GEN 1.6 YFIRLIT YFIR INNLENDAR REGLUGERÐIR OG ALÞJÓÐLEGA SAMNINGA / SAMKOMULAG

 

GEN 1.6.1 Almennt

Hér að neðan er að finna yfirlit yfir lög og reglur um flugstarfsemi, flugumferð o.fl. sem eru í gildi á Íslandi. Hægt er að nálgast lög og reglur sem í gildi eru og alþjóðlega samninga og sáttmála sem Ísland er aðili að á vef Samgöngustofu,  http://www.samgongustofa.is á íslensku.
Ensk útgáfa laga og reglna er takmörkuð

GEN 1.6.1.1 Lög um loftferðir

Lög um loftferðir nr.  80/2022 60/1998 með síðari breytingum.

GEN 1.6.1.2 Reglugerðir um flugmál

 • Flugatvik
 • Flugfarþegar
 • Flugleiðsaga
 • Flugrekstur
 • Flugstarfaskírteini
 • Flugvellir
 • Flugvernd
 • Loftför
Reglur, auglýsingar og ákvarðanir, sbr. 140. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998, sem birtar eru í Flugmálahandbók útgefinni af Samgöngustofu.
 • Flugatvik
 • Flugfarþegar
 • Flugleiðsaga
 • Flugrekstur
 • Flugstarfaskírteini
 • Flugvellir
 • Flugvernd
 • Loftför

GEN 1.6.1.3 Alþjóðlegir samningar / sáttmálar:

 • Chicago samningurinn frá 7. desember 1944
 • Varsjár samningurinn frá 1929 og Haag bókunin frá 955 (sjá l. nr. 41/1949)
 • Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi loftfara frá 1944
 • Alþjóðasamningur um skráningu réttinda í loftförum (Genfar samningurinn) frá 1946 (sjá l. nr. 21/1966)
 • Alþjóðasamningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum (Tokyo samningurinn) frá 1963
 • Alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara (Haag samningurinn) frá 1970
 • Alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir ólögmætaraðgerðir gegn öryggi flugsamgangna (Montrealsamningurinn og bókun) frá 1971 og 1988