skilmála ICAO Viðauka 15
- Upplýsingaþjónusta flugmála.
Frávik sjá: GEN 1.7.15

GEN 3.1.2 Ábyrgðasvæði

Upplýsingaþjónusta flugmála ber ábyrgð á söfnun og dreifingu upplýsinga fyrir flugupplýsingasvæði Reykjavíkur og fyrir flugumferð. Undanþegin eru flugumferðarsvæðin fyrir Grænland, Færeyjar og Jan Mayen. Varðandi þau svæði skal leita upplýsinga í Flugmálahandbókum (AIP) fyrir Grænland og Færeyjar (gefið út í Danmörku) og Flugmálahanbók (AIP) fyrir Noreg.

GEN 3.1.3 Útgáfa flugmálaupplýsinga

GEN 3.1.3.1 Upplýsingar um flugmál eru gefnar út sem
samþættar flugmálaupplýsingar og samanstanda
af eftirfarandi einingum:

 • Flugmálahandbók (AIP);
 • Uppfærslur við Flugmálahandbók (AIP AMDT);
 • Viðbætur við Flugmálahandbók (AIP SUP);
 • Tilkynningar til flugmanna (NOTAM) og forupplýsingar fyrir flug (PIB);
 • Upplýsingabréf (AIC);
 • Gátlistar og yfirlit.

GEN 3.1.3.2 Flugmálahandbókin (AIP)

Flugmálahandbókin (AIP) inniheldur grunnupplýsingar um flugmál og er ætlað er að uppfylla alþjóðlegar kröfur um dreifingu varanlegra flugmálaupplýsinga og eins nauðsynlegra tímabundinna breytinga fyrir flugleiðsögu sem gilda í lengri tíma.
Flugmálahandbókin (AIP) er gefin út á tveimur tungumálum (íslensku og ensku) og er hönnuð til notkunar bæði innanlands og erlendis, hvort sem um er að ræða atvinnu- eða einkaflug.
Flugmálahandbókin (AIP) inniheldur upplýsingar sem hafa langtímagildi og er haldið við með reglulegum uppfærslum.
Flugmálahandbókin (AIP) er gefin út rafrænt sem eAIP.
Slóðin er  https://eaip.isavia.is.
Rafræn flugmálahandbók (eAIP) er gefin út bæði sem HTML og PDF-skjöl.

GEN 3.1.3.2.1 „AIP Iceland“ vefforrit (PWA)

„AIP Iceland“ er vefforrit sem gefið er út með það að markmiði að auðvelda aðgengi að Flugmálahandbók Íslands (AIP), upplýsingabréfum (AIC), NOTAM og SNOWTAM skeytum.
Vefforritið er sótt á slóðinni https://pib.isavia.is/.
Hægt er að setja upp flýtileið, fyrir vefforritið, á heimaskjá snjalltækja.

GEN 3.1.3.3 Uppfærslur við Flugmálahandbók (AIP AMDT)

Flugmálahandbókin (AIP) er uppfærð reglulega. Um tvenns konar uppfærslur getur verið að ræða:
 • Uppfærsla sem gefin er út (AIP AMDT) þegar um minniháttar breytingar eða leiðréttingar er að ræða. Varanlegar breytingar sem taka gildi á tilteknum gildistökudegi.
 • Fyrirvarauppfærsla (AIRAC AIP AMDT), er gefin út á fyrirfram ákveðnum dagsetningum með 28 daga millibili (fyrirvaradagsetningar).
  Rekstrarlega mikilvægar varanlegar breytingar sem taka gildi á tilteknum gildistökudegi.
Þegar ákveðin uppfærsla hefur verið valin er hægt að haka við, efst í hægra horni AIP-hluta síðunnar til að skoða þær breytingar sem hafa verið gerðar.
Þegar hakað er við sjást breytingarnar, bæði nýr texti og eins texti sem hefur verið eytt. Ath. að þetta á ekki við um smáforritið (AIP Iceland APP).
Sjá einnig hjálparhnapp á síðunni.
Hægt er að nálgast hverja uppfærslu sem heildar PDF-skjali á forsíðu útgáfunnar. Stutt lýsing er gefin á því efni sem hefur breyst á yfirlitsblaði/forsíðu þegar ný uppfærsla er gefin út. Nýjar upplýsingar á PDF-síðum eru merktar með lóðréttri línu á vinstri spássíu (eða strax vinstra megin) við breytinguna.
Allar PDF-síður Flugmálahandbókar, sem gefnar eru út, þar með talið yfirlitsblað/forsíða, eru dagsettar með útgáfudagsetningu, sem sett er fram sem dagur, mánuður (heiti) og útgáfuár. Þegar um fyrirvaraútgáfu er að ræða, þá fyrirfram ákveðna dagsetningu fyrirvarakerfisins (AIRAC).
Hverri uppfærslu er úthlutað sérstöku raðnúmeri sem er samhangandi og byggt á ártali. Ártalið er hluti af raðnúmeri uppfærslunnar, t.d. 01/2024; A 01/2024.
Sé einhver hluti samþættra flugupplýsinga felldur inn í Flugmálahandbók er vísað í raðnúmer þess þáttar á forsíðu/yfirlitsblaði uppfærslu.
Gátlisti yfir PDF-síður Flugmálahandbókar, þar sem fram kemur blaðsíðunúmer og gildisdagur (dagur, mánaðarheiti og ár) er gefinn út með hverri uppfærslu og er hluti af AIP- bókinni.
Uppfærslur við Flugmálahandbók er hægt að nálgast á slóðinni:
https://eaip.isavia.is.

