GEN 0.6 Efnisyfirlit hluta 1
PART 1 - ALMENNT
GEN 0 FORMÁLI OG LISTAR
GEN 0.1 Formáli
GEN 0.1.1 Ábyrgð útgáfu
GEN 0.1.2 Viðeigandi ICAO-skjöl
GEN 0.1.3 Útgáfumiðill
GEN 0.1.4 Uppbygging Flugmálahandbókar og reglulegar uppfærslur
GEN 0.1.5 Höfundarréttarstefna
GEN 0.1.6 Tilkynningar um villur í AIP
GEN 0.1.7 THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE
GEN 0.2 Listi yfir uppfærslur Flugmálahandbókar
GEN 0.3 Listi yfir viðbætur við Flugmálahandbók
GEN 0.4 Gátlisti Flugmálahandbókar
GEN 0.5 Listi yfir handleiðréttingar Flugmálahandbókar
GEN 0.6 Efnisyfirlit hluta 1
GEN 1 INNLENDAR REGLUR OG KRÖFUR
GEN 1.1 Tilnefnd stjórnvöld
GEN 1.1.1 Samgöngustofa:
GEN 1.1.2 Veður:
GEN 1.1.3 Skatturinn:
GEN 1.1.4 Eftirlit með útlendingum:
GEN 1.1.5 Heilbrigði:
GEN 1.1.6 Greiðsla flugvallagjalda:
GEN 1.1.7 Sóttkvíun:
GEN 1.1.8 Rannsóknarnefnd samgönguslysa:
GEN 1.2 Koma, millilending og brottflug loftfara
GEN 1.2.1 Almennt
GEN 1.2.2 Flug í atvinnuskyni
Gögn loftfars sem krafist er (koma/brottför) / Aircraft documents required (arrival/departure)
GEN 1.2.3 Einkaflug
GEN 1.2.4 Opinberar kröfur um heilbrigði
GEN 1.2.5 Kröfur um aðgang loftfars
GEN 1.3 Koma, millilending og brottflug farþega og áhafnar
GEN 1.3.1 Tolleftirlit
GEN 1.3.2 Vegabréfaeftirlit
GEN 1.3.3 Kröfur um heilbrigði
GEN 1.4 Koma, millilending og brottflug vegna farms
GEN 1.4.1 Tolleftirlit með farmi og öðrum hlutum
GEN 1.4.2 Innflutningstakmarkanir / bann
GEN 1.4.3 Kröfur um sóttkví í sambandi við landbúnað
GEN 1.5 Mælitæki, búnaður og flugskjöl loftfara
GEN 1.5.1 Almennt
GEN 1.6 Yfirlit yfir innlendar reglugerðir og alþjóðlega samninga / samkomulag
GEN 1.6.1 Almennt
GEN 1.7 Frávik frá stöðlum, tilmælum og starfsháttum ICAO
GEN 1.7.1 Viðauki 1 - Flugstarfaskírteini
GEN 1.7.2 Viðauki 2 - Flugreglur
GEN 1.7.3 Viðauki 3 - Veðurfræðileg þjónusta fyrir alþjóðaflug
GEN 1.7.4 Viðauki 4 - Flugkort
GEN 1.7.5 Viðauki 5 - Mælieiningar sem nota skal í starfsemi á lofti og láði
GEN 1.7.6 Viðauki 6 - Starfsemi loftfara
GEN 1.7.7 Viðauki 7 - Þjóðerni loftfara og skrásetningarmerki
GEN 1.7.8 Viðauki 8 - Lofthæfi loftfara
GEN 1.7.9 Viðauki 9 - Flugvirkt
GEN 1.7.10 Viðauki 10 - Flugfjarskipti
GEN 1.7.11 Viðauki 11 - Flugstjórnarþjónusta, flugupplýsingaþjónusta, viðbúnaðarþjónusta
GEN 1.7.12 Viðauki 12 - Leit og björgun
GEN 1.7.13 Viðauki 13 - Flugslys og atvikarannsókn
GEN 1.7.14 Viðauki 14 - Flugvellir
GEN 1.7.15 Viðauki 15 - Upplýsingaþjónusta flugmála
GEN 1.7.16 Viðauki 16 - Umhverfisverndun
GEN 1.7.17 Viðauki 17 - Flugvernd í alþjóðlegu almenningsflugi gegn ólögmætum aðgerðum
GEN 1.7.18 Viðauki 18 - Öruggur flutningur í lofti á hættulegum varningi
GEN 1.7.19 Viðauki 19 - Viðauki 19 Öryggisstjórnun
GEN 1.7.20 ICAO skjal 8168, hluti ll - Flugaðferðir, hönnun sjón- og blindflugsferla
GEN 1.7.21 Gögn sem fylgja ekki gæðakröfum Evrópureglugerð (EU) 73/2010 (ADQ)
GEN 2 TÖFLUR OG KÓÐAR
GEN 2.1 Mælikerfi, merking loftfara, almennir frídagar
GEN 2.1.1 Mælieiningar
GEN 2.1.2 Tímakvarði
GEN 2.1.3 Hnitakerfi
GEN 2.1.4 Hæðarkerfi
GEN 2.1.5 Þjóðareinkennisstafir loftfara og skráningarheiti
GEN 2.1.6 Almennir frídagar - árið 2024
GEN 2.1.7 Stafsetning á staðarnöfnum
GEN 2.2 Skammstafanir notaðar í AIS-útgáfu
GEN 2.3 Kortatákn
GEN 2.3.1 Staðfræðileg
GEN 2.3.2 Vatnafræði
GEN 2.3.3 Menning
GEN 2.3.4 Flugvellir
GEN 2.3.5 Leiðsöguvirki
GEN 2.3.6 Flugumferðarþjónusta
GEN 2.3.7 Flugvallakort
GEN 2.3.8 Flugvalla-, hindranakort; Tákn A, B og C
GEN 2.4 Staðarauðkenni
GEN 2.5 Listi yfir leiðsöguvirki
GEN 2.6 Umreiknitöflur
GEN 2.6.1 Ýmsar umreiknitöflur
GEN 2.7 Töflur um sólarupprás / sólsetur
GEN 2.7.1 Almennt
GEN 2.7.2 Listi yfir töflur í stafrófsröð
GEN 2.7.3 Sólaruppkomu- / sólarlagstöflur
GEN 2.8 Aðrar upplýsingar
GEN 2.8.1 Hæðarmælisstilling
GEN 2.8.2 Fluglagstafla
GEN 2.8.3 Hljóðritunarstafróf og morsmerkjakerfið
GEN 2.8.4 Einingar metrakerfisins
GEN 2.8.5 Hæðarmælisleiðrétting í köldu lofti
GEN 3 ÞJÓNUSTA
GEN 3.1 Upplýsingaþjónusta flugmála
GEN 3.1.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.1.2 Ábyrgðasvæði
GEN 3.1.3 Útgáfa flugmálaupplýsinga
GEN 3.1.4 Fyrirvaradreifing (AIRAC-kerfi)
GEN 3.1.5 Forupplýsingaþjónusta fyrir flug á flugvöllum / þyrluvöllum
GEN 3.1.6 Rafræn landslags- og hindranagögn
GEN 3.2 Flugkort
GEN 3.2.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.2.2 Uppfærsla/viðhald korta
GEN 3.2.3 Sala korta
GEN 3.2.4 Útgefin flugkort
GEN 3.2.5 Listi yfir útgefin flugkort
GEN 3.2.6 Skrá yfir World Aeronautical Chart (WAC) - ICAO 1: 1 000 000
GEN 3.2.7 Staðfræðileg kort
GEN 3.2.8 Leiðréttingar á kortum sem eru ekki í AIP
GEN 3.3 Flugumferðarþjónusta
GEN 3.3.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.3.2 Ábyrgðarsvæði
GEN 3.3.3 Tegundir þjónustu
GEN 3.3.4 Samskipti milli flugrekenda og ATS
GEN 3.3.5 Lágmarksflughæðir
GEN 3.3.6 Heimilisföng flugumferðarþjónustudeilda
GEN 3.4 Fjarskiptaþjónusta
GEN 3.4.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.4.2 Ábyrgðarsvæði
GEN 3.4.3 Þjónustutegundir
GEN 3.4.4 Kröfur og skilyrði
GEN 3.5 Veðurþjónusta
GEN 3.5.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.5.2 Ábyrgðarsvæði
GEN 3.5.3 Veðurathuganir og veðurskeyti
GEN 3.5.4 Veðurþjónusta
GEN 3.5.5 Beiðni frá flugrekendum
GEN 3.5.6 Upplýsingar frá loftförum
GEN 3.5.7 VOLMET-þjónusta
GEN 3.5.8 SIGMET-þjónusta
GEN 3.5.9 Aðrar sjálfvirkar veðurþjónustur
GEN 3.6 Leit og björgun
GEN 3.6.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar
GEN 3.6.2 Ábyrgðarsvæði
GEN 3.6.3 Tegundir þjónustu
GEN 3.6.4 Leitar- og björgunarsamningar
GEN 3.6.5 Fyrirvarar á að tæki séu tiltæk
GEN 3.6.6 Starfshættir og merki sem notuð eru
GEN 4 GJALDSKRÁ FLUGVALLA OG FLUGLEIÐSÖGU ÞJÓNUSTU
GEN 4.1 Flugvallagjöld
GEN 4.2 Flugleiðsögugjöld
GEN 4.2.1 Aðflugsgjöld
GEN 4.2.2 Leiðarflugsgjald í innanlandssvæði
GEN 4.2.3 Alþjóðleg flugleiðsöguþjónusta