BIBD - BÍLDUDALUR / BILDUDALUR
 
1
Hnattstaða flugvallar
653829N 0233246W
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
140° GEO, 8.3 KM (4.5 NM) from Bíldudalur
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
25 FT / 14.9° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
211 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
13° W (2023) / - 0.28°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 2 / District 2:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Ísafjarðarflugvelli
400 Ísafirði Iceland
Tel: +354 424 4085 AFIS
Tel: +354 424 5660 District manager / Umdæmisstjóri
email: bibdtwr@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During Office Hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
NIL
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
NIL
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
NIL
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
NIL
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6310
IMO telephone: + 354 522 6310

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
AFIS: Sumartími 1. maí til 30. september / Summer 1.May to 30. September
Mán., mið., fös./ Mon., Wed., Fri. : 0800-1730
Þri., fim./ Tue., Thu. : 0800-1600
Lau./ Sat.: Lokað/ Closed
Sun./ Sun.: 1000-1600

 

AFIS: Vetrartími 1.október til 30.apríl/ Winter 1. October to 30. April
Mán., fim./ Mon.,Thu.: 0800-17:15
Þri., mið., fös./Tue., Wed., Fri. : 08:00-16:00
Lau./Sat.: Lokað/ Closed
Sun./ Sun.: 1000-1600
 
Engin þjónusta eftir kl. 1200 á aðfangadag og gamlársdag. Lokað nýársdag, föstudaginn langa, páskadag og jóladag./ No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1200. Closed at New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day.

ATS
8
Eldsneyti
NIL
Fuelling
9
Afgreiðsla
Skv. beiðni (0800-1600)
O/R (0800-1600)

Handling
10
Flugvernd
NIL
Security
11
Afísing
NIL
De-icing
12
Athugasemdir
Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma, gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur.
Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 424 4085.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
      
ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. 
Request service, with a minimum of 1 hour's notice during summer and 2 hour's notice during winter, via Tel +354 424 4085.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
 

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Normal facilities available O/R

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: NIL
Oil: NIL
Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
NIL
Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
NIL
De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
NIL
Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta / No oxygen or related service
Remarks
1
Hótel
Í bænum / In town
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
NIL
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni / Taxi/bus available on-request
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Í bænum / In town
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In Town
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
NIL
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT III
AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Einn slökkvibíll, vatn (1200L), léttvatn (120L).
Einn Slöngubátur. 
 /  
One Fire truck, water 1200L, Foam B (120L). 
One Inflatable boat.

Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
Krani og tengivagn í þorpi / Crane and trailer in town
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
For hours of operation, see ATS in AD 2.3

Remarks
1
Tegund tækja
Snjóplógar og kústar /
Snow ploughs and sweepers

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá AD 1.2.2.1 Aðgerðir til að tryggja notkun á athafnasvæðum /
See AD 1.2.2.1 Actions taken to maintain the usability of movement areas

Clearance priorities
3
Efni notuð við hálkuvarnir athafnasvæða
Flugbrautir, akbrautir og flughlöð geta verið hálkuvarin með sandi þegar þess gerist þörf / 
When needed, SAND is applied on the runway, taxiway and apron for friction improvement

Use of material for movement area surface treatment
4
Vottun vegna þekjulýsingar
(Specially Prepared Winter Runway)

Ekki í gildi / 
Not valid

Certification to use contamination descriptor
(Specially Prepared Winter Runway)

5
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
NIL
Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIBD AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
NIL
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: NIL
Akbrautarljós: Kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: NIL
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIBD AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
BIBDOB0001
Terrain
653653.86N
0233423.76W
1072 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0002
Terrain
653655.10N
0233424.49W
996 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0003
Terrain
653657.77N
0233423.99W
763 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0004
Terrain
653654.21N
0233418.05W
1059 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0005
Terrain
653654.81N
0233419.36W
1045 / - FT
NIL
NIL
BIBDOB0006
Terrain
653656.36N
0233416.76W
936 / - FT
NIL
NIL
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIBD AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands  sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET,
Flugveðurskilyrði yfir Íslandi,
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
   
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Veðurupplýsingar/ Weather information: https://iws.isavia.is
Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Bildudalur AFIS / Bíldudalur Flugradíó
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIBD AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
04
027.74
940 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt stabilized gravel
 
SWY PCN: —
SWY: —
653815.18N
0233303.14W

GUND: 211 FT
THR 11 FT

22
207.73
940 x 30
RWY PCN: —
RWY: Other
Asphalt stabilized gravel
 
SWY PCN: —
SWY: —
653842.04N
0233228.93W

GUND: 211 FT
THR 25 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
04
0.4%

200 x 80
1060 x 6022
-0.4%

200 x 80
1060 x 60RWY
Designator

Remarks
1
14
04

22

 
BIBD AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
04
1000
1200
1000
940
TKOF from paved end
22
1000
1200
1000
940
TKOF from paved end
 
BIBD AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
04
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
22
NIL
LIH
GRN
WBAR
(1)
APAPI
3.00°
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
04
WHI
940 m, 60 m
LIH
RED
WBAR
(2)
NIL
APAPI fyrir flugbraut 04 eru hliðarsett/hliðruð aðeins til austurs og veita ekki hindrunaraðskilnað utan við 1 NM frá brautarenda /
APAPI for runway 04 slightly offset to the east and does not provide obstacle clearance outside 1 NM from threshold

(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
22
WHI
940 m, 60 m
LIH
RED
WBAR
(2)
NIL
(1)Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna / Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
Þröskuldarkenniljós / RWY THR ID LGT

(2)Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna / RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge
 
BIBD AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Við snertisvæði brautar/ At TDZ
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitími 3-5 mín
Secondary power supply, switch-over time 3-5 min
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIBD AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
25 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
Tjörubundin grús
Runway Asphalt stabilized gravel

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugbrautarendi 22
Landing area at end of RWY 22

Remarks
 
BIBD AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIBD AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Bildudalur AFIS
Bíldudalur flugradíó/Bildudalur information
119.100 MHZ
NIL
NIL
See AD 2.3.7
Reykjavik Control 119.700
 
BIBD AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB/MKR
SB
310.000 KHZ
H24
654718.6N
0235927.1W


NIL
Range 30 NM approx
Monitored during airports opening hours

 
BIBD AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR
2.20.1    Almennar takmarkanir
NIL
2.20.2    Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs 
NIL
2.20.3    Flug fisa
Flug fisa er heimilt.
2.20.4    Umferð á jörðu og stæði
Á þjónustutíma hafa samband við flugradíó.
Utan þjónustutíma, taka tillit til áætlunar og neyðarflugs
 
BIBD AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR
NIL
 
BIBD AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR
NIL
 
BIBD AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR
2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn
Lítið er um ágang fugla í tengslum við flug á vellinum, aðallega máfur og gæs í litlum mæli. Ekki er mikið um að fuglar verpi við flugvöllinn.
 
BIBD AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIBD Aerodrome Chart - ICAO
BIBD Instrument Approach Chart - ICAO RNP A
BIBD NDB C (CLOUD BREAK PROCEDURE) - ICAO
 
BIBD AD 2.25 HINDRANIR SEM SKERA HINDRANAFLÖT FYRIR SJÓNFLUGSHLUTA AÐFLUGS
NIL