GEN 3.1.3.4 Viðbætur við Flugmálahandbók (AIP SUP)

Tímabundnar breytingar, sem ná yfir lengri tíma (þrír mánuðir eða lengur), og upplýsingar sem hafa stuttan gildistíma og samanstanda af umfangsmiklum texta og/eða teikningum/myndum og eru viðbætur við langtíma- upplýsingar, eru gefnar út sem viðbætur við Flugmálahandbók (AIP SUP).
Rekstrarlegar mikilvægar tímabundnar breytingar við Flugmálahandbók eru gefnar út í samræmi við fyrirvarakerfið (AIRAC) og á fyrir fram ákveðnum dagsetningum og eru greinilega merktar með skamstöfuninni AIRAC AIP SUP.
Viðbætur við Flugmálahandbók eru hafðar í handbókinni meðan einhver hluti þeirra er í gildi.
Í NOTAM gátlista sem gefinn er út um mánaðarmót er birtur listi yfir þær viðbætur við Flugmálahandbók sem eru í gildi.
Viðbætur við Flugmálahandbók er hægt að nálgast á
slóðinni:  https://eaip.isavia.is.

GEN 3.1.3.5 NOTAM-tilkynningar og forflugsupplýsingar (PIB)

NOTAM-tilkynningar innihalda upplýsingar varðandi stofnun, ástand og breytingar á: hvers konar flugbúnaði, þjónustu, starfsháttum eða áhættu sem nauðsynlegt er að berist tímanlega til þeirra sem hafa með flugstarfsemi að gera.
NOTAM-tilkynningar eru gerðar í samræmi við ICAO Viðauka 15, skjal 8126 og PANS 10066.
Texti hvers NOTAM skeytis inniheldur upplýsingar í þeirri röð sem fram kemur í NOTAM sniðmáti ICAO. Textinn skal vera í samræmi við ICAO NOTAM-lykil að viðbættum ICAO-skammstöfunum, auðkennum, kallmerkjum, tíðnum, tölum og á hefðbundnu máli.
NOTAM í „Class one-dreifingu“ (fjarskiptaþjónustu) eru gefin út í fjórum númeraröðum:
A-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, A NOTAM inniheldur upplýsingar fyrir alþjóðaflug varðandi:
 1. Alþjóðaflugvelli (Keflavík (BIKF), Reykjavík (BIRK), Akureyri (BIAR), Egilsstaðir (BIEG));
 2. Flugupplýsingasvæði (BIRD);
 3. Fjarskipti og leiðsöguvirki;
 4. Leiðsöguaðvaranir;
 5. FIR (BGGL sem viðkemur úthafssvæði Reykjavíkur).
B-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, B NOTAM innihalda upplýsingar fyrir flugvelli og lendingarstaði með blindaðflug að frátöldum alþjóðaflugvöllunum (BIKF, BIRK, BIAR og BIEG). B NOTAM innihalda einnig upplýsingar er varða fjarskipti, leiðsöguvirki og leiðsöguaðvaranir.
C-númeraröð: Innanlandsdreifing, C NOTAM innihalda upplýsingar um flugvelli og lendingarstaði, fjarskipti, leiðsöguvirki og leiðsöguaðvaranir sem falla ekki í flokk A og B hér að ofan.
Hvert NOTAM skeyti fær úthlutað raðnúmeri í samfelldri röð
innan hverrar númeraraðar (A, B og C) sem byrjar á 0001 frá 0000 UTC 1. janúar ár hvert.
S-númeraröð: Alþjóðleg dreifing, SNOWTAM skeyta. Þessi flokkur inniheldur upplýsingar um flugbrautarástand. Hver flugvöllur hefur sína eigin númeraröð, sem byrjar á 0001 1. janúar kl 0000 UTC ár hvert. Sjá AD 1.2.2 fyrir frekari upplýsingar.
Forflugsupplýsingar fyrir flug (PIB), sem innihalda samantekt af gildandi NOTAM og öðrum áríðandi upplýsingum fyrir rekstraraðila/áhöfn flugvéla, eru fáanlegar á rafrænni vefgátt Isavia
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar.
Umfang þessara upplýsinga kemur fram í grein GEN 3.1.5.
NOTAM skeyti er hægt að nálgast á slóðinni:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar/notam
NOTAM skeyti eru gefin út af íslensku NOTAM skrifstofunni (NOF).
NOTAM eru send í gegnum EAD í samræmi við fyrirfram ákveðið dreifikerfi.
Beiðnum vegna áskrifta NOTAM skeyta skal beint til BIRKYNYX.
Beiðnir um stök NOTAM-skeyti skulu sendar til EUECYRYX.
 

GEN 3.1.3.6 Upplýsingabréf (AIC)

Upplýsingabréf (AIC) inniheldur langtímaupplýsingar um víðtækar laga-, reglugerðarbreytingar, starfshætti eða aðstöðu; upplýsingarnar eru eingöngu skýringar eða ráðgefandi sem líklegar eru til að hafi áhrif á flugöryggi; svo og samskonar upplýsingar eða tilkynningar sem eiga við um tækni-, laga- eða stjórnunarleg málefni.
Upplýsingabréf (AIC) eru flokkuð eftir efni og gefið út í tveimur flokkum (A og B).
Upplýsingabréf í flokki A, innihalda upplýsingar um alþjóðaflug.
Upplýsingabréf í flokki B, innihalda upplýsingar fyrir innanlandsflug.
Upplýsingabréf eru tölusett í samfelldri röð innan hvers flokks fyrir hvert ár. Ártalið er hluti af raðnúmeri upplýsingabréfs, t.d. AIC A 01/2024.
Í NOTAM gátlista sem gefinn er út um mánaðarmót er birtur listi yfir þau upplýsingabréf sem eru í gildi.
Upplýsingabréf (AIC) er hægt að nálgast á slóðinni:
https://eaip.isavia.is.

GEN 3.1.3.7 Gátlisti og yfirlit yfir NOTAM

Gátlisti yfir NOTAM í gildi er gefinn út mánaðarlega gegnum AFS. Hann inniheldur einfalda lýsingu (á ensku) á gildandi NOTAM-skeytum og upplýsingar um útgáfu- númer; nýjustu uppfærslu við Flugmálahandbók, fyrirvarauppfærslu, viðbóta og upplýsingabréfa auk númera þeirra hluta sem falla undir AIRAC sem eiga eftir að taka gildi eða ef engin eru NIL AIRAC-tilkynningu.
Gátlisti og yfirlit yfir NOTAM er hægt að nálgast á slóðinni:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar/notam

GEN 3.1.3.8 Sala/dreifing

Sjónflugskort er fáanleg hjá Isavia.
Sjá Upplýsingabréf “Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti”:
https://eaip.isavia.is.

GEN 3.1.4 Fyrirvaradreifing (AIRAC-kerfi)

Til að hafa stjórn á mikilvægum breytingum sem krefjast lagfæringa á kortum eða texta er gefin út, þegar mögulegt er, uppfærsla með fyrirvara (AIRAC AMDT) með gildistíma á fyrirfram ákveðnum AIRAC-dagsetningum.
Ef ekki er hægt að gefa út AIRAC AMDT vegna tímaskorts skal senda út NOTAM greinilega merkt sem AIRAC og því fylgt eftir með uppfærslu (AMDT) eða viðbæti (SUP).
Taflan hér fyrir neðan sýnir dagsetningar fyrirvarakerfisins fyrir komandi ár. Fyrirvaraútgáfa er gefin út með það að markmiði að upplýsingarnar berist ekki síðar en 28 dögum fyrir gildistöku. Þegar um miklar breytingar er að ræða og þar sem þörf er á lengri fyrirvara tekur útgáfa ekki gildi fyrr en 56 dögum eftir útgáfudag.
Dagsetningar fyrirvarakerfis: Schedule of AIRAC effective dates
2024 2025 2026 2027
25 JAN 2024* 23 JAN 2025* 22 JAN 2026* 21 JAN 2027*
22 FEB 2024 20 FEB 2025 19 FEB 2026 18 FEB 2027
21 MAR 2024* 20 MAR 2025* 19 MAR 2026* 18 MAR 2027*
18 APR 2024 17 APR 2025 16 APR 2026 15 APR 2027
16 MAY 2024* 15 MAY 2025* 14 MAY 2026* 13 MAY 2027*
13 JUN 2024 12 JUN 2025 11 JUN 2026 10 JUN 2027
11 JUL 2024* 10 JUL 2025* 09 JUL 2026* 08 JUL 2027*
08 AUG 2024 07 AUG 2025 06 AUG 2026 05 AUG 2027
05 SEP 2024 04 SEP 2025 03 SEP 2026 02 SEP 2027
03 OCT 2024* 02 OCT 2025* 01 OCT 2026* 30 SEP 2027*
31 OCT 2024 30 OCT 2025 29 OCT 2026 28 OCT 2027
28 NOV 2024* 27 NOV 2025* 26 NOV 2026* 25 NOV 2027*
26 DEC 2024 25 DEC 2025 24 DEC 2026 23 DEC 2027
* Þær dagsetningar sem eru stjörnumerktar er fyrirhugað að nýta til útgáfu. * AIRAC dates marked with an asterisk are planned publication dates.

GEN 3.1.5 Forupplýsingaþjónusta fyrir flug á flugvöllum / þyrluvöllum

Takmarkaðar forflugsupplýsingar er hægt að nálgast á vef Isavia,
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar/
 
Þar er að finna:
 • Flugmálahandbók Íslands (AIP);
 • NOTAM skeyti;
 • SNOWTAM skeyti;
 • Ástand lendingarstaða;
 • Flugveður;
 • Upplýsingar um kort;
 • Flugáætlun.
Ennfremur er bent á samevrópska fluggagnagrunninn EAD sem er öllum opinn gegnum vefinn.
Takmarkaðar forupplýsingar fyrir flug fást einnig hjá Icelandair í Keflavík.
Svæðið takmarkast af leiðarkerfi Icelandair.

GEN 3.1.6 Rafræn landslags- og hindranagögn

Fyrir upplýsingar um rafræn landslags- og hindranagögn, þar á meðal vegna gagna úr gagnagrunni, hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.

GEN 3.1.6.1 Svæði 1

GEN 3.1.6.1.1 Rafrænt landlíkan

Loftmyndir ehf hefur útbúið rafrænt landlíkan.
Frekari upplýsingar um módelið, upplausn og aðgengi má finna á heimasíðu þeirra:
  Loftmyndir ehf.
  Laugarvegur 13
  101 Reykjavík, Ísland
Sími: +354 540 2500
Símbréf: Á ekki við
Netfang: loftmyndir@loftmyndir.is
Heimasíða: http://www.loftmyndir.is/
Þjónustutími: Hafið samband við Loftmyndir

GEN 3.1.6.1.2 Rafræn hindranagögn

Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.

GEN 3.1.6.2 Svæði 2

Rafræn landslags og hindranakort má nálgast á:
https://www.isavia.is/c/kort/
Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

GEN 3.1.6.3 Svæði 3

Rafræn hindranagögn fyrir svæði 3 eru aðgengileg fyrir Keflavíkurflugvöll (BIKF). 
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

GEN 3.1.6.4 Svæði 4

Rafræn hindranagögn eru aðgengileg fyrir svæði 4, flugbraut 10/19, á Keflavíkurflugvelli (BIKF). 
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála

GEN 3.1.6.4.1 Rafrænt landlíkan

Loftmyndir ehf hefur útbúið rafrænt landlíkan.
Frekari upplýsingar um módelið, upplausn og aðgengi má finna á heimasíðu þeirra:
  Loftmyndir ehf.
  Laugarvegur 13
  101 Reykjavík, Ísland
Sími: +354 540 2500
Símbréf: Á ekki við
Netfangl: loftmyndir@loftmyndir.is
Heimasíða: http://map.is/base/
Þjónustutími: Hafið samband við Loftmyndir

GEN 3.1.6.4.2 Rafræn hindranagögn

Hægt er að fá rafræn hindranagögn á AIXM sniðmáti. Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við Upplýsingaþjónustu flugmála:
Sjá: GEN 3.1.1.1 Upplýsingaþjónusta flugmála.