BIGR - GRÍMSEY / GRIMSEY
 
1
Hnattstaða flugvallar
663246N 0180102W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
360° GEO, 1.85 KM (1 NM)
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
81 FT / 11.5° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
210 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
11° W (2021) / - 0.28°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 3 / District 3:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Akureyrarflugvelli
600 Akureyri Iceland
Tel: +354 424 4070 AFIS
email: biar@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma 09:00-16:00
During Office Hours 09:00-16:00

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6310
IMO telephone: + 354 522 6310

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumartími / Summer

1. júní til 31. ágúst / 01 June to 31 August
Mán., þri., fös. / Mon., Tue., Fri.: 0800-1700
Sat. / Lau.: Closed / Lokað
Sun. / Sun.: 0900-1400
      
AFIS: Vetrartími / Winter
1. sept. til 31. maí / 01 Sept. to 31 May
Þri., fös., sun. / Tue., Fri., Sun: 1200-1700
    
Aðfangadagur og gamlársdagur: Engin þjónusta eftir kl. 1600.
Ekki þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag /
Christmas Eve and New Year's Eve: No service after 1600.
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni
O/R

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir


Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 424 4070 .
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

   

ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. 
Request service, with a minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via Tel +354 424 4070 .
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Limited - PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni / Taxi/bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
NIL
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Banki / Bank: NIL
Póstur / Post: YES
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT III
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Einn slökkvibíll, vatn (1200L), léttvatn (120L). / One Fire truck, water 1200L, Foam B (120L).
Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani í þorpi / Crane in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
For hours of operation, see ATS in AD-2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Snjóplógar og kústar /
Snow ploughs and sweepers

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá AD 1.2.2.1 Aðgerðir til að tryggja notkun á athafnasvæðum /
See AD 1.2.2.1 Actions taken to maintain the usability of movement areas

Clearance priorities
3
Efni notuð við hálkuvarnir athafnasvæða
Flugbrautir, akbrautir og flughlöð geta verið hálkuvarin með sandi þegar þess gerist þörf / 
When needed, SAND is applied on the runway, taxiway and apron for friction improvement

Use of material for movement area surface treatment
4
Vottun vegna þekjulýsingar
(Specially Prepared Winter Runway)

Ekki í gildi / 
Not valid

Certification to use contamination descriptor
(Specially Prepared Winter Runway)

5
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGR AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centreline and taxyhold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGR AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIGROB2001
Antenna
663245.28N
0175933.18W
412 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2002
Antenna
663244.85N
0175933.90W
370 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2003
Antenna
663244.59N
0175931.59W
372 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2004
Antenna
663245.55N
0175932.77W
384 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2005
Antenna
663246.56N
0175932.05W
370 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2006
Antenna
663246.11N
0175933.82W
367 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2007
Antenna
663237.59N
0180100.32W
97 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2008
WDI
663301.79N
0180122.16W
93 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2009
WDI
663254.74N
0180105.36W
99 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2010
WDI
663229.96N
0180040.83W
101 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2011
Building
663252.39N
0180114.65W
97 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2012
Mast
663224.86N
0180051.75W
125 / - FT
NIL
NIL
BIGROB2014
Pole
663251.94N
0180114.30W
93 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIGR AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands sími: + 354 522 6000
Icelandic Met OfficeTelephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, SIGMET, 
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, 
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. 
    
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1 - , GEN 3.5 -
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
NIL
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Grimsey AFIS / Grímsey Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIGR AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
17
159.84
1030 x 23
RWY PCN: —
Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —
663301.41N
0180116.72W
663230.20N
0180047.97W
GUND: 210 FT
THR 80 FT

35
339.85
1030 x 23
RWY PCN: —
Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús

 
SWY PCN: —
SWY: —
663230.20N
0180047.97W
663301.41N
0180116.72W
GUND: 210 FT
THR 75 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
17
-0.2%


1150 x 8035
0.2%


1150 x 80RWY
Designator

Remarks
1
14
17

35

 
BIGR AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
17
1030
1030
1030
1030
NIL
35
1030
1030
1030
1030
NIL
 
BIGR AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
17
NIL
GRN
(1)
PAPI
3.00°
(39.5 FT)
NIL
NIL
35
LDIN
Lead in lights 450m before THR
GRN
(1)
PAPI
3.00°
(40.3 FT)
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
17
1030 M, 60 M
WHI
LIH
RED

NIL
PAPI RWY 17 only useable within 8° east of centreline
(1)Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT
35
1030 M, 60 M
WHI
LIH
RED

NIL
(1)Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT
 
BIGR AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Við snertisvæði brautar 35 og um 50 m sunnan flugstöðvar/ TDZ RWY 35 and ca. 50 m south of terminal
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
NIL
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGR AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT

TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Tjörubundin grús
Runway Asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Á braut
On runway

Remarks
 
BIGR AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIGR AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
AFIS
Grímsey flugradíó
118.100 MHZ
NIL
NIL
See AD 2.3.7
Reykjavik Control 119.700, 126.750
 
BIGR AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
NIL
 
BIGR AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR
NIL
 
BIGR AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR
NIL
 
BIGR AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR
NIL
 
BIGR AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR
2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn
Kríuvarp er í kringum flugvöllinn mest í móum austan við braut. Rita heldur sig í bjargi norðvestan við braut.
Búast má við fuglum á og við flugbraut frá 1. maí til og með
30. september.
 
BIGR AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIGR Aerodrome Chart
BIGR RNP RWY 35 Instrument Approach Chart - ICAO
 
BIGR AD 2.25 HINDRANIR SEM SKERA HINDRANAFLÖT FYRIR SJÓNFLUGSHLUTA AÐFLUGS
NIL