BIHU - HÚSAVÍK / HUSAVIK
 
1
Hnattstaða flugvallar
655709N 0172533W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)

Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
49 FT / 14° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
215 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
11° W (2021) / - 0.32°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 3 / District 3:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Akureyrarflugvelli
600 Akureyri Iceland
Tel: +354 424 4073 AFIS
email: biar@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma 09:00-16:00
During Office Hours 09:00-16:00

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6310
IMO telephone: + 354 522 6310

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS:

  Mon. / Mán. 0900 - 1500 
  Tue. / Þri. No service / Engin þjónusta 
  Wen. /   Mið. No service / Engin þjónusta 
  Thu. / Fim. 0730 - 1030 & 1430 - 1830   
  Fri./Fös. 1200 - 1600  
  Sat./Lau. No service / Engin þjónusta 
  Sun. / Sun. 1500-1830
 
Aðfangadagur og gamlársdagur: Engin þjónusta eftir kl. 1600.
Ekki þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag. / 
Christmas Eve and New Year's Eve: No service after 1600.
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni
O/R

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 424 4073.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
     
ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with a minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via Tel +354 424 4073.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Limited - PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In Town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Veitingahús í bænum / Restaurants in town
Restaurants
3
Fólksflutningar
Rútur samkvæmt beiðni / Bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Í bænum / In Town
Tourist Office
7
Athugasemdir
Flugstöð / Terminal
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT III
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Já / Yes
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani og tengivagn í þorpi / Crane and trailer in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Snjóplógar og kústar /
Snow ploughs and sweepers

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá AD 1.2.2.1 Aðgerðir til að tryggja notkun á athafnasvæðum /
See AD 1.2.2.1 Actions taken to maintain the usability of movement areas

Clearance priorities
3
Efni notuð við hálkuvarnir athafnasvæða
Flugbrautir, akbrautir og flughlöð geta verið hálkuvarin með sandi þegar þess gerist þörf / 
When needed, SAND is applied on the runway, taxiway and apron for friction improvement

Use of material for movement area surface treatment
4
Vottun vegna þekjulýsingar
(Specially Prepared Winter Runway)

Ekki í gildi / 
Not valid

Certification to use contamination descriptor
(Specially Prepared Winter Runway)

5
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIHU AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: Kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline 
RWY Lights: THR, END and EDGE 
TWY Markings: Centreline and taxihold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIHU AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIHUOB0001
Terrain
655519.00N
0172617.89W
204 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0002
Terrain
655519.48N
0172435.10W
358 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0003
Terrain
655509.37N
0172411.32W
375 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0004
Terrain
655705.93N
0172314.34W
358 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0005
Terrain
655721.86N
0172324.40W
334 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0006
Terrain
655801.91N
0172051.78W
320 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0007
Terrain
655806.57N
0172100.70W
312 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0008
Terrain
655921.16N
0172205.01W
349 / - FT
NIL
NIL
BIHUOB0009
Terrain
655925.35N
0172217.60W
327 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIHU AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands sími: + 354 522 6000
Icelandic Met OfficeTelephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

SIGMET
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,  
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
   
English and Icelandic / Enska og íslenska

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
HUSAVIK AFIS
ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIHU AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
02
011.59
1603 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabilized Gravel 30 m wide / Tjörubundin grús 30 m breið
 
SWY PCN: —
SWY: —
655643.64N
0172546.10W
655734.31N
0172520.61W
GUND: 215 FT
THR 48 FT

20
191.60
1603 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt Stabilized Gravel 30 m wide / Tjörubundin grús 30 m breið
 
SWY PCN: —
SWY: —
655734.31N
0172520.61W
655643.64N
0172546.10W
GUND: 214 FT
THR 44 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
02
-0.08%


1723 x 15020
0.08%


1723 x 150RWY
Designator

Remarks
1
14
02

20

 
BIHU AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
02
1603
1603
1603
1603
NIL
20
1603
1603
1603
1603
NIL
 
BIHU AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
02
NIL
LIM
GRN
WBAR
(1)
PAPI
3.50°
NIL
NIL
20
NIL
LIM
GRN
WBAR
(1)
PAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
02
1125 M, 60 M
WHI
480 m, 60 m, Y
LIH
(2)
RED
WBAR
(3)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Hliðarljós, 3 m utan brautar / RWY edge LGT, 3 m aside RWY
(3)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
20
1125 M, 60 M
WHI
480 m, 60 m, Y
LIH
RED
WBAR
(3)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(3)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
 
BIHU AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindpoki/LDI: Við snertipunktabrauta 02/20, ekki lýstur/ TDZ RWY 02/20 NO LGT
Vindmælir/Anemometer: Centre of RWY, NO LGT/ miðja brautar, ekki lýstur
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 12 sekúndur
Secondary power, switch-over time 12 seconds
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIHU AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
48 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Tjörubundin grús
Runway Asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Á braut
On runway

Remarks
 
BIHU AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIHU AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
Húsavík flugradíó / Husavik information
119.200 MHZ
NIL
NIL
See AD 2.3.7
NIL
 
BIHU AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
GA
377 KHZ
H24
655240.2N
0172747.8W


NIL
Range 25 NM approx
Monitored during airports opening hours

L
HS
329 KHZ
During AFIS service hours H24
655537.3N
0172619.5W


NIL
Range 15 NM approx
Monitored during airports opening hours

 
BIHU AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR
2.20.1   Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs
Til að viðhalda öryggi getur flugleiðsöguþjónusta þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.
 
2.20.2   Flug fisa
Flug fisa er heimilt.
2.20.3    Umferð á jörðu og stæði
Hafið samband við flugradíó.
 
BIHU AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR
NIL
 
BIHU AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR
2.22.1 Almennt
Ekki hefur verið skilgreindur umferðarhringur.
 
BIHU AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR
2.23.1    Fuglar á og við flugvöllinn
Um 100 gæsapör verpa í nágrenni flugvallarins, aðallega vestur og suður af vellinum. Gæsir koma í fyrri hluta apríl og eru fram í miðjan júní, koma svo aftur um miðjan ágúst og fara í lok september.
Rjúpa verpir einnig á flugvallasvæðinu, oftast um 5 pör.
Eitthvað er um aðra fugla s.s. álft, spörfugla og máf.
 
BIHU AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIHU Aerodrome Chart - ICAO
BIHU RNP RWY 02
BIHU NDB RWY 02
BIHU RNP SID RWY 02
BIHU SID RWY 20
 
BIHU AD 2.25 HINDRANIR SEM SKERA HINDRANAFLÖT FYRIR SJÓNFLUGSHLUTA AÐFLUGS
NIL