ENR 5.5 AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES

 
Auðkenning og hliðarmörk
Hæðarmörk
Símanúmer notenda
Athugasemdir og tími á starfsemi
Designation and lateral limits
Vertical limits
Operator/user
telephone number

Remarks and time of ACT
1
2
3
4
Svifflugssvæði
Gliding Areas
Sandskeið
640137N 0212659W
635820N 0213814W
635909N 0214210W
640433N 0213644W
640327N 0212906W
640137N 0212659W

  3000 FT AMSL


 
  SFC
 
Notandi / Operator user: Svifflugfélag Íslands
   
Símanúmer / Telephone number: +354 587-8730
   
Heimasíða / Web page: http://www.svifflug.com/

Tímabil: 1. maí til 31. október. 
Sandskeið láti flugturn í Reykjavik vita þegar svifflug er að hefjast og tilgreini hve lengi verði flogið.
Fjarskipti:  Fjarskipti milli loftfara og hlustvörður skal vera 119.9 MHz.
Upplýsingar þegar svæðið er í notkun verða gefnar á Reykjavík ATIS 128.1 MHz og Keflavík ATIS 128.3 MHz. Flugmenn ættu að kalla á 119.9 MHz þegar þeir nálgast svæðið til að láta vita af sér og fá upplýsingar um umferð.

 

Period of activity: 01st May - 31st Oct. 
Consult Reykjavík Tower.
Communication: Air to air and listening watch on 119.9 MHz.
Information when the area is active will be on Reykjavik ATIS 128.1 MHz and Keflavik ATIS 128.3 MHz. Pilots should report their position on 119.9 MHz when approaching the area to receive information on other traffic.
    
See BIRK AD 8-1

Óheimilt að fara inn í svæði Keflavíkuraðflugs 
Ef svifflugur vilja fljúga inn í Reykjavíkuraðflug skulu þær kalla Aðflug á 119.0 Mhz áður en komið er upp fyrir 3000 fet yfir sjávarmáli, leggja inn flugáætlun og óska eftir leyfi til að koma inn í aðflugsstjórnarsvæðið. Gefa skal staðsetningu með stefnu frá Sandskeiði og fjarlægð í sjómílum ásamt fyrirætlan (áætlaður tími í svæðinu), hæðir skulu gefnar í fetum yfir sjávarmáli og fjarlægð í sjómílum. Aðflug veitir samþykki sitt ef umferð leyfir. Svifflugur skulu halda hlustvörð á 119.0 Mhz meðan þær eru innan aðflugssvæðis, einnig skulu þær láta vita er þær ætla að hefja lækkun og fara út úr Aðflugssvæðinu (hvort heldur sem er niður fyrir neðri mörk eða út fyrir hliðarmörk svæðisins). Flugvélar skulu fljúga umferðarhring við BISS norðan brautar 15/33, í 1300 fetum MSL / 700 fetum AGL. /

 

Flying into Keflavik-approach area is prohibited
If Gliders plan to fly into Reykjavik-approach area they shall contact Approach on 119.0 Mhz before climbing above 3000 feet above sea level, file a flight plan and request permission to enter the approach area. Positions shall be given as direction and distance from Sandskeid and other intentions such as estimated time within the approach area. Altitudes shall be given in feet above sea level and distance in NM. Approach controller will approve if able due other traffic in the area. Gliders shall maintain listening watch on 119.0 Mhz while within the approach area, they shall also report when starting descent or departing the approach area (either below the lower limit or outside the lateral limits of the area).
Aircraft traffic circuit at BISS shall be flown north of runway 15/33, at 1300 feet MSL / 700 feet AGL.

Melgerðismelar
652815N 0181343W
653003N 0181128W then clockwise along an arc with 1NM radius centered on 652935N 0180920W to 652907N 0180712W
652719N 0180927W then clockwise along an arc with 1NM radius centered on 652747N 0181135W to 652815N 0181343W

  2500 FT AMSL


 
  SFC
 
Notandi / Operator user: Vélflugfélag Akureyrar
   
Símanúmer / Telephone number: +354 865-5056
   
Vefsíða / Web page: http://velflug.is/
 

Tímabil: 1. maí til 31. október.
Flugmenn skulu hafa samband við Akureyri flugturn á 118.2 MHz áður en komið er í námunda við svæðið, og einnig við Melgerðismela á 119.9 MHz.
  
Umferðarhringur fyrir vélflugbraut er austan vallar, en flugmódel vestan vallar.

 

Period of activity: 01st May - 31st Oct.
Pilots shall contact Akureyri TWR on 118.2 MHz approaching the gliding area as well as  Melgerðismelar on 119.9 MHz.
  
Traffic pattern for aircraft/gliders is east of runway, but models west of runway.

Auðkenning og hliðarmörk
Hæðarmörk
Símanúmer notenda
Athugasemdir og tími á starfsemi
Designation and lateral limits
Vertical limits
Operator/user
telephone number

Remarks and time of ACT
1
2
3
4
Svifdrekaflug
Hang gliding
Kambar
Hringur með 1.5 NM radius með miðju á 635859N 0211535W /
Circle with 1.5 NM radius centered on 635859N 0211535W.

  3000 FT AMSL


 
  SFC
 
Notandi / Operator user: Fisfélag Reykjavíkur
   
Símanúmer / Telephone number: n/a

   
Vefsíða / Web page: https://fisflug.is/

Tímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavík eða Reykjavík aðflug.
Talstöð: Hlustvörð á 118.1 MHz.
Svæðið er Kambabrún

 

Period of activity: Consult Reykjavík Tower or Approach as appropriate
Úlfarsfell
Hringur með 1.5 NM radius með miðju á 640918N 0214142W /
Circle with 1.5 NM radius centered on 640918N 0214142W.

  3000 FT AMSL


 
  SFC
 
Notandi / Operator user: Fisfélag Reykjavíkur
   
Símanúmer / Telephone number: n/a

   
Vefsíða / Web page: https://fisflug.is/

Tímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavík í síma 424 4040 eða á 118.0 Mhz áður en flug hefst og lýkur í svæðinu.
Talstöð: Hlustvörð á 118.1 MHz.
  
Svæðið er milli Úlfarsfells og Hafrahlíðar.

 

Period of activity: Consult Reykjavik Tower tel. 424 4040 or frequency 118.0 Mhz before activating/deactivating the area.
Auðkenning og hliðarmörk
Hæðarmörk
Símanúmer notenda
Athugasemdir og tími á starfsemi
Designation and lateral limits
Vertical limits
Operator/user
telephone number

Remarks and time of ACT
1
2
3
4
Æfingasvæði
Training areas
Austursvæði
640948N 0213117W
641100N 0211318W
640137N 0212659W
640327N 0212906W
640433N 0213644W
640700N 0213556W
640948N 0213117W
640948N 0213117W

  3000 FT AMSL


 
  SFC
 
NIL
Tímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavík.
Æfingasvæði lítilla loftfara.
Talstöð: Hlustvörð á 119.900 MHz.
  
Svæðið er yfir Mosfellsheiði og afmarkast af: Grímmansfell - Svínanes við Þingvallavatn - 640137N 0212659W - 640327N 0212906W - 640433N 0213644W - Suðurendi Silungatjarnar - 640948N 0213117W

 

Period of activity: Consult Reykjavík Tower.
Training area for light aircraft.
Communication: Listening watch and Air to Air: 119.900 MHz.
   
The area is situated over Mosfellsheiði and is bounded by: Grímmansfell - Svínanes við Þingvallavatn - 640137N 0212659W - 640327N 0212906W - 640433N 0213644W - Suðurendi Silungatjarnar - 640948N 0213117W

Sletta
635704N 0222936W
635649N 0222542W
635424N 0222512W
635400N 0223107W
635704N 0222936W

  700 FT AMSL


 
  SFC
 
NIL
Tímabil: Upplýsingar hjá flugturninum í Keflavík og/eða ATIS.

Svæðið afmarkast af eftirfarandi: Vogshóll (635704N 0222936W) að Seltjorn (635649N 0222542W) meðfram Grindavíkurvegi að gatnamótum Grindavikurvegar og veginum að Arnarsetri (635424N 0222512W) að Stapafelli (635400N 0223107W) og að Vogshól.

 

Period of activity available from Keflavik Tower and/or ATIS.
  
Training area is bounded by: Vogsholl (635704N 0222936W) direct to Seltjorn (635649N 0222542W) along Grindavikroad to the intersection of the road to Grindavik and the road to Arnarsetur (635424N 0222512W) direct to Stapafell (635400N 0223107W) direct to Vogsholl.

Æfingasvæði fyrir fis
Flugleiðir inn og út frá Sléttu eru;
a. Grindavíkurvegurinn og síðan norðan eða sunnan fjallgarðs út úr Flugstjórnarsviði.
b. Grindavíkurvegurinn, beint Vogar, beint Vatnsleysustrandarvegur að Kúagerði, Reykjanesbraut að Straumi beint kvartmílubraut beint Hamranesvöllur og þaðan út úr flugstjónarsviði til suðausturs.
  
Virkjun svæðisins:
Fisflugmenn skulu láta Flugturninn í Keflavík vita þegar svæðið er gert virkt og einnig þegar flugi þar lýkur. 
Við flug til og frá Sléttu skulu fisflugmenn fá heimild til flugs í gegnum flugstjórnasvið frá Flugturni.

 

Training area for Microlights
Routes in and out of Sletta;
a. Grindavik-road and then north or south off the mountain range out of the CTR.
b. Grindavik-road, direct Vogar, direct Vatnsleysustrond-road to Kuagerdi, Reykjanesbraut to Straumur direct dragstrip, direct micro flying strip south-west of Hafnafjörður and from there out of CTR to the southeast.
 
Period of activity:
Consult Keflavík Tower before activating and deactivating the area.
When flying to or from Sletta, pilots shall request a clearance to fly through the CTR from the TWR